Ders Adı Eski Türk Edebiyatı I
Ders Kodu TDE-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Selami TURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları XIII. ve XIV. yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı’na edebî yönden genel bir bakış yapıldıktan sonra bu dönemin önemli isimlerinden Âşık Paşa, Nesimî, Rabguzi, Kerderli Mahmut, Kadı Burhaneddin vs. hayatları, edebî kişilikleri ve şiirlerinden örnek metinleri incelemek, XV. yüzyıl yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı hakkında genel bilgilerden sonra devrin önde gelen isimlerinden Ali ŞirNevai, Hatai, Şeyhi, Ahmed Paşa, Necati vs. hayatları, edebî kişilikleri ve şiirlerinden örnek metinleri incelemek gerçekleştirilmektedir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği XIII. ve XIV. yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı’na edebî yönden genel bir bakış yapıldıktan sonra bu dönemin önemli isimlerinden Âşık Paşa, Nesimî, Rabguzi, Kerderli Mahmut, Kadı Burhaneddin vs. hayatları, edebî kişilikleri ve şiirlerinden örnek metinleri incelenerek XV. yüzyıl yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı hakkında genel bilgilerden sonra devrin önde gelen isimlerinden Ali ŞirNevai, Hatai, Şeyhi, Ahmed Paşa, Necati vs. hayatları, edebî kişilikleri ve şiirlerinden örnek metinler incelenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri XIII. ve XIV. yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı’na edebî yönden genel bir bakış yapıldıktan sonra bu dönemin önemli isimlerinden Âşık Paşa, Nesimî, Rabguzi, Kerderli Mahmut, Kadı Burhaneddin vs. hayatları, edebî kişilikleri ve şiirlerinden örnek metinleri incelemek, XV. yüzyıl yüzyılKlâsik Türk Edebiyatı hakkında genel bilgilerden sonra devrin önde gelen isimlerinden Ali ŞirNevai, Hatai, Şeyhi, Ahmed Paşa, Necati vs. hayatları, edebî kişilikleri ve şiirlerinden örnek metinleri incelemek hedeflenmektedir.
Dersin Amacı XIII. ve XIV. yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı’na edebî yönden genel bir bakış yapıldıktan sonra bu dönemin önemli isimlerinden Âşık Paşa, Nesimî, Rabguzi, Kerderli Mahmut, Kadı Burhaneddin vs. hayatları, edebî kişilikleri ve şiirlerinden örnek metinleri incelemek, XV. yüzyıl yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı hakkında genel bilgilerden sonra devrin önde gelen isimlerinden Ali ŞirNevai, Hatai, Şeyhi, Ahmed Paşa, Necati vs. hayatları, edebî kişilikleri ve şiirlerinden örnek metinleri incelemek amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ders hakkında genel kaynakça bilgisi (Eski Türk Edebiyatı tarihiyle ilgili kaleme alınmış ve öğrencilere yol gösterecek olan çalışmalar, kitaplar, makaleler, tezler vs.)
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
2 XIII. yüzyıl Klâsik Türk edebiyatının/şiirinin özellikleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
3 XIII. yüzyıl Klâsik Türk edebiyatının/şiirinin özellikleri ve önde gelen şairleri, eserleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
4 XIV. yüzyıl Klâsik Türk edebiyatının/şiirinin özellikleri ve önde gelen şairleri, eserleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
5 XIV. yüzyıl Klâsik Türk edebiyatının/şiirinin özellikleri ve önde gelen şairleri, eserleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
6 XIV. yüzyıl Klâsik Türk edebiyatının/şiirinin özellikleri ve önde gelen şairleri, eserleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
7 XIV. yüzyıl Klâsik Türk edebiyatının/şiirinin özellikleri ve önde gelen şairleri, eserleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
8 Ara sınav. Ara sınav. Ara sınav. Ara sınav. Ara sınav. Ara sınav.
9 XV. yüzyıl Klâsik Türk edebiyatının/şiirinin özellikleri ve önde gelen şairleri, eserleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
10 XV. yüzyıl Klâsik Türk edebiyatının/şiirinin özellikleri ve önde gelen şairleri, eserleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
11 XV. yüzyıl Klâsik Türk edebiyatının/şiirinin özellikleri ve önde gelen şairleri, eserleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
12 XV. yüzyıl Klâsik Türk edebiyatının/şiirinin özellikleri ve önde gelen şairleri, eserleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
13 XV. yüzyıl Klâsik Türk edebiyatının/şiirinin özellikleri ve önde gelen şairleri, eserleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
14 XV. yüzyıl Klâsik Türk edebiyatının/şiirinin özellikleri ve önde gelen şairleri, eserleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili önceden verilen ödevlerin hazırlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 3
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 1
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 5
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 5
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 1
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 1
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 3
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 1
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 1
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 0
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Pala, iskender (2003), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü,LM Yayıncılık, İstanbul. Pala, iskender (2011), Divan Edebiyatı, Kapı Yayınları, İstanbul. Levent, Agah Sırrı (1943), Divan EdebiyatI, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İnkılap Kitabevi,İstanbul. İsen, Mustafa vd.(2003), Eski Türk Edebiyatı El Kitab, Grafiker Yayınları, Ankara. Türk Dili Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri)
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)