Ders Adı Yeni Türk Edebiyatı IV
Ders Kodu TDE-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Arş Gör. Dr. E. Candan İRİ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Ara Nesil edebiyatının ortaya çıkış şartlarını tanıtmak, Ara Nesil'in özelliklerini tanıtmak, Servet-i Fünun'un oluşumuna etki eden sosyal, siyasi, tarihi arka plan tanıtmak, Servet-i Fünun şiirini tanıtmaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste Ara nesil ve Servet-i Fünun dönemi hikâye ve romanı üzerinde durulacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi, Ara Nesil ve Servet-i Fünun dönemi Türk şiirini tanıtmaktır.
Dersin Amacı Ara Nesil ve Servet-i Fünun dönemi hikâye ve romanının doğuşunu, gelişimini, temsilcilerini ve özelliklerini öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ara Nesil döneminin genel özellikleri Ara Nesil dönemi hikâye sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma: Cafer Gariper, "Türk Edebiyatında Ara Nesil Edebî Devresi", Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış Yeni Türk Edebiyatı, Kurgan Edebiyat, 2013, s. 101-115; Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014, s. 124-129.
2 Ara Nesil dönemi roman sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma: Cafer Gariper, "Türk Edebiyatında Ara Nesil Edebî Devresi", Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış Yeni Türk Edebiyatı, Kurgan Edebiyat, 2013, s. 101-115; Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014, s. 124-129.
3 Servet-i Fünun dönemi hikâye ve romanı hazırlık çalışmaları
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları
4 Servet-i Fünûn dönemi hikâye ve romanının özellikleri
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları; Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014, s. 163-166; Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1995, s. 110-123.
5 Hikâye yazarı olarak Halit Ziya Uşaklıgil
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları
6 Hikâye Çözümlemesi: "Ferhunde Kalfa"
  Ön Hazırlık: Okuma: Mehmet Kaplan, "Ferhunde Kalfa", Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2012, s. 41-52.
7 Roman yazarı olarak Halit Ziya Uşaklıgil
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları; Fethi Naci, Yüzyılın Türk Romanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2019, s. 8-14.
8 Roman Çözümlemesi: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları; Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, Özgür Yayınları, İstanbul, 2008.
9 Roman Çözümlemesi: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları; Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, Özgür Yayınları, İstanbul, 2008.
10 Hikâye ve roman yazarı olarak Mehmet Rauf
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları
11 Roman Çözümlemesi: Eylül
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları; Mehmet Rauf, Eylül, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2003; Fethi Naci, Yüzyılın Türk Romanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2019, s. 15-24; Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014, s. 158-162.
12 Roman Çözümlemesi: Eylül
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları; Mehmet Rauf, Eylül, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2003; Fethi Naci, Yüzyılın Türk Romanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2019, s. 15-24; Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014, s. 158-162.
13 Diğer Servet-i Fünûn dönemi yazarlarının hikâye ve roman faaliyetleri
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 3
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 1
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 1
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 1
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 4
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 2
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 5
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 5
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 2
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 56 2 112
Ödevler 1 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 144    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Akyüz, Kenan (1995). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. İstanbul: İnkılap Kitabevi. Kaplan, Mehmet (2012). Hikâye Tahlilleri. İstanbul: Dergâh Yayınları. Korkmaz, Ramazan (Ed.) (2014). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları. Naci, Fethi (2019). Yüzyılın Türk Romanı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Uşaklıgil, Halit Ziya (2008). Mai ve Siyah. İstanbul: Özgür Yayınları. Rauf, Mehmet (2020). Eylül. İstanbul: YKY.
Diğer Kaynaklar Akyüz, Kenan (1995). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. İstanbul: İnkılap Kitabevi. Kaplan, Mehmet (2012). Hikâye Tahlilleri. İstanbul: Dergâh Yayınları. Korkmaz, Ramazan (Ed.) (2014). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları. Naci, Fethi (2019). Yüzyılın Türk Romanı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Uşaklıgil, Halit Ziya (2008). Mai ve Siyah. İstanbul: Özgür Yayınları. Rauf, Mehmet (2020). Eylül. İstanbul: YKY.
Materyal
Dökümanlar Akyüz, Kenan (1995). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. İstanbul: İnkılap Kitabevi. Kaplan, Mehmet (2012). Hikâye Tahlilleri. İstanbul: Dergâh Yayınları. Korkmaz, Ramazan (Ed.) (2014). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları. Naci, Fethi (2019). Yüzyılın Türk Romanı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Uşaklıgil, Halit Ziya (2008). Mai ve Siyah. İstanbul: Özgür Yayınları. Rauf, Mehmet (2020). Eylül. İstanbul: YKY.
Ödevler -
Sınavlar Bu derste yalnızca ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)