Ders Adı Osmanlı Şehircilik Tarihi
Ders Kodu TAR-324
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğretim Üyesi D. Volkan KARABOĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kent ve Kentleşme Kavramlarını Öğrenmek 2. Kent Tarihi Yazımı Hakkında Bilgi Sahibi Olabilmek 3. Osmanlı Kentleri Üzerine Yapılmış Çalışmaları Öğrenebilmek 4. Osmanlı Kentlerinin Öne Çıkan Özelliklei Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türklerde şehir hayatı hakkında genel bilgi verildikten sonra, kentlerin oluşumu ve tarihsel gelişimi üzerinde durularak Osmanlı kentleşme kültürünü incelemek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Osmanlı Kent Çalışmaları Hakkında Bilgi Sahibi Olabilmek
Dersin Amacı Osmanlı Kentlerinin Tanımlanması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin amacı, kaynakları ve sınırlandırmalar
  Ön Hazırlık: Şehirlerin oluşumu ile ilgili araştırma ve ön okuma.
2 Şehir tarihi çalışmalarının tanımı, Türkiye’de kent tarihi çalışmalarının tarihçesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma
3 Şehir tarihi yazımında kullanılan kaynaklar (Birincil kaynaklar)
4 Şehir tarihi yazımında Kullanılan kaynaklar (İkincil kaynaklar)
5 Türkiye’de yapılan kent tarihi çalışmalarının genel olarak incelenmesi
6 Kent tarihi, kentlerin oluşumu ve tarihsel gelişimi
7 Osmanlı öncesi Anadolu kentlerinin genel durumu
8 Ara Sınav Vize
9 Osmanlı kentleri
10 Osmanlı kentleri
11 Osmanlı kentlerinde üretim
12 Osmanlı kentlerinde üretim
13 Ödev-Sunum
14 Final-Exam
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 1
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 1
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 1
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 1
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 1
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 1
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1. Akdag, Mustafa, Türkiyenin Iktisadi Ve Ictimai Tarihi I-II , İstanbul 1995. 2. Çadırcı, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara 1991. 3. Osman Nuri Ergin, Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, Ankara 1936. 4. Faroqhi, Suraıya, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler. İstanbul 1993.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)