Ders Adı Tarihi Türk Lehçeleri II
Ders Kodu TDE-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman YALKIN
Dersin Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman YALKIN
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Uygur Türkçesinin ses özelliklerini kavrayabilme. 2 Uygur Türkçesinin biçim özelliklerini kavrayabilme. 3 Uygur Türkçesinin cümle kuruluş özelliklerini kavrayabilme. 4 Manici çevreye ait metinleri okuyup anlamlandırabilme. 5 Budist çevreye ait metinleri okuyup anlamlandırabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Uygurlar, Eski Uygur Türkçesi, Manici çevreye ait metin örnekleri, Budist çevreye ait metin örnekleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin amacı, Uygur Türkleri ve kullandıkları dil hakkında bilgi sahibi olmaktır. Birinci dönemde Mani ve Budist çevreye ait metin örnekleri üzerinde durulur.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Uygur Türkleri ve kullandıkları dil hakkında bilgi sahibi olmaktır. Birinci dönemde Mani ve Budist çevreye ait metin örnekleri üzerinde durulur.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Uygurlar ve Türk dili
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
2 Uygurlar ve Türk dili
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
3 Uygur Türkçesinin ses özellikleri
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
4 Uygur Türkçesinin ses özellikleri
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
5 Uygur Türkçesinin biçim özellikleri
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
6 Uygur Türkçesinin biçim özellikleri
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
7 Uygur Türkçesinin cümle kuruluş özellikleri
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
8 Uygur Türkçesinin cümle kuruluş özellikleri
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
9 Budist çevreye ait metin örneklerinden okuma
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
10 Budist çevreye ait metin örneklerinden okuma
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
11 Budist çevreye ait metin örneklerinden okuma
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
12 Budist çevreye ait metin örneklerinden okuma
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
13 Manici çevreye ait metin örneklerinden okuma
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
14 Manici çevreye ait metin örneklerinden okuma
  Ön Hazırlık: Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 5
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 5
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 4
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 4
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 5
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 5
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 5
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 5
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 5
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 5
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
Diğer Kaynaklar Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Caferoğlu, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, A.V. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Hamilton, J. R. (2011). İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara: TDK Yayınları. Şen, S. (2014). Eski Uygur Türkçesi Dersleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer Ders Kitabı: Anna Maria von Gabain (2000), Eski Türkçenin Grameri, TDK: Ankara H. Şirin User (2009), Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları. Söz Varlığı İncelemesi, Kömen: Konya. Yardımcı Kitaplar: A. Bican Ercilasun (2009), Türk Dili Tarihi, Akçağ: Ankara Marcel Erdal (2004), A Grammar of Old Turkic, Brill Leiden, Boston Ahmet Caferoğlu (1993), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Enderun Kitabevi: İstanbul
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)