Ders Adı Osmanlı Paleografyası II
Ders Kodu TAR-318
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Hakan Karagöz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Osmanlı bürokrasisinde kullanılan yazı türleri hakkında bilgi sahibi olmak 2- Talik türü yazıları okuyabilmek 3-Divani türü yazıları okuyabilmek 4- Talik ve divani türü yazıların anlamlarını kavrayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlı Paleografyası hakkında genel bilgi verilerek, bu konuda öğrencilere örnek Osmanlıca metinlerin okutulması, ayrıca ev ödevleri verilerek öğrencilerin Osmanlıca’yı daha iyi okuma ve yazmalarının pekiştirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Osmanlı bürokrasisinde kullanılan (talik) türü yazıları okumayı becermek
Dersin Amacı Osmanlıca el yazısı örneklerinin öğrenciler tarafından okunmasını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Talik türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: ---
2 Talik türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
3 Talik türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
4 Talik türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
5 Talik türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
6 Talik türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
7 Talik türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
8 Divani türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
9 Divani türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
10 Divani türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
11 Divani türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
12 Divani türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
13 Divani türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
14 Divani türü örnek belge okutulması
  Ön Hazırlık: Önceden verilen belge örnekleri üzerinde çalışmak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 3
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 3
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 0
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 0
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 4
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 5
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 4
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 0
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 4
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 27 27
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Önceden verilen metinler üzerinde çalışılması
Sınavlar vize ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)