Ders Adı Modern Ortadoğu Tarihi
Ders Kodu TAR-326
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Özgür Türker
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ortadoğu'nun modern tarihi ve bölgede "ulus devlet" sisteminin ortaya çıkışı hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Modern Ortadoğu ile ilgili kavramlar, bugüne kadarki Ortadoğu da dini ve toplumsal yapı ile ilgili kavramlar, bölgenin coğrafyası, bölgenin stratejik önemi. Modern Ortadoğu’ nun oluşumu sürecindeki siyasal gelişmeler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Modern Ortadoğu’nun oluşum sürecini, tarihini siyasal, toplumsal, kültürel ve dini yönleriyle öğrenmek.
Dersin Amacı Orta Doğu coğrafyasında son yüz elli yıllık süreçte ortaya çıkan siyasi, kültürel ve demografik dönüşümleri ve bunların Türkiye’ye olan etkilerini analiz etmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Orta Doğu kavramının ortaya çıkışı, bölgenin coğrafi sınırları ve jeopolitik önemi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
2 Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecinde Orta Doğu'da ortaya çıkan ayrılıkçı ve sömürgeci akımlar ve faaliyetleri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
3 Arap-İsrail çatışmasının kökenleri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
4 Arap-İsrail Savaşları ve Orta Doğu'ya etkileri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
5 Hakimiyet Teorileri bağlamında Orta Doğu
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
6 Suudi Arabistan rejiminin ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
7 İran-Irak Savaşı
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
8 Suriye İç Savaşı
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
9 Orta Doğu ve Terörizm
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
10 Orta Doğu'nun Dönüşümü ve "Arap Baharı"
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
11 Mısır Askeri Darbesi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
12 Libya'da Kaddafi rejiminin çöküşü
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
13 Türkiye-İsrail İlişkileri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
14 Ermeni Meselesi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kitaplar ve ders notları okunacaktır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 56    
Dersin Akts Kredisi 1    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- Tayyar Arı, Geçmişten günümüze Ortadoğu c.1-2, 7. Baskı, Bursa 2017. 2- Youssef M. Choueiri, Ortadoğu Tarihi İnkılap Kitabevi, İstanbul 2011. 3- James L. Gelvin, Modern Ortadoğu Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul 2016.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)