Ders Adı 20. Yüzyıl Balkan Tarihi
Ders Kodu TAR-320
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Cemil ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Balkan devletlerinin bağımsızlık öncesi genel olarak tarihi hakkında bilgi sahibi olmak, bağımsızlık süreci ve 20. yüzyılın sonuna kadar yaşanan gelişmeleri öğrenmektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Balkan devletlerinin kuruluş süreci, bağımsızlık mücadelelerini öğrenmektir. Ayrıca 20. yüzyıl içerisinde bölgede yaşanan gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Balkan kavramının açıklanması, sınırları hakkında görüşler, Balkanlarda mevcut milletlerin uluslaşma süreci
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
2 Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti, bölgede Rus etkisi, Panslavizm
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
3 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Balkanlara etkisi, Ayastefonos ve Berlin Antlaşmalarında Balkanlar
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
4 II. Abdülhamid döneminde Balkanlarda yaşanan gelişmeler
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
5 II. Meşrutiyetin ilanının Balkanlara etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
6 Balkan Savaşları
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
7 Balkan Savaşları
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
8 Birinci Dünya Savaşında Balkanlar
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
9 İki Dünya Savaşı arasında Yugoslavya
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
10 İkinci Dünya Savaşından 20. Yüzyılın sonuna kadar Yugoslavya
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
11 20. Yüzyılda Romanya
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
12 20. Yüzyılda Bulgaristan
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
13 20. Yüzyılda Arnavutluk
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
14 20. Yüzyılda Yunanistan
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)