Ders Adı Türk Demokrasi Tarihi
Ders Kodu TAR-328
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Ayşegül ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Demokrasi kavramını ve tarihsel gelişimini öğrenerek ülke içindeki demokrasi uygulamaları konusunda fikir yürütebilmek. 2.Demokratik tartışma ve demokrasi kültürünü anlayabilmek. 3.Demokrasi ile diğer rejimler arasındaki farkları etüt edebilmek. 4.Türk demokrasisinin aksayan yönlerini ve eksikliklerini tespit ederek fikir üretebilmek. 5.Demokratik kültür ve uygulamaları hakkında bilgi edinerek,bu konudaki bilgilerini tazeleyebilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Demokrasi kavramı ve devlet biçimleri Türk devletlerinde demokratik uygulamalar ile Osmanlıdan günümüze atılan demokratik adımlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Demokrasi kavramı ve devlet biçimleri hakkında bilgi edinmek.Türk devletlerinde demokratik uygulamalar ile Osmanlıdan günümüze atılan demokratik adımlar konusunda bilgi sahibi olmak.
Dersin Amacı Demokrasi kavramı ve tarihsel gelişimini öğrenerek, Türkiye’deki demokrasi alanındaki gelişmeleri öğrenebilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Demokrasinin kavramı ve demokrasiyle ilgili diğer kavramların incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
2 Demokrasinin tanımı ve devlet yapısı içindeki yerinin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
3 Eski çağlardan günümüze demokrasi kavramının tarihsel gelişiminin incelenmesi.Türk tarihinde demokratik figürler.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
4 Türkiye’nin demokrasi tarihi bağlamında ilk adım olan Sened-i İttifaktan Kanun-i Esasiye kadar olan gelişmelerin incelenmesi.( Genç Osmanlılar Cemiyeti)
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
5 Türkiye’nin demokrasi tarihi bağlamında ilk adım olan Sened-i İttifaktan Kanun-i Esasiye kadar olan gelişmelerin incelenmesi.( Genç Osmanlılar Cemiyeti)
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
6 1876 Kanuni Esasi’nin (ilk anayasa) incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
7 II.Meşrutiyetin ilanı ve 1908 Anayasasının incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
8 1908–1919 arası seçimler ve siyasi gelişmelerin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
9 1908–1919 arası seçimler ve siyasi gelişmelerin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
10 1919 seçimleri ve son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın faaliyetlerinin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
11 CHP’nin kuruluşu, meclisin yenilenmesi ve 1930 yılına kadarki seçimler ve siyasi faaliyetlerin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
12 1930–1950 arası seçimler ve bazı demokratik faaliyetlerin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
13 1950-1970 arası seçimler ve bazı demokratik faaliyetlerin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
14 1970-2000 arası seçimler ve bazı demokratik faaliyetlerin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 5
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 5
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 4
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 5
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 4
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 5
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 5
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 4
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 5
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Geçiş Sürecinde Türkiye, Der. Irvin Cemil Schick&Ertuğrul Ahmet Tonak, Belge Yayınları 110, Bilim Dizisi, İstanbul, 1990 2. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ed., Doç.Dr.Ersin Kalaycıoğlu&Doç.Dr.Ali Yaşar Sarıbay, Beta Yay., 1986 3. Heper Metin, Türkiye’de Devlet Geleneği, Doğu-Batı Yay.,1985 4. Karpat, Kemal H., Türk Siyasi Hayatı, Timaş Yay., 3. Baskı, 2012, İstanbul 5. Karpat, Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi, Afa Yay., 1996, İstanbul 6. Ahmad Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye, Hil Yay., 1996, İstanbul* 7. Zürcher, Erik Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yay., 21.Baskı, 2007, İstanbul 8. Akın Rıdvan, Türk Siyasal Tarihi, 1908-2000, Levha Yay., 2010, İstanbul 9. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ans. … 10. Akşin, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, İş Bankası Kültür Yay., 2007* 11. Örmeci, Ozan, İttihat ve Terakki’den AKP’ye Türk Siyasal Tarihi, Güncel Yayıncılık, 2008 12. Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, 1996 13. Gramsci, Antonio, , Hapishane Defterleri, Belge Yayınları - İstanbul; 7. baskı (1 Ocak 2009) 14. Özgüden, Mehmet, Hegemonya ve Politik Toplum, Phoenix Yayınevi, 2015
Diğer Kaynaklar 1. Geçiş Sürecinde Türkiye, Der. Irvin Cemil Schick&Ertuğrul Ahmet Tonak, Belge Yayınları 110, Bilim Dizisi, İstanbul, 1990 2. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ed., Doç.Dr.Ersin Kalaycıoğlu&Doç.Dr.Ali Yaşar Sarıbay, Beta Yay., 1986 3. Heper Metin, Türkiye’de Devlet Geleneği, Doğu-Batı Yay.,1985 4. Karpat, Kemal H., Türk Siyasi Hayatı, Timaş Yay., 3. Baskı, 2012, İstanbul 5. Karpat, Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi, Afa Yay., 1996, İstanbul 6. Ahmad Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye, Hil Yay., 1996, İstanbul* 7. Zürcher, Erik Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yay., 21.Baskı, 2007, İstanbul 8. Akın Rıdvan, Türk Siyasal Tarihi, 1908-2000, Levha Yay., 2010, İstanbul 9. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ans. … 10. Akşin, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, İş Bankası Kültür Yay., 2007* 11. Örmeci, Ozan, İttihat ve Terakki’den AKP’ye Türk Siyasal Tarihi, Güncel Yayıncılık, 2008 12. Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, 1996 13. Gramsci, Antonio, , Hapishane Defterleri, Belge Yayınları - İstanbul; 7. baskı (1 Ocak 2009) 14. Özgüden, Mehmet, Hegemonya ve Politik Toplum, Phoenix Yayınevi, 2015
Materyal
Dökümanlar 1. Geçiş Sürecinde Türkiye, Der. Irvin Cemil Schick&Ertuğrul Ahmet Tonak, Belge Yayınları 110, Bilim Dizisi, İstanbul, 1990 2. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ed., Doç.Dr.Ersin Kalaycıoğlu&Doç.Dr.Ali Yaşar Sarıbay, Beta Yay., 1986 3. Heper Metin, Türkiye’de Devlet Geleneği, Doğu-Batı Yay.,1985 4. Karpat, Kemal H., Türk Siyasi Hayatı, Timaş Yay., 3. Baskı, 2012, İstanbul 5. Karpat, Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi, Afa Yay., 1996, İstanbul 6. Ahmad Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye, Hil Yay., 1996, İstanbul* 7. Zürcher, Erik Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yay., 21.Baskı, 2007, İstanbul 8. Akın Rıdvan, Türk Siyasal Tarihi, 1908-2000, Levha Yay., 2010, İstanbul 9. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ans. … 10. Akşin, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, İş Bankası Kültür Yay., 2007* 11. Örmeci, Ozan, İttihat ve Terakki’den AKP’ye Türk Siyasal Tarihi, Güncel Yayıncılık, 2008 12. Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, 1996 13. Gramsci, Antonio, , Hapishane Defterleri, Belge Yayınları - İstanbul; 7. baskı (1 Ocak 2009) 14. Özgüden, Mehmet, Hegemonya ve Politik Toplum, Phoenix Yayınevi, 2015
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)