Ders Adı Osmanlı Türkçesi II
Ders Kodu TDE-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Selami Turan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Osmanlı alfabesiyle yazılmış metinleri anlayabilme birikimi kazanabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Arapça kelime çeşitleri: semai mastarlar ve vezinleri, Arap rakamları; semai vezin-lerin ism-i fail ve ism-i mef’ulleri; kıyasi mastarlara giriş.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Osmanlıca yazılmış matbu ve yazma metinleri okumak, okuduğu metinlerden bilgi çıkarmak, işlediği bilgileri makale veya kitapta kullanma becerisini kazanmak.
Dersin Amacı Osmanlı Türkçesiyle ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı
2 Şemsi kameri harflere göre Arapça tamlamaların okunuşu, Farsça zincirleme tamlamalar. Metin okuma
3 Osmanlıca şiirlerde cümlenin parçalarını bulma, uygulama.
4 Şiir ve manzum kitabelerde bulunan ebced hesabıyla düşürülmüş tarihleri tespit etme, şiirlerin vezinlerini çıkarma.
5 El yazması edebi metinler okuma
6 ARASINAV YAPILACAKTIR.
7 Güç metinleri sadeleştirme çalışması yapma.
8 Projeksiyon yardımıyla edebiyat ve kültür tarihimiz ile ilgili kaynak çeşitliliğini tanıtma.
9 Türk edebiyatçılarından, tarihçilerinden, araştırmacılarından günümüze ulaşan el yazısı mektup ve diğer eserleri okuma.
10 İki dilli metin okuma. Osmanlıca-Farsça
11 İki dilli metin okuma. Osmanlıca-Farsça
12 Çok dilli metin okuma Osmanlıca-Farsça-Arapça
13 Çok dilli metin okuma Osmanlıca-Farsça-Arapça
14 YARIYIL SONU SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 3
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 3
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 3
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 4
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 5
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 2
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 1
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 1
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 3
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 3
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 3
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 3
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 0
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer ERGİN, Muharrem (2001), Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul. TİMURTAŞ, Faruk K. (2009), Osmanlı Türkçesi Giriş 1, Alfa Yayınları, İstanbul. TİMURTAŞ, Faruk K. (2008), Osmanlı Türkçesi Grameri 2 , Alfa Yayınları, İstanbul. TİMURTAŞ, Faruk K., (2009), Osmanlı Türkçesi Grameri 3 , Alfa Yayınları, İstanbul.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)