Ders Adı T.C. Teşkilat Tarihi
Ders Kodu TAR-416
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Ayşegül ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi
Dersin Öğrenme Çıktıları İktidar tipleri ve ilişkilerini çözümleyebilmesi,Farklı devlet düzenlerini birbirleriyle karşılaştırmak suretiyle değerlendirebilmesi,Devletin erklerinin fonksiyonları ve birbirleriyle olan ilişkilerini anayasal değerler çerçevesinde inceleyebilmesi,Anayasaların özgürlükler bakımından önemini dikkate alarak mevcut anayasal düzenleri değerlendirebilmesi,Merkezi İdare (Merkez Örgütü)Merkezi İdare (Taşra örgütü)Yer yönünden yerinden yönetim (il özel idaresi, belediye, köy) Yer yönünden yerinden yönetim (il özel idaresi, belediye, köy, Hizmet yönünden yerinden yönetim kavramlarının anlaşılabilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Teşkilat, iktidar, Siyasi İktidar; Kaynağı ve Meşruluğu, Devlet Kavramı ve Biçimleri, Anayasa Kavramı ve Biçimleri Sözlü Anlatım , Anayasa Yapımı ve Değiştirilmesi,Egemenliğin Kullanılmasına Göre Yönetim Biçimleri, Yasama Erki, Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı, Kuvvetlerin Birliği ve Sert Ayrılığına Göre Siyasi Rejimler, Parlamenter Rejim,Merkezden yönetim ilkesi, yerinden yönetim ilkesi, yetki merkezciliği, yetki genişliği, Merkezi İdare (Taşra örgütü)ilkesi, idarenin bütünlüğü ilkesi,Merkezi İdare (Merkez Örgütü).
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Anayasa hukuku ve İdare hukukunu kavramsal ve kurumsal olarak tanıtmak, idare hukuku ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulanmasını örneklerle göstermektir.
Dersin Amacı Öğrencilere Cumhuriyet dönemi teşkilat yapısı ve devlet kurumlarının tanıtılmasını amaçlar. Osmanlı'dan kalan ve devam eden teşkilatı ve müesseselerin kurumsal ve fonksiyonel niteliklerini öğrenir. 3. Merkez teşkilatındaki değişmeler hakkında bilgi sahibi olur. 4. Tarihsel dönemlere göre kurumsal değişimleri değerlendirebilir. Taşra örgütündeki değişmeleri değerlendirebilir. Anayasa ve idare açısından temel kavramların ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze Türkiye’nin anayasal ve idari teşkilatlanma gelişmelerinin ana hatlarıyla irdelenmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Teşkilatın Tanımı ve Temel İlkeler
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
2 Temel Hak ve Hürriyetler
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
3 Tarih boyunca Türklerde devlet anlayışı, Siyasi Partiler, TBMM üyelerinin seçimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
4 TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
5 Yasama ve Yürütme erkleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
6 Türkiye'de Anayasalar, Anayasa Yargısı, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
7 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
8 Olağanüstü Yönetim Usulleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
9 Demokrasi ve Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
10 İl Özel İdareleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
11 Belediye Teşkilatı
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
12 Büyükşehir Belediye Teşkilatı
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
13 Köy Teşkilatı
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 5
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 5
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 4
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 4
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 5
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 5
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 3
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 5
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 70    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Ders notu, Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yay. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yay. Kemal Gözler, Türkşye'nin Yönetim Yapısı, Ekin Kitabevi. İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihine Giriş, Turhan Yay. İlber Ortaylı, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil Yay. Vatandaşlık Bilgisi, Pagem Yay.
Diğer Kaynaklar Ders notu, Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yay. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yay. Kemal Gözler, Türkşye'nin Yönetim Yapısı, Ekin Kitabevi. İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihine Giriş, Turhan Yay. İlber Ortaylı, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil Yay. Vatandaşlık Bilgisi, Pagem Yay.
Materyal
Dökümanlar Ders notu, Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yay. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yay. Kemal Gözler, Türkşye'nin Yönetim Yapısı, Ekin Kitabevi. İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihine Giriş, Turhan Yay. İlber Ortaylı, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil Yay. Vatandaşlık Bilgisi, Pagem Yay.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)