Ders Adı Osmanlı Türkçesi I
Ders Kodu TDE-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Selami TURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Osmanlı Türkçesi dersinde, Türk dili içinde yaklaşık altı asır boyunca çok geniş bir sahada ve manzum, mensur olmak üzere birçok eser kaleme alınan Osmanlı Türkçesinin yeri ve önemi, Osmanlı Türkçesi alfabesi ve bu alfabede yer alan harflerin özellikleri, transkripsiyon alfabesi hakkında bilgi verilir. Osmanlı Türkçesi yazı dilini öğrenmek Türk dilinin ve Türk tarihinin çok uzun bir dönemini öğrenmek ve anlamakla eş değer bir anlama sahiptir. Öğrenciler tarafından Osmanlı Devleti döneminde, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserlerin doğru okunup anlaşılabilmesi için başta alfabe olmak üzere, gerekli olan bütün diğer bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Derste, öncelikle Türk dilinin tarihî devrelerinden biri olan Osmanlı Türkçesi hakkında bilgi verilir. Daha sonra Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harflerin tanıtımına geçilir, burada, aynı zamanda harflerle ilgili uygulamalı yazma çalışmaları yapılır. Harfler konusunda, aynı zamanda harflerin bitişmeleri, bitişik ve ayrı harflerle yazma çalışmaları, harflerin başta, ortada ve sondaki şekilleri ile ilgili, bilgi verilir; yazma çalışmaları da gerçekleştirilir. Bu arada Osmanlı Türkçesi içinde Türkçe eklerin yazılış biçimleri de örnek kelimelerle gösterilir. Osmanlı Türkçesi içinde Arapça ve Farsçaya mahsus harfler hakkında bilgi verildikten sonra, kelime okuma ve yazma çalışmalarına geçilir. Osmanlı Türkçesinde sayıların yazımı, aynı zamanda Arapça günlerin ve Arapça ayların yazımı öğrencilere uygulamalı olarak öğretilir. Diğer taraftan öğrencilere Osmanlı Türkçesi dersi boyunca Osmanlı Türkçesine ait, manzum ve mensur olmak üzere, farklı metinler üzerinden okuma çalışmaları ve Osmanlı Türkçesine dair yazma çalışmaları da yaptırılır. Öğrenciler, örnek metinler aracılığıyla Osmanlı Türkçesi içinde yer alan, içinde daha çok bu döneme ait kelimelerin yer aldığı manzum ve mensur metinleri doğru okuyup anlama ve yazma becerisi elde eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlı Türkçesi dersinde, Türk dili içinde yaklaşık altı asır boyunca çok geniş bir sahada ve manzum, mensur olmak üzere birçok eser kaleme alınan Osmanlı Türkçesinin yeri ve önemi, Osmanlı Türkçesi alfabesi ve bu alfabede yer alan harflerin özellikleri, transkripsiyon alfabesi hakkında bilgi verilir. Osmanlı Türkçesi yazı dilini öğrenmek Türk dilinin ve Türk tarihinin çok uzun bir dönemini öğrenmek ve anlamakla eş değer bir anlama sahiptir. Öğrenciler tarafından Osmanlı Devleti döneminde, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserlerin doğru okunup anlaşılabilmesi için başta alfabe olmak üzere, gerekli olan bütün diğer bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Derste, öncelikle Türk dilinin tarihî devrelerinden biri olan Osmanlı Türkçesi hakkında bilgi verilir. Daha sonra Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harflerin tanıtımına geçilir, burada, aynı zamanda harflerle ilgili uygulamalı yazma çalışmaları yapılır. Harfler konusunda, aynı zamanda harflerin bitişmeleri, bitişik ve ayrı harflerle yazma çalışmaları, harflerin başta, ortada ve sondaki şekilleri ile ilgili, bilgi verilir; yazma çalışmaları da gerçekleştirilir. Bu arada Osmanlı Türkçesi içinde Türkçe eklerin yazılış biçimleri de örnek kelimelerle gösterilir. Osmanlı Türkçesi içinde Arapça ve Farsçaya mahsus harfler hakkında bilgi verildikten sonra, kelime okuma ve yazma çalışmalarına geçilir. Osmanlı Türkçesinde sayıların yazımı, aynı zamanda Arapça günlerin ve Arapça ayların yazımı öğrencilere uygulamalı olarak öğretilir. Diğer taraftan öğrencilere Osmanlı Türkçesi dersi boyunca Osmanlı Türkçesine ait, manzum ve mensur olmak üzere, farklı metinler üzerinden okuma çalışmaları ve Osmanlı Türkçesine dair yazma çalışmaları da yaptırılır. Öğrenciler, örnek metinler aracılığıyla Osmanlı Türkçesi içinde yer alan, içinde daha çok bu döneme ait kelimelerin yer aldığı manzum ve mensur metinleri doğru okuyup anlama ve yazma becerisi kazanır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Osmanlı Türkçesi dersinde, Türk dili içinde yaklaşık altı asır boyunca çok geniş bir sahada ve manzum, mensur olmak üzere birçok eser kaleme alınan Osmanlı Türkçesinin yeri ve önemi, Osmanlı Türkçesi alfabesi ve bu alfabede yer alan harflerin özellikleri, transkripsiyon alfabesi hakkında bilgi verilir. Osmanlı Türkçesi yazı dilini öğrenmek Türk dilinin ve Türk tarihinin çok uzun bir dönemini öğrenmek ve anlamakla eş değer bir anlama sahiptir. Öğrenciler tarafından Osmanlı Devleti döneminde, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserlerin doğru okunup anlaşılabilmesi için başta alfabe olmak üzere, gerekli olan bütün diğer bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Derste, öncelikle Türk dilinin tarihî devrelerinden biri olan Osmanlı Türkçesi hakkında bilgi verilir. Daha sonra Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harflerin tanıtımına geçilir, burada, aynı zamanda harflerle ilgili uygulamalı yazma çalışmaları yapılır. Harfler konusunda, aynı zamanda harflerin bitişmeleri, bitişik ve ayrı harflerle yazma çalışmaları, harflerin başta, ortada ve sondaki şekilleri ile ilgili, bilgi verilir; yazma çalışmaları da gerçekleştirilir. Bu arada Osmanlı Türkçesi içinde Türkçe eklerin yazılış biçimleri de örnek kelimelerle gösterilir. Osmanlı Türkçesi içinde Arapça ve Farsçaya mahsus harfler hakkında bilgi verildikten sonra, kelime okuma ve yazma çalışmalarına geçilir. Osmanlı Türkçesinde sayıların yazımı, aynı zamanda Arapça günlerin ve Arapça ayların yazımı öğrencilere uygulamalı olarak öğretilir. Diğer taraftan öğrencilere Osmanlı Türkçesi dersi boyunca Osmanlı Türkçesine ait, manzum ve mensur olmak üzere, farklı metinler üzerinden okuma çalışmaları ve Osmanlı Türkçesine dair yazma çalışmaları da yaptırılır. Öğrenciler, örnek metinler aracılığıyla Osmanlı Türkçesi içinde yer alan, içinde daha çok bu döneme ait kelimelerin yer aldığı manzum ve mensur metinleri doğru okuyup anlama ve yazma becerisi elde etmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Osmanlı Türkçesi dersinde, Türk dili içinde yaklaşık altı asır boyunca çok geniş bir sahada ve manzum, mensur olmak üzere birçok eser kaleme alınan Osmanlı Türkçesinin yeri ve önemi, Osmanlı Türkçesi alfabesi ve bu alfabede yer alan harflerin özellikleri, transkripsiyon alfabesi hakkında bilgi verilir. Osmanlı Türkçesi yazı dilini öğrenmek Türk dilinin ve Türk tarihinin çok uzun bir dönemini öğrenmek ve anlamakla eş değer bir anlama sahiptir. Öğrenciler tarafından Osmanlı Devleti döneminde, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserlerin doğru okunup anlaşılabilmesi için başta alfabe olmak üzere, gerekli olan bütün diğer bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Derste, öncelikle Türk dilinin tarihî devrelerinden biri olan Osmanlı Türkçesi hakkında bilgi verilir. Daha sonra Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harflerin tanıtımına geçilir, burada, aynı zamanda harflerle ilgili uygulamalı yazma çalışmaları yapılır. Harfler konusunda, aynı zamanda harflerin bitişmeleri, bitişik ve ayrı harflerle yazma çalışmaları, harflerin başta, ortada ve sondaki şekilleri ile ilgili, bilgi verilir; yazma çalışmaları da gerçekleştirilir. Bu arada Osmanlı Türkçesi içinde Türkçe eklerin yazılış biçimleri de örnek kelimelerle gösterilir. Osmanlı Türkçesi içinde Arapça ve Farsçaya mahsus harfler hakkında bilgi verildikten sonra, kelime okuma ve yazma çalışmalarına geçilir. Osmanlı Türkçesinde sayıların yazımı, aynı zamanda Arapça günlerin ve Arapça ayların yazımı öğrencilere uygulamalı olarak öğretilir. Diğer taraftan öğrencilere Osmanlı Türkçesi dersi boyunca Osmanlı Türkçesine ait, manzum ve mensur olmak üzere, farklı metinler üzerinden okuma çalışmaları ve Osmanlı Türkçesine dair yazma çalışmaları da yaptırılır. Öğrenciler, örnek metinler aracılığıyla Osmanlı Türkçesi içinde yer alan, içinde daha çok bu döneme ait kelimelerin yer aldığı manzum ve mensur metinleri doğru okuyup anlama ve yazma becerisi elde etmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, dersin kapsamı, hedefleri. Osmanlıca’nın önemi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
2 Harflerin bitişmesi ve ses karşılıkları. Sesli harfler, okunuşları ve örnekler. Kelime yazımı, okunuşu ve örnekler.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
3 Harflerin bitişmesi ve ses karşılıkları. Sesli harfler, okunuşları ve örnekler. Kelime yazımı, okunuşu ve örnekler.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
4 Arapça ve Farsça kelimelerde ünlülerin yazılışı; ses karşılığı bulunmayan harfler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
5 Türkçe eklerin yazılışı. Bildirme ekleri, durum ekleri, iyelik ekleri ve zaman ekleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
6 Farsça yapılı tamlamalar
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
7 Farsça sıfat tamlamaları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
8 Ölçme amaçlı Ara sınav
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
9 Arapça kelimelerde cinsiyet ve tesniye
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
10 Farsça ve Arapça çokluk ekleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
11 Arapça kelimelerin yapısı
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
12 Arapça mastarlar
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
13 Arapça mastarlar
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
14 Arapça adlarda çokluk
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 4
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 5
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 0
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 0
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 0
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 0
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 0
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 0
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 0
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 5
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 0
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 0
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 0
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi'ne Giriş I, İstanbul 1987 M. Ali Ensari, Osmanlıca İmla Müfredatı, İstanbul 1996.
Sınavlar Ara sınav
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)