Ders Adı Türkiye Türkçesi III
Ders Kodu TDE-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Talat DİNAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türkiye Türkçesi hakkında bilgi sahibi olmak Kelime türleri hakkında geniş bilgi sahibi olmak Dil konusunda gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olmak Şekil bilgisi ile ilgili kavram ve ilkeler Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kelime türleri (isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç ve ünlem); kelimelerin cümle içindeki kullanılışları ve görevleri Yapıları bakımından kelimeler, işlevlerine göre kelimeler Adlar: Ad çekim ekleri; somut ve soyut adlar; özel adlar, cins adları, Adlarda cins, adlarda belirtme, adlarda sayı, adlarda küçültme, ad tamlaması; Sıfatlar; Zamirler; Zarflar; Edatlar; Bağlaçlar, Ünlemler; Fiiller.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye Türkçesinin yapısını öğreterek Türkçenin doğru kullanımını sağlamak Kelime türleri konusunda bilgi vermek.Türkiye Türkçesinin yapısını öğreterek Türkçenin doğru kullanımını sağlamak Kelime türleri konusunda bilgi vermek. Türkiye Türkçesinin yapısını öğreterek Türkçenin doğru kullanımını sağlamak Kelime türleri konusunda bilgi vermek.
Dersin Amacı Türkiye Türkçesinin yapısını öğrenerek Türkçenin doğru kullanımını sağlamak; kelime türleri konusunda bilgi vermek. Yapıları bakımından kelimeler, işlevlerine göre kelimeleri bilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yapıları bakımından kelimeler, işlevlerine göre kelimeler
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
2 Adlar: Ad çekim ekleri; somut ve soyut adlar; özel adlar, cins adları
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
3 Adlarda cins, adlarda belirtme, adlarda sayı, adlarda küçültme, ad tamlaması
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
4 Sıfatlar ve çeşitleri. Sıfatlar ve çeşitleri. Sıfatlar ve çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
5 Zamirler ve çeşitleri. Zamirler ve çeşitleri.Zamirler ve çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
6 Zarflar ve çeşitleri. Zarflar ve çeşitleri. Zarflar ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
7 Zarflar ve çeşitleri. Zarflar ve çeşitleri. Zarflar ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
8 Kelime tahlilleri Kelime tahlilleri Kelime tahlilleri .
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
9 Fiiller: Fiillerin özellikleri, yapıları bakımından fiiller, içerikleri bakımından fiiller, anlamları bakımından fiiller, fiil çatısı
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
10 Fiil çekimi, fiil çekim ekleri, fiilde kip. Fiil çekimi, fiil çekim ekleri, fiilde kip
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
11 Ek-fiil, fiilimsiler. Ek-fiil, fiilimsiler. Ek-fiil, fiilimsiler
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
12 Edatlar (çekim edatları): Yapı ve kökenleri bakımından edatlar, kullanılış biçimleri bakımından edatlar, görevleri bakımından edatlar
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
13 Bağlaçlar: Kökenlerine göre bağlaçlar, işlevlerine göre bağlaçlar
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
14 Ünlemler: Ünlemlerin genel özellikleri, ünlemlerin cümledeki yeri, ünlemlerin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten,Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan (1983), Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara.; Ed. Erdoğan Boz (2019), Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Gazi Kitabevi Yay., Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 4
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 4
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 4
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 2
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 2
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 3
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 2
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 4
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 4
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 3
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 3
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 0
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 45 45
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Atabay, Neşe – Kutluk, İbrahim – Özel, Sevgi, Sözcük Türleri, Papatya Yay., İstanbul 2003. Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 1990. Bozkurt, Fuat, Türkiye Türkçesi, Cem Yay., İstanbul 1995. Eker, Süer, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay., Ankara 2002. Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, 13. Baskı, Boğaziçi Yay., İstanbul 1985. Korkmaz, Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara 1992. Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003. TÜRK DİL KURUMU, Türk Gramerinin Sorunları II, TDK Yay., Ankara 1999.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)