Ders Adı Yeni Türk Edebiyatı II
Ders Kodu TDE-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk şiirinde yeniliğin başlayış ve gelişiş sürecini tanıtmak, Modern Türk şiirinin klasik anlayıştan ayrılan yanlarını belirlemek, Modern Türk şiirinde tematik değişimi göstermek, Modern Türk şiirinde şekil değişimi tespit etmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste yenileşme dönemi Türk edebiyatında birinci ve ikinci kuşağın şiir sanatında yaptığı yenilik gösterilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi, modern Türk şiirinin birinci ve ikinci kuşağının eserlerini tanıtmaktır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, modern Türk şiirinin birinci ve ikinci kuşağının eserlerini tanıtmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yenileşmenin Birinci Döneminde Şiir
2 Şinasi'nin hayatı, sanatı hakkında genel bilgi
3 Şinasi'nin seçme şiirlerinin incelenmesi
4 Namık Kemal'in hayatı, sanatı hakkında genel bilgi
5 Namık Kemal'in seçme şiirlerinin incelenmesi
6 Ziya Paşa'nın hayatı, sanatı hakkında genel bilgi
7 Ara sınavlar
8 Ziya Paşa'nın seçme şiirlerinin incelenmesi
9 Recaizade Mahmut Ekrem'in hayatı, sanatı hakkında bilgi
10 Recaizade Mahmut Ekrem'in seçme şiirlerinin incelenmesi
11 Muallim Naci'nin hayatı, sanatı hakkında bilgi
12 Muallim Naci'nin seçme şiirlerinin incelenmesi
13 Abdülhak Hamit Tarhan'ın seçme şiirlerinin incelenmesi
14 Yıl sonu sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 5
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 5
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 5
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 1
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 1
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 1
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 5
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 5
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 4
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 0
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 30 3 90
Ödevler 1 12 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu AKYÜZ, Kenan (1969. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara: Mas Matbaacılık. Kaplan, M. (1994), Şiir Tahlilleri, İstanbul: Dergâh Yayınları. Tanpınar, A. H. (1981). XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
Diğer Kaynaklar AKYÜZ, Kenan (1969. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara: Mas Matbaacılık. Kaplan, M. (1994), Şiir Tahlilleri, İstanbul: Dergâh Yayınları. Tanpınar, A. H. (1981). XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
Materyal
Dökümanlar AKYÜZ, Kenan (1969. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara: Mas Matbaacılık. Kaplan, M. (1994), Şiir Tahlilleri, İstanbul: Dergâh Yayınları. Tanpınar, A. H. (1981). XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)