Ders Adı Yeni Türk Edebiyatı V
Ders Kodu TDE-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğrt. Üyesi Cafer Gariper
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının temel kavramlarının bilgisi 2 Cumhuriyet Devri Türk edebiyatı tarihinin tasnifi bilgisini yazma / söyleme 3 Memleketçi edebiyat anlayışının temel eğilimlerini anlayabilme 4 Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının temel eğilimlerini açıklayabilme 5 Cumhuriyet Devri Türk şiirinde ses ve şekil ilişkisini yorumlayabilme 6 Cumhuriyet Devri Türk şiirinde gazete ve dergiciliğin edebiyat üzerindeki etkisini açıklayabilme 7 Metin merkezli çalışmaların şiir tahlillerindeki önemini kavrayabilme 1 Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının temel kavramlarının bilgisi 2 Cumhuriyet Devri Türk edebiyatı tarihinin tasnifi bilgisini yazma / söyleme 3 Memleketçi edebiyat anlayışının temel eğilimlerini anlayabilme 4 Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının temel eğilimlerini açıklayabilme 5 Cumhuriyet Devri Türk şiirinde ses ve şekil ilişkisini yorumlayabilme 6 Cumhuriyet Devri Türk şiirinde gazete ve dergiciliğin edebiyat üzerindeki etkisini açıklayabilme 7 Metin merkezli çalışmaların şiir tahlillerindeki önemini kavrayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Temel Kavramlar- Memleketçi Şiir Anlayışının Doğuşu- İdeolojilerin Şiire Etkisi- Güneş-Dil Teorisi- Garip Topluluğu- II. Yeni- Akımlar ve Dergicilik- Şiirde Gelenek- Türk edebiyatında postmodern eğilimlerin şiire etkisi Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Temel Kavramlar- Memleketçi Şiir Anlayışının Doğuşu- İdeolojilerin Şiire Etkisi- Güneş-Dil Teorisi- Garip Topluluğu- II. Yeni- Akımlar ve Dergicilik- Şiirde Gelenek- Türk edebiyatında postmodern eğilimlerin şiire etkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının temel kavramlarının bilgisi Cumhuriyet Devri Türk edebiyatı tarihinin tasnifi bilgisini yazma / söyleme Memleketçi edebiyat anlayışının temel eğilimlerini anlayabilme Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının temel eğilimlerini açıklayabilme Cumhuriyet Devri Türk şiirinde ses ve şekil ilişkisini yorumlayabilme Cumhuriyet Devri Türk şiirinde gazete ve dergiciliğin edebiyat üzerindeki etkisini açıklayabilme Metin merkezli çalışmaların şiir tahlillerindeki önemini kavrayabilme Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının temel kavramlarının bilgisi Cumhuriyet Devri Türk edebiyatı tarihinin tasnifi bilgisini yazma / söyleme Memleketçi edebiyat anlayışının temel eğilimlerini anlayabilme Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının temel eğilimlerini açıklayabilme Cumhuriyet Devri Türk şiirinde ses ve şekil ilişkisini yorumlayabilme Cumhuriyet Devri Türk şiirinde gazete ve dergiciliğin edebiyat üzerindeki etkisini açıklayabilme Metin merkezli çalışmaların şiir tahlillerindeki önemini kavrayabilme Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının temel kavramlarının bilgisi Cumhuriyet Devri Türk edebiyatı tarihinin tasnifi bilgisini yazma / söyleme Memleketçi edebiyat anlayışının temel eğilimlerini anlayabilme Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının temel eğilimlerini açıklayabilme Cumhuriyet Devri Türk şiirinde ses ve şekil ilişkisini yorumlayabilme Cumhuriyet Devri Türk şiirinde gazete ve dergiciliğin edebiyat üzerindeki etkisini açıklayabilme Metin merkezli çalışmaların şiir tahlillerindeki önemini kavrayabilme
Dersin Amacı Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının tarihi gelişiminin yorumlanabilmesi Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının tarihi gelişiminin yorumlanabilmesi Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının tarihi gelişiminin yorumlanabilmesi Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının tarihi gelişiminin yorumlanabilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 II. Meşrutiyet dönemi Türk Edebiyatının arka planı ve edebiyat toplulukları, yönelimleri
  Ön Hazırlık: Ders içeriğinin incelenmesi
2 Fecr-i Ati topluluğu: Kuruluşu, temsilcileri ve manifestosu
  Ön Hazırlık: Okuma: C. Gariper, “Fecr-i Ati Topluluğu”, Türk Edebiyatı Tarihi, C. 3, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Mas Matbaacılık A. Ş., Ankara 2019, s. 184-221.
3 Fecr-i Ati topluluğunun temsilciler ve şiir sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma: C. Gariper, “Fecr-i Ati Topluluğu”, Türk Edebiyatı Tarihi, C. 3, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Mas Matbaacılık A. Ş., Ankara 2019, s. 184-221.
4 Nev-Yunanilik ve Nayiler hareketi
  Ön Hazırlık: Okuma: C. Gariper, “Yankısız Yönelişler: Nev-Yunanîler ve Nayîler”, Türk Edebiyatı Tarihi, C. 3, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Mas Matbaacılık A. Ş., Ankara 2006, s. 222-233.
5 Saf şiir anlayışı ve temsilcileri
  Ön Hazırlık: Okuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara 1996. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1978.
6 Ahmet Haşim ve şiir anlayışı
  Ön Hazırlık: Okuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara 1996. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1978.
7 Ahmet Haşim ve şiir sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara 1996. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1978.
8 Yahya Kemal ve şiir anlayışı
  Ön Hazırlık: Okuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara 1996. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1978.
9 Yahya Kemal ve şiir sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara 1996. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1978.
10 Milli Edebiyat hareketi: dğuş, temsilcileri ve sanat anlayışı
  Ön Hazırlık: Okuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara 1996. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1978.
11 Ziya Gökalp ve sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara 1996. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1978.
12 Mehmet Emin ve Sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara 1996. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1978.
13 Mehmet Akif ve Sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara 1996. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1978.
14 Mehmet Akif'in eserleri
  Ön Hazırlık: Okuma: Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara 1996. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1978.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 5
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 5
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 5
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 5
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 5
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 5
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 5
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 5
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 5
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 5
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 40
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 30 2 60
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Aktaş, Şerif. “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara: 1992, s. 503-547. Bezirci, Asım. İkinci Yeni Olayı, İstanbul: 1974. Doğan, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), İstanbul: 2002. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001. Enginün, İnci, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: 2002, s. 107-141. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I-II, Ankara: 1981-1982. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Ankara: 1981. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul: 1981, 2000. Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 c., İstanbul: 1986. Mutluay, Rauf, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul: 1973. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İstanbul: 1970. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, (Yayına haz. Hilmi Yavuz-Enver Ercan), 19.b., İstanbul: 2000. Oktay, Ahmet, “Eleştiri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, Ankara: 1983, s. 639-648. Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), Ankara: 1993. Özel, İsmet, “Şiir”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 631-638. Özkırımlı, Atilla, “Ana Hatlarıyla Edebiyat”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 579-606. Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Ankara: 1999. Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: 1995. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2 c., İstanbul: 2001. Türk Şiiri Özel Sayısı IV. Çağdaş Türk Şiiri, Türk Dili, nr. 481-482, Ocak-Şubat 1992. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 8 c., İstanbul 1977-1998. Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1983-1997. Türk Şiiri Özel Sayısı, Hece, nr. 53-55, Mayıs-Temmuz 2001. Varlık Yıllığı 1961-1987. Necdet, Ahmet, Modern Türk Şiiri, Broy Yayınları, İstanbul, 1993. Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı, MEB, İstanbul, 1997. Geçer, İlhan, Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri, KTBY, Ankara, 1987. Güzel Yazılar Dizisi 8, Şiirler, TDK Yay., Ankara, 1997. Celal, Metin, Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Şiiri, Papirüs Yayınevi, İstanbul, 1998. Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, İstanbul, Be-Ta Sam Yayınları Banarlı, Nihat Sami, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Han Duvarları, İstanbul, 1995. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara TDK Yayınları, 1983. H. Doğan, Mehmet, Yüzyılın Türk Şiiri,(1900-2000), c. 1., İstanbul, Yapı Kredi Yay., 2001. Ayhan, Ece, Şiirin Bir Altın Çağı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1983.
Diğer Kaynaklar Aktaş, Şerif. “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara: 1992, s. 503-547. Bezirci, Asım. İkinci Yeni Olayı, İstanbul: 1974. Doğan, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), İstanbul: 2002. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001. Enginün, İnci, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: 2002, s. 107-141. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I-II, Ankara: 1981-1982. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Ankara: 1981. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul: 1981, 2000. Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 c., İstanbul: 1986. Mutluay, Rauf, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul: 1973. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İstanbul: 1970. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, (Yayına haz. Hilmi Yavuz-Enver Ercan), 19.b., İstanbul: 2000. Oktay, Ahmet, “Eleştiri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, Ankara: 1983, s. 639-648. Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), Ankara: 1993. Özel, İsmet, “Şiir”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 631-638. Özkırımlı, Atilla, “Ana Hatlarıyla Edebiyat”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 579-606. Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Ankara: 1999. Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: 1995. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2 c., İstanbul: 2001. Türk Şiiri Özel Sayısı IV. Çağdaş Türk Şiiri, Türk Dili, nr. 481-482, Ocak-Şubat 1992. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 8 c., İstanbul 1977-1998. Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1983-1997. Türk Şiiri Özel Sayısı, Hece, nr. 53-55, Mayıs-Temmuz 2001. Varlık Yıllığı 1961-1987. Necdet, Ahmet, Modern Türk Şiiri, Broy Yayınları, İstanbul, 1993. Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı, MEB, İstanbul, 1997. Geçer, İlhan, Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri, KTBY, Ankara, 1987. Güzel Yazılar Dizisi 8, Şiirler, TDK Yay., Ankara, 1997. Celal, Metin, Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Şiiri, Papirüs Yayınevi, İstanbul, 1998. Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, İstanbul, Be-Ta Sam Yayınları Banarlı, Nihat Sami, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Han Duvarları, İstanbul, 1995. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara TDK Yayınları, 1983. H. Doğan, Mehmet, Yüzyılın Türk Şiiri,(1900-2000), c. 1., İstanbul, Yapı Kredi Yay., 2001. Ayhan, Ece, Şiirin Bir Altın Çağı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1983.
Materyal
Dökümanlar Aktaş, Şerif. “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara: 1992, s. 503-547. Bezirci, Asım. İkinci Yeni Olayı, İstanbul: 1974. Doğan, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), İstanbul: 2002. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001. Enginün, İnci, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: 2002, s. 107-141. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I-II, Ankara: 1981-1982. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Ankara: 1981. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul: 1981, 2000. Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 c., İstanbul: 1986. Mutluay, Rauf, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul: 1973. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İstanbul: 1970. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, (Yayına haz. Hilmi Yavuz-Enver Ercan), 19.b., İstanbul: 2000. Oktay, Ahmet, “Eleştiri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, Ankara: 1983, s. 639-648. Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), Ankara: 1993. Özel, İsmet, “Şiir”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 631-638. Özkırımlı, Atilla, “Ana Hatlarıyla Edebiyat”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 579-606. Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Ankara: 1999. Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: 1995. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2 c., İstanbul: 2001. Türk Şiiri Özel Sayısı IV. Çağdaş Türk Şiiri, Türk Dili, nr. 481-482, Ocak-Şubat 1992. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 8 c., İstanbul 1977-1998. Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1983-1997. Türk Şiiri Özel Sayısı, Hece, nr. 53-55, Mayıs-Temmuz 2001. Varlık Yıllığı 1961-1987. Necdet, Ahmet, Modern Türk Şiiri, Broy Yayınları, İstanbul, 1993. Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı, MEB, İstanbul, 1997. Geçer, İlhan, Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri, KTBY, Ankara, 1987. Güzel Yazılar Dizisi 8, Şiirler, TDK Yay., Ankara, 1997. Celal, Metin, Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Şiiri, Papirüs Yayınevi, İstanbul, 1998. Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, İstanbul, Be-Ta Sam Yayınları Banarlı, Nihat Sami, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Han Duvarları, İstanbul, 1995. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara TDK Yayınları, 1983. H. Doğan, Mehmet, Yüzyılın Türk Şiiri,(1900-2000), c. 1., İstanbul, Yapı Kredi Yay., 2001. Ayhan, Ece, Şiirin Bir Altın Çağı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1983.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)