Ders Adı Türkiye Türkçesi II
Ders Kodu TDE-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Osman YILDIZ
Dersin Yardımcıları Prof.Dr. Osman YILDIZ
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Türkiye Türkçesinde kelime gruplarının yapısını ve türlerini ifade edebilme. 2 Türkiye Türkçesinde ekler ile söz dizimi arasındaki bağlantıları kavrayabilme. 3 Türkiye Türkçesinde cümle konusunu kavrayabilme 4 Türkiye Türkçesinin cümle ve kelime grupları konuları ile ilgili çözümlemeler yapabilme 5 Kütüphane araştırması yapabilme. 6 Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme. 7 Genel gramer kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını takip edebilir hale gelebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Türkçenin kök yapısı, Türkçenin ekleri (yapım ekleri ve işletim ekleri), eklerin alomorfları, eklerin kullanım özellikleri, eklerin işlevleri, kullanım sıklıkları, metinlerdeki uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin amacı, Türkçe kelimeleri sınıflandırılarak (sıfat, zamir, zarf, edat) anlam ve görev bakımlarından incelemektir. Türkçenin söz dizimi uygulamalı olarak değerlendirilir. Türkçe edebiyat eserlerindeki söz dizimi parçaları, bütün olarak (özne, yardımcı öge ve yüklem) ve parçalara ayrılarak (tamlamalar, söz grupları) tahlil edilir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı kök; ek; eklerin morfemleri, alomorfemleri, işlevleri, kullanım özellikleri üzerinde durmak. Türkçenin yapım ve işletim eklerini öğrencilerin kavramasını sağlamak, seçilmiş metinler üzerinde uygulamalar yaparak öğrencilere pratik kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 1. Türkçenin kök yapısı
  Ön Hazırlık: ARGUNŞAH, Mustafa, Çağatay Türkçesi, Kesit Yayınları, İstanbul 2017. ECKMANN, Janos, Çağatayca El Kitabı, (Çeviren: Günay Karaağaç), Akçağ Yayınları, Ankara 2005. AKALIN Mehmet, Tarihî Türk Şiveleri, TKAE Yay., Ankara 1988. ECKMANN Janos, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, hzl.: Osman Fikri SERTKAYA, TDK Yay., Ankara 1996.
2 2. Türkçenin ek yapısı
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
3 3. İsimden isim yapım ekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
4 4. İsimden fiil yapım ekler
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
5 5. Fiilden isim yapım ekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
6 6. Fiilden fiil yapım ekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
7 7. Uygulama örnekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
8 8. Uygulama örnekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
9 9. İsim çekimi, hal ekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
10 10. İsim çekimi, iyelik ekleri ve diğerleri
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
11 11. Fiil çekimi, kişi ekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
12 12. Fiil çekimi, kip ekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
13 13. Uygulama örnekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
14 14. Uygulama örnekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 4
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 4
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 4
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 4
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 4
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 4
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 4
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 4
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 4
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 4
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 4
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 4
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994 Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
Diğer Kaynaklar Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994 Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
Materyal
Dökümanlar Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994 Kaynak: Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1974. Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi İst. 1972. Gencan T. Nejat, Dilbilgisi, Ankara 1979. Gülsevin Gürer Selma, Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları, Malatya 1993. Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara 1994
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)