Ders Adı Avrasya Tarihi
Ders Kodu TAR-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Hayri ÇAPRAZ
Dersin Yardımcıları Doç.Dr. Hayri ÇAPRAZ
Dersin Öğrenme Çıktıları Avrasya'da kültürleri tanımak ve siyasal değişimleri öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 16-20.yüzyıllarda Türk, Fars ve Slav toplumlarının Avrasya coğrafyasında politik faaliyetleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk, Slav ve Fars dünyasının dünya tarihindeki yerini karşılaştırmalı görmek
Dersin Amacı Türk, Slav ve Fars Dünyası hakkında bilgi vermek (16-20.yüzyıl)
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Avrasya coğrafyası hakkında bilgi vermek
  Ön Hazırlık: okuma
2 Türklerin Avrasya coğrafyasında yayılması
3 Avrasya'da kurulan başlıca Türk Devletleri
  Ön Hazırlık: okuma
4 Avrasya'da Türk kültürü
  Ön Hazırlık: okuma
5 Slavların Avrasya'da yayılması (10-17.yy)
  Ön Hazırlık: okuma
6 Rusya imparatorluğu'nun Avrasya kuzeyinde hakimiyet kurması
  Ön Hazırlık: okuma
7 Avrasya'da Rusya ve İngiltere'nin ekonomi ve politik olarak çatışması
  Ön Hazırlık: okuma
8 İran'ın Avrasya toplumlarına etkisi
  Ön Hazırlık: okuma
9 Türk ve Rusya dünyasında Yenilenme-Batılılaşma çabaları
  Ön Hazırlık: okuma
10 Türkiye ve Türk dünyasında Avrasyacılık anlayışı
  Ön Hazırlık: okuma
11 Rusya'da Avrasyacılık teorileri: Klasik Avrasyacılık
  Ön Hazırlık: okuma
12 Rusya'da Avrasyacılık teorileri: Yeni Avrasyacılık
  Ön Hazırlık: okuma
13 Türk ve Rusya Avrasyacılığının karşılaştırması
  Ön Hazırlık: okuma
14 Avrasya'da işbirliği ve rekabet
  Ön Hazırlık: okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında veri kaynağı olan bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 1
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 1
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 1
7 Öğrenci tarih alanındaki bilimsel yayınları, teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve bunlara ulaşabilme becerisi edinir. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 1
9 Öğrenci tarih biliminin ulusal veya uluslar arası boyutta öneminin farkına varmak; günümüzdeki olayların arka planı hakkında fikir yürütme yetisine sahip olur. 1
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında paralellik kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
13 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ömer Göksel İşyar, Avrasya ve Avrasyacılık Necati Kaan Türkkan, Avrasya ve Türkler Osman Karatay, İran ile Turan Saadettin Gömeç, "Avrasya ve Avrasya’da Türk Varlığı”, Töre, Sayı 2/13, Ankara 201 Bürkan Serbest, "Tarihsel Süreçte Rus Avrasyacılığı: Klasik Avrasyacılıktan Neo - Avrasyacılığa" Hayri ÇAPRAZ, "Rusya için Şark Meselesi Nedir?" Salih Yılmaz, "Yeni Avrasyacılık ve Rusya"
Diğer Kaynaklar Ömer Göksel İşyar, Avrasya ve Avrasyacılık Necati Kaan Türkkan, Avrasya ve Türkler Osman Karatay, İran ile Turan Saadettin Gömeç, "Avrasya ve Avrasya’da Türk Varlığı”, Töre, Sayı 2/13, Ankara 201 Bürkan Serbest, "Tarihsel Süreçte Rus Avrasyacılığı: Klasik Avrasyacılıktan Neo - Avrasyacılığa" Hayri ÇAPRAZ, "Rusya için Şark Meselesi Nedir?" Salih Yılmaz, "Yeni Avrasyacılık ve Rusya"
Materyal
Dökümanlar Ömer Göksel İşyar, Avrasya ve Avrasyacılık Necati Kaan Türkkan, Avrasya ve Türkler Osman Karatay, İran ile Turan Saadettin Gömeç, "Avrasya ve Avrasya’da Türk Varlığı”, Töre, Sayı 2/13, Ankara 201 Bürkan Serbest, "Tarihsel Süreçte Rus Avrasyacılığı: Klasik Avrasyacılıktan Neo - Avrasyacılığa" Hayri ÇAPRAZ, "Rusya için Şark Meselesi Nedir?" Salih Yılmaz, "Yeni Avrasyacılık ve Rusya"
Ödevler Ders öncesi ilgili konuda okuma
Sınavlar Ara sınav ve yıl sonu sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)