Ders Adı Osmanlı – Avusturya İlişkileri Tarihi
Ders Kodu TAR-314
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Hakan Karagöz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Osmanlı - Avrupa münasebetleri perspektifinde Habsburgların rolü, yeri ve öneminin kavranması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İlk Avusturya'nın ortaya çıkışından 20. yüzyıla kadar Avusturya tarihinin ve özelde 16 yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti Habsburglar arasındaki münasebetlerin incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Osmanlı ve Habsburg imparatorlukları arasındaki münasebetlerin farkına varmak ve sonrasında ortaya çıkan değişimler hakkında izlenimlerde bulunmak.
Dersin Amacı 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Osmanlı ve Habsburg imparatorlukları arasında cereyan eden siyasi, iktisadi, askeri ve diplomatik münasebetleri incelemek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İlk Avusturya
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
2 Romalılar, Franklar ve Karolenj Egemenliğinde Avusturya
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
3 Frank Egemenliği ve Karolenj Avusturya
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
4 Babenbergler ve Ottokar Dönemi Avusturyası
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
5 Habsburgların Avusturyası
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
6 Kanuni Devrine Kadar Osmanlı-Avusturya Münasebetleri
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
7 Avusturya Tarihinde Türk Tehlikesi Dönemi
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
8 Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı-Avusturya İlişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
9 Duraklama Devrinde (1579-1699) Osmanlı-Avusturya İlişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
10 II. Viyana Kuşatması ve Sonuçları
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
11 18.Yüzyılda Osmanlı-Avusturya İlişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
12 Prens Eugen ve Türk Savaşları
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
13 19. Yüzyılın Başından Günümüze Kadar Türk -Avusturya İlişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuma
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 1
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 3
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 1
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 3
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 3
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 4
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 1
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- Pal Fodor, İmparatorluk Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı, İstanbul 2016. 2- Yusuf Yıldız, Osmanlı-Habsburg İlişkileri, Ankara 2013. 3- Uğur Kurtaran Osmanlı Diplomasi Tarihinden Bir Kesit: Osmanlı-Avusturya Diplomatik İlişkileri, K.Maraş 2009. 4- Komisyon, Mufasaal Osmanlı Tarihi.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)