Ders Adı Osmanlı Toplum Yapısı I
Ders Kodu TAR-423
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Durmuş Volkan KARABOĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Osmanlı toplum yapısına dair temel kavramları tanır Osmanlı toplumunun yönetsel yapısını açıklar Osmanlı toplum yapısının değişim sürecini analiz eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlıda reaya kavramı merkezinde toplumu oluşturan unsurlar. Toplumda müslim ve gayrimüslim unsurlar ve bunların özellikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Osmanlı toplumsal yaşamını yakından tanıtma
Dersin Amacı Osmanlı toplumunu oluşturan unsurlar ve bu unsurların dönemsel olarak Osmanlı toplumundaki genel seyri hakkında bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osmanlı toplum yapısı ile ilgili kavramlar ve konu ile ilgili kaynak değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında anahtar kelimeler verme
2 Osmanlı Toplumunda Sosyal Tabakalaşma ve Sosyal Hareketlilik
  Ön Hazırlık: Ödev araştırması.
3 Osmanli Toplumunda Dini Hayat
  Ön Hazırlık: Ödev araştırması.
4 Osmanlı Toplumunda Müslim ve Gayrimüslimlerin Sosyal ve Hukuki Durumları
  Ön Hazırlık: Ödev araştırması.
5 Osmanlı’da Aile Yapısı
  Ön Hazırlık: Ödev araştırması.
6 Osmanlı’da Aile Hukuku
  Ön Hazırlık: Ödev araştırması.
7 Osmanlı Toplumunda Çocuk
  Ön Hazırlık: Ödev araştırması.
8 Ara Sınav Dönemi
9 Osmanlı Toplumunda Eğitim
  Ön Hazırlık: Ödev araştırması.
10 Osmanlı’da Kırsal Yaşam ve Ekonomi
  Ön Hazırlık: Ödev araştırması.
11 Osamnlı’da Kırsal Yaşam ve Ekonomi
  Ön Hazırlık: Ödev araştırması.
12 Osmanlı’da Kentsel Yaşam: Mahalle, Çarşı, Pazar ve Hamam ve Kahvehaneler
  Ön Hazırlık: Ödev araştırması.
13 Osmanlı’da Kentsel Yaşam: Mahalle, Çarşı, Pazar ve Hamam ve Kahvehaneler
  Ön Hazırlık: Ödev araştırması.
14 Uygulama Yapma - Öğrencilerle Tartışma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 65
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 1 5
Uygulama 1 10
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)