Ders Adı Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve İktisat Tarihi
Ders Kodu TAR-404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Kadir KASALAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal ve iktisadi bakımdan hangi zor şartlar altında kurulduğunu anlayabilmek. 2. Türkiye Cumhuriyetinin sosyal ve ekonomik bakımdan kuruluş felsefesini yeni nesillere aktarabilmek, 3. Osmanlıdan devralınan sosyal ve ekonomik mirasın ülke için yarattığı zorlukları kavrayabilmek. 4. Türkiye Cumhuriyetinin sosyal ve ekonomik alanda yaşadığı olumsuzlardan ders çıkararak,Cumhuriyetin temel felsefesine uygun, uygulanabilir fikir ve projeler üretmek, 5.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini değerler bütünü olarak kabul ederek,günümüz olaylarının doğru tahlil ve incelemesini yapabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye’de 1923-2000 dönemini sosyal ve ekonomik yönleriyle inceleyerek meydana gelen değişim ve gelişimlerin değerlendirmesini yapabilmek, günümüze dersler çıkartırken projeler üretebilmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyetinin 1950 yıllarından 2000 yıllarına kadarki sosyal ve iktisadi süreci öğrenmek. Günümüz olaylarını bu dönemdeki sosyal ve iktisadi uygulamalarını geçmişe bakarak doğru inceleme ve değerlendirme yapabilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osmanlı İmparatorluğunun son dönemindeki, toplumsal ve ekonomik hayatın incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
2 1923-1950 yılları arası takip edilen ekonomi politikalarını incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
3 1923–1938 yılları arasında ülkedeki ekonomik ve sosyal durumun incelenmesi. (Aile yapısı, gelenek ve görenekler, düşünce yapısı, din anlayışının incelenmesi.)
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
4 1923–1938 yılları arasında ülkedeki ekonomik ve sosyal durumun incelenmesi. (Ulaşım, bayındırlık, eğitim durumu, bankacılık, tarım, ticari sektörler, meslek gruplarının incelenmesi.)
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
5 1938–1950 yılları arasında ülkedeki ekonomik ve sosyal durumun incelenmesi. (Aile yapısı, gelenek ve görenekler, düşünce yapısı, din anlayışının incelenmesi.)
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
6 1938–1950 yılları arasında ülkedeki ekonomik ve sosyal durumun incelenmesi.(Ulaşım, bayındırlık, eğitim durumu, bankacılık, tarım, ticari sektörler, meslek gruplarının incelenmesi.)
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
7 1950-1960 yılları arası takip edilen ekonomi politikalarını incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
8 1950–1960 yılları arasında ülkedeki ekonomik ve sosyal durumun incelenmesi. (Aile yapısı, gelenek ve görenekler, düşünce yapısı, din anlayışının incelenmesi.)
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
9 1950–1960 yılları arasında ülkedeki ekonomik ve sosyal durumun incelenmesi. (Ulaşım, bayındırlık, eğitim durumu, bankacılık, tarım, ticari sektörler, meslek gruplarının incelenmesi.)
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
10 1960- 1980 yılları ile 1980-2000 yılları arası takip edilen ekonomi politikalarını incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
11 1960–1980 yılları arasında ülkedeki ekonomik ve sosyal durumun incelenmesi. (Aile yapısı, gelenek ve görenekler, düşünce yapısı, din anlayışının incelenmesi.)
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
12 1960–1980 yılları arasında ülkedeki ekonomik ve sosyal durumun incelenmesi.(Ulaşım, bayındırlık, eğitim durumu, bankacılık, tarım, ticari sektörler, meslek gruplarının incelenmesi.)
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
13 1980–2000 yılları arasında ülkedeki ekonomik ve sosyal durumun incelenmesi.(Aile yapısı, gelenek ve görenekler, düşünce yapısı, din anlayışının incelenmesi.)
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
14 1980–2000 yılları arasında ülkedeki ekonomik ve sosyal durumun incelenmesi. (Ulaşım, bayındırlık, eğitim durumu, bankacılık, tarım, ticari sektörler, meslek gruplarının incelenmesi.)
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Çağlar KEYDER, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul 2003. 2. Cahit TALAS, Türkiye’nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi Yayınevi, İstanbul 1992. 3. Toplum ve Bilim Dergisi, S.91, Kış 2001–2002, Birikim Yayıncılık, İstanbul. 4. Ahmed Güner SAYAR, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken Yayınları, İstanbul 2000. 5. Mehmet GENÇ, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları, İstanbul 2003. 6. Tevfik ÇAVDAR, Türkiye Ekonomisinin Tarihi 1900–1960, İmge Kitabevi, Ankara 2003. 7. Korkut BORATAV, Türkiye İktisat Tarihi 1908- 2002, İmge Kitabevi, Ankara 2005 8. Sabahattin ZAİM, Türkiye’nin Yirminci Yüzyılı 1. Cilt, İşaret Yayınları, 2005. 9. Sabahattin ZAİM, Türkiye’nin Yirminci Yüzyılı 2. Cilt, İşaret Yayınları, 2005. 10. Sabahattin ZAİM, Türkiye’nin Yirminci Yüzyılı 3. Cilt, İşaret Yayınları, 2005.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)