Ders Adı Cumhuriyet Döneminde Muhacirler ve Mübadiler
Ders Kodu TAR-421
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr. Ayşegül ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları Anlatım Tartışma Rapor Hazırlama ve/veya Sunma,ilgili kaynaklar ve haritalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Muhacir ve mübadil olgusunun tanımını yapar tarihi boyutlarıyla sunar, Çağdaş, uluslararası göç çeşitli neden ve sonuçlarını anlamada disiplinlerarası bir perspektif sağlar, Göçmen ve mültecilerin hukuki statülerini inceler., Cumhuriyet döneminde Göçler, ayrıca göç, kimlik ve kültür arasındaki bağlantı, azınlıklar ve diasporalar odaklanarak analiz edilir. Göçlerin, küresel ve yerel düzeyde toplumları dönüştürmedeki etkileri kavranır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste, muhacirler, mübadiller, göç terimleri, teorileri, göçün ana neden ve sonuçları ve farklı göç türleri işlendikten sonra Türkiye’ye ve Türkiye’den dışarıya yapılan göçler, uluslararası göçler ve göç alan devletlerin politikaları, diasporalar gibi çeşitli konulara değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenci, Türkiye’ye ve Türkiye’den dışarıya yapılan göçler, uluslararası göçler ve göç alan devletlerin politikaları ve bunların sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, muhacir, mübadil ve göç olgusunun öneminin farklı boyutlarıyla irdelenmesini sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 ULUSLARARASI GÖÇ TERİMLERİ – GÖÇ OLGUSU
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
2 ULUSLARARASI GÖÇ TEORİLERİ
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
3 GÖÇÜN SEBEP VE SONUÇLARI
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
4 19.YY DAN 1930 LU YILLARA KADAR TÜRKİYE’YE GÖÇ-1
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
5 19.YY DAN 1930 LU YILLARA KADAR TÜRKİYE’YE GÖÇ-2
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
6 1930’DAN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKİYE’YE GÖÇ-1
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
7 1930’DAN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKİYE’YE GÖÇ-2
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
8 TÜRKİYE’DEN DIŞARIYA GÖÇ-1
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
9 TÜRKİYE’DEN DIŞARIYA GÖÇ-2 / İŞ GÖÇÜ-BEYİN GÖÇÜ-YASADIŞI GÖÇLER
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
10 ULUSLARARASI GÖÇLER
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
11 ULUSLARARASI GÖÇLER VE AB POLİTİKALARI
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
12 GÖÇ VE KÜLTÜR
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
13 ULUSLARARASI HUKUK VE GÖÇ
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
14 GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 70    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar CASTLES Stephen, MILLER Mark J., BAL Bülent Uğur, AKBULUT İbrahim, Göçler Öğretim Yöntemleri:Modern dünyada uluslararası göç hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008. FAIST Thomas, Uluslararası göç ve ulusaşırı toplumsal alanlar, Bağlam Yayıncılık, 2003. KAYA Ayhan, ŞAHİN Bahar, Kökler ve Yollar: Türkiye’de göç süreçleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007. Les migrations internationales de la fin du dix-huitième siècle à nos jours, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1980.Ali Özyürek, Muhacirler, Alter Yay., 2011. M. Erdoğan, Türkiye'nin Göç Tarihi, Bilgi Ün. Yay., 2015.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)