Ders Adı XX. Yüzyıl Dünya Tarihi
Ders Kodu TAR-411
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Özgür Türker
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Dünyadaki büyük güçlerin bu duruma nasıl ulaştıklarını bilmek. Bugünün dünyası ve ideolojileri tarihsel bilgiler ışığında değerlendirmek. Siyaset Bilimi, diplomasi, iktisat gibi konular ile ilgilenmek. Yaşadığımız dünya ve siyasasal olaylarını anlamak. Dünyadaki gelişmeler hakkında öngörüde bulunabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Birinci Dünya Savaşı, iki savaş arası dönemdeki siyasal gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, iki kutuplu Dünya'nın oluşumu, kutuplar arası rekabet ve kurulan paktlar, Asya'da ve Ortadoğu'da ortaya çıkan yeni güçler Soğuk Savaş'ın sona ermesi, bu gelişmelere etki eden ve bunlar sonucunda ortaya çıkan fikirler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri : Bugün dünyada geçerli olan düzenin başat aktörlerinin tarihsel kökenlerini ortaya koymak. Dünyada geçerli olan ideolojilerin nasıl ortaya çıktığını anlamak. İki kutuplu dünya ile tek kutuplu dünya arasında kıyas yapılmasını sağlamak. Avrupa, Amerika, Asya ve Uzakdoğudaki gelişmeleri tarihsel bilgiler ışında değerlendirebilmek.
Dersin Amacı 20. yüzyılın başlangıcından Soğuk Savaş'ın bitişine kadar geçen sürede Dünya'daki gelişmeler ele alınacaktır. İki büyük savaş, bu savaşların nedenleri ve sonuçları, bunlar neticesinde kurulan dünya düzenleri çerçevesinde Dünya'da egemen olan hakim güçler arasındaki olaylar ile bunların diğer devletler üzerindeki etkisi anlatılacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 I. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'nın ve Dünyanın genel görünümü.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
2 I. Dünya Savaşı'nın çıkması ve savaş sırasındaki gelişmeler.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
3 I. Dünya Savaşının sonuçları.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
4 İki savaş arası dönemin siyasi ve ekonomik gelişmeleri.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
5 Asya ve Orta Doğu'daki gelişmeler ve yeni güçlerin doğuşu
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
6 II. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'nın ve Dünya'nın genel görünümü ve savaşın nedenleri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
7 II. Dünya Savaşı'nın çıkması ve savaş sırasındaki gelişmeler.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
8 Savaş sırasında ve sonrasındaki Konferanslar ve yeni dünya düzeninin doğuşu.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
9 Avrupa'da Sovyet yayılması ve Batı'nın tepkisi.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
10 Soğuk Savaş'ın başlaması.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
11 NATO ve Batı Bloğu'nun kuruluşu.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
12 Varşova Paktı ve Doğu Bloğu'nun Kurulması.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
13 Amerikan-Sovyet yayılmacılığı ve mücadelesi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
14 Sovyetlerin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve görsel materyallerin izlenmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 10
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 40 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 60 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991: Aşırılıklar Çağı, Sarmal Yayınevi, İstanbul 1996.Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, Alkım Yayınevi, İstanbul 2007. Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, İmge Kitabevi, Ankara 2011. Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), Der Yayınları, İstanbul 2010. Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler (1789-1980), Dost Kitabevi, Ankara 2004.
Diğer Kaynaklar Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991: Aşırılıklar Çağı, Sarmal Yayınevi, İstanbul 1996.Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, Alkım Yayınevi, İstanbul 2007. Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, İmge Kitabevi, Ankara 2011. Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), Der Yayınları, İstanbul 2010. Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler (1789-1980), Dost Kitabevi, Ankara 2004.
Materyal
Dökümanlar Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991: Aşırılıklar Çağı, Sarmal Yayınevi, İstanbul 1996.Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, Alkım Yayınevi, İstanbul 2007. Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, İmge Kitabevi, Ankara 2011. Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), Der Yayınları, İstanbul 2010. Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler (1789-1980), Dost Kitabevi, Ankara 2004.
Ödevler
Sınavlar Sınava dahil materyaller: ders sunuları ve verilen ek okumalardır.
Materyal Diğer Tavsiye edilen belgeseller ve filmler de ders materyalleri arasında yer alır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)