Ders Adı Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar II
Ders Kodu TDE-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Batı edebiyatlarının öz bir şekilde gelişimini göstermek, Edebiyat akımının ne anlama geldiğini açıklamak, Batıda ortaya çıkan edebiyat akımlarını tanıtmak, Batı edebiyatının ve akımların modern Türk edebiyatına etkisini ortaya koymaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini Antik Yunan ve Latin edebiyatlarından başlayarak günümüze kadar gelişen edebiyat akımları oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin amacı, Batı edebiyatını ve edebiyat akımlarını tanıtmak, modern Türk edebiyatına olan etkisini göstermektir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Batı edebiyatını ve edebiyat akımlarını tanıtmak, modern Türk edebiyatına olan etkisini göstermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Batı Edebiyatına Giriş
2 Eski Yunan ve Latin Edebiyatı
3 Hümanizm ve Türk Edebiyatına etkisi
4 Hümanizm ve Türk Edebiyatına etkisi
5 Klasisizm ve Türk Edebiyatına etkisi
6 Romantizm ve Türk Edebiyatına etkisi
7 Ara Sınavlar
8 Realizm ve Natüralizm
9 XIX. Yüzyıl Sonu Edebiyat Akımları: Parnasizm, Sembolizm
10 Modernizm ve Türk Edebiyatına etkisi
11 Modernist Şiir Akımları: Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm, Letrizm
12 Postmodernizm ve Türk Edebiyatına etkisi
13 Postmodernizm ve Türk Edebiyatına etkisi
14 Yıl sonu sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 5
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 5
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 5
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 1
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 1
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 1
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 5
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 5
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 4
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 0
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 28 2 56
Ödevler 1 12 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kefeli, E. (2007). Metinlerle Batı Edebiyat Akımları, İstanbul: 3F. Çetişli, İ. (2011). Batı Edebiyatında Akımlar. Eskişehir: Anadolu Üniv.
Diğer Kaynaklar Kefeli, E. (2007). Metinlerle Batı Edebiyat Akımları, İstanbul: 3F. Çetişli, İ. (2011). Batı Edebiyatında Akımlar. Eskişehir: Anadolu Üniv.
Materyal
Dökümanlar Kefeli, E. (2007). Metinlerle Batı Edebiyat Akımları, İstanbul: 3F. Çetişli, İ. (2011). Batı Edebiyatında Akımlar. Eskişehir: Anadolu Üniv.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)