Ders Adı Eski Türk Edebiyatı Giriş II
Ders Kodu TDE-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Kadriye YILMAZ
Dersin Yardımcıları Doç.Dr. Kadriye YILMAZ
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci, örnek metinler aracılığıyla Klâsik Türk Edebiyatı metinlerini anlamada ve anlamlandırmada birer anahtar durumunda bulunan edebî sanatlar konusunu ayrıntılı olarak kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Edebî sanatlar ve bu sanatlardan hareketle Klâsik Türk Edebiyatı metinlerinin değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Klâsik Türk Edebiyatı metinlerini anlamada birer anahtar durumundaki edebî sanatların öğrenciler tarafından, seçilen örnek metinler yardımıyla, anlaşılması.
Dersin Amacı Öğrencilere Klâsik Türk Edebiyatı metinlerini anlamaları, anlamlandırmaları, tahlil etmeleri için gerekli olan edebî sanatları öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersle ilgili kaynakça; edebî sanat kavramının tanımı, kapsamı ve Klâsik Türk Edebiyatı içindeki yeri ve önemi.
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
2 Edebî Sanatların tasnifi meselesi.
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
3 Mecazla İlgili Sanatlar (Teşbih, Teşbih Çeşitleri, İstiâre).
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
4 Mecazla İlgili Sanatlar (Mecâz-ı Mürsel, Kinâye).
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
5 Mecazla İlgili Sanatlar (Ta’riz, İrsâl-i Mesel).
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
6 Manayla İlgili Sanatlar (Tezat, Tevriye).
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
7 Manayla İlgili Sanatlar (Îhâm, Tecâhül-i Ârif, İstifhâm).
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
8 Manayla İlgili Sanatlar (Teşhis, İntak, Hüsn-i Ta’lil).
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
9 Manayla İlgili Sanatlar (Mübalağa, Nida).
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
10 Manayla İlgili Sanatlar (Tecrid, Tekrir).
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
11 Manayla İlgili Sanatlar (Telmih, İktibas).
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
12 Manayla İlgili Sanatlar (Tenâsüb, Leff ü Neşr).
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
13 Lafızla İlgili Sanatlar (İştikak, Cinas).
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
14 Lafızla İlgili Sanatlar (Reddü’l-Acüz Ale’s-sadr, İade, Aks vd.)
  Ön Hazırlık: Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 5
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 4
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 4
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 4
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 4
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 5
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 5
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 5
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 5
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 5
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, TEV Yay., İstanbul, 2009. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi, 3F Yay., İstanbul, 2007. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2005. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ankara, 1994. Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara, 1999. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Şenödeyici Özer vd., Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar, Kesit Yay., İstanbul.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)