Ders Adı Türk Halk Edebiyatı IV
Ders Kodu TDE-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. öĞR. üY. Mehmet ÖZÇELİK
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Nezih TATLICAN
Dersin Öğrenme Çıktıları Tasavvufun terimlerini öğrenmek Tasavvufun menşeini bilmek Tarikatların doğuşu, Tarikatların usûl ve âdâbı hakkında bilgilenmek Tasavvuf Edebiyatını temsilcilerini ve önemli eserlerini bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
YOK. -
Dersin İçeriği Tasavvuf kavramı, tasavvuf tarihi, tanımı ve kapsamı. Tasavvufun doğuşu ve gelişmesi. İslamî düşünceye göre tasavvuf, tasavvufî ıstılahlar, tasavvuf tarihinde yer almış önemli mutasavvıflar ve fikirleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İslâm dinine ait metafizik düşünce ekollerini tanımak Tasavvufa ait terminolojiyi öğrenmek Önde gelen sufiler ve düşünceleri Tasavvuf Edebiyatı ve mahsullerini incelemek
Dersin Amacı İslâmî Türk Edebiyatı mahsullerinin ortak teması olan Tasavvufu bariz yönleri ve belli başlı temsilcileri ile ele almak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dini-tasavvufi halk edebiyatının tarihçesi
  Ön Hazırlık: BARKAN, Ömer Lütfi. (1942). Kolonizatör Türk Dervişleri, Vakıflar Dergisi, II, (Ayrı basım). KÖPRÜLÜ, M. Fuad. (1984). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara. GÜNGÖR, Erol. (1993). İslam Tasavvufunun Meseleleri. GÜZEL, Abdurrahman. (2018). Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı El Kitabı El Kitabı. Akçağ Yayınları, Ankara.
2 Ahmet Yesevi'nin hayatı ve edebi şahsiyeti
  Ön Hazırlık: Ahnet Yesevi. (2019). Divan-ı Hikmet. Sağlam Yayınevi, İstanbul. OCAK, Ahmet Yaşar. (2016). Türk Sufiliğine Bakışlar. İletişim Yayınları, İstanbul.
3 Ahmet Yesevi'nin şiirlerinin şekil ve muhteva açısından incelenmesi
  Ön Hazırlık: ZAMANHANULI, Zikirya Jandarbek. (2018). Hoca Ahmed Yesevi'nin Türk Tarihindeki Yeri. Astana Yayınları, Ankara. Ahnet Yesevi. (2019). Divan-ı Hikmet. Sağlam Yayınevi, İstanbul.
4 Ahmet Yesevi'nin şiirlerinin şekil ve muhteva açısından incelenmesi
  Ön Hazırlık: ZAMANHANULI, Zikirya Jandarbek. (2018). Hoca Ahmed Yesevi'nin Türk Tarihindeki Yeri. Astana Yayınları, Ankara. Ahnet Yesevi. (2019). Divan-ı Hikmet. Sağlam Yayınevi, İstanbul.
5 Yunus Emre'nin hayatı ve edebi şahsiyeti
  Ön Hazırlık: TATÇI, Mustafa. (2020). Yunus Emre Divanı. H Yayınları, Ankara. Yunus Emre. (2019). Risaletü'n-Nushiyye. (Haz. Osman Horata-Umay Türkeş Günay). Akçağ Yayınları, Ankara. TATÇI, Mustafa. (2008). Yunus Emre Külliyatı, H Yayınları, İstanbul.
6 Yunus Emre'nin şiirlerinin şekil ve muhteva açısından incelenmesi
  Ön Hazırlık: TATÇI, Mustafa. (2020). Yunus Emre Divanı. H Yayınları, Ankara. Yunus Emre. (2019). Risaletü'n-Nushiyye. (Haz. Osman Horata-Umay Türkeş Günay). Akçağ Yayınları, Ankara. TATÇI, Mustafa. (2008). Yunus Emre Külliyatı, H Yayınları, İstanbul.
7 Yunus Emre'nin şiirlerinin şekil ve muhteva açısından incelenmesi
  Ön Hazırlık: ZAMANHANULI, Zikirya Jandarbek. (2018). Hoca Ahmed Yesevi'nin Türk Tarihindeki Yeri. Astana Yayınları, Ankara. Ahnet Yesevi. (2019). Divan-ı Hikmet. Sağlam Yayınevi, İstanbul. TATÇI, Mustafa. (2020). Yunus Emre Divanı. H Yayınları, Ankara. Yunus Emre. (2019). Risaletü'n-Nushiyye. (Haz. Osman Horata-Umay Türkeş Günay). Akçağ Yayınları, Ankara. TATÇI, Mustafa. (2008). Yunus Emre Külliyatı, H Yayınları, İstanbul.
8 Yunus Emre'nin şiirlerinin şekil ve muhteva açısından incelenmesi
  Ön Hazırlık: ZAMANHANULI, Zikirya Jandarbek. (2018). Hoca Ahmed Yesevi'nin Türk Tarihindeki Yeri. Astana Yayınları, Ankara. Ahnet Yesevi. (2019). Divan-ı Hikmet. Sağlam Yayınevi, İstanbul. TATÇI, Mustafa. (2020). Yunus Emre Divanı. H Yayınları, Ankara. Yunus Emre. (2019). Risaletü'n-Nushiyye. (Haz. Osman Horata-Umay Türkeş Günay). Akçağ Yayınları, Ankara. TATÇI, Mustafa. (2008). Yunus Emre Külliyatı, H Yayınları, İstanbul.
9 Yunus Emre'nin şiirlerinin şekil ve muhteva açısından incelenmesi
  Ön Hazırlık: ZAMANHANULI, Zikirya Jandarbek. (2018). Hoca Ahmed Yesevi'nin Türk Tarihindeki Yeri. Astana Yayınları, Ankara. Ahnet Yesevi. (2019). Divan-ı Hikmet. Sağlam Yayınevi, İstanbul. TATÇI, Mustafa. (2020). Yunus Emre Divanı. H Yayınları, Ankara. Yunus Emre. (2019). Risaletü'n-Nushiyye. (Haz. Osman Horata-Umay Türkeş Günay). Akçağ Yayınları, Ankara. TATÇI, Mustafa. (2008). Yunus Emre Külliyatı, H Yayınları, İstanbul.
10 Kaygusuz Abdal'ın hayatı ve edebi şahsiyeti
  Ön Hazırlık: YILDIZ, İsmail. (2000). Alaiye Beyliği ve Gülefşendeki Kaygusuz Abdal. Alanya. GÖLPINARLI, Abdülbaki. (2014). Kaygusuz Abdal, Hatayi Kul Himmet. Kapı Yayınları, İstanbul. SEVER, Mustafa. (2017). Divan-ı Kaygusuz Abdal. Helke Yayıncılık, Ankara. GÜZEL, Abdurrahman. (1999). Kaygusuz Abdal Menakıbnamesi. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
11 Kaygusuz Abdal'ın şiirlerinin şekil ve muhteva açısından incelenmesi
  Ön Hazırlık: YILDIZ, İsmail. (2000). Alaiye Beyliği ve Gülefşendeki Kaygusuz Abdal. Alanya. GÖLPINARLI, Abdülbaki. (2014). Kaygusuz Abdal, Hatayi Kul Himmet. Kapı Yayınları, İstanbul. SEVER, Mustafa. (2017). Divan-ı Kaygusuz Abdal. Helke Yayıncılık, Ankara. GÜZEL, Abdurrahman. (1999). Kaygusuz Abdal Menakıbnamesi. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
12 Kaygusuz Abdal'ın şiirlerinin şekil ve muhteva açısından incelenmesi
  Ön Hazırlık: YILDIZ, İsmail. (2000). Alaiye Beyliği ve Gülefşendeki Kaygusuz Abdal. Alanya. GÖLPINARLI, Abdülbaki. (2014). Kaygusuz Abdal, Hatayi Kul Himmet. Kapı Yayınları, İstanbul. SEVER, Mustafa. (2017). Divan-ı Kaygusuz Abdal. Helke Yayıncılık, Ankara. GÜZEL, Abdurrahman. (1999). Kaygusuz Abdal Menakıbnamesi. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
13 Pir Sultan Abdal'ın hayatı ve edebi şahsiyeti
  Ön Hazırlık: GÖLPINARLI, Abdülbaki. (2014). Pir Sultan Abdal. Kapı Yayınları, İstanbul. AVCI, Ali Haydar. (2016). Osmanlı Gizli Tarihinde Pir Sultan Abdal. La Kitap, İstanbul. AKGÜL, Leyla. (2014). Pir Sultan Abdal Sözlüğü. La Kitap, İstanbul.
14 Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinin şekil ve muhteva açısından incelenmesi
  Ön Hazırlık: GÖLPINARLI, Abdülbaki. (2014). Pir Sultan Abdal. Kapı Yayınları, İstanbul. AVCI, Ali Haydar. (2016). Osmanlı Gizli Tarihinde Pir Sultan Abdal. La Kitap, İstanbul. AKGÜL, Leyla. (2014). Pir Sultan Abdal Sözlüğü. La Kitap, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 4
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 3
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 1
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 1
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 5
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 4
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 4
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 3
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 2
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 2
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 5
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu BARKAN, Ömer Lütfi. (1942). Kolonizatör Türk Dervişleri, Vakıflar Dergisi, II, (Ayrı basım). KÖPRÜLÜ, M. Fuad. (1984). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara. GÜNGÖR, Erol. (1993). İslam Tasavvufunun Meseleleri. GÜZEL, Abdurrahman. (2018). Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı El Kitabı El Kitabı. Akçağ Yayınları, Ankara. ZAMANHANULI, Zikirya Jandarbek. (2018). Hoca Ahmed Yesevi'nin Türk Tarihindeki Yeri. Astana Yayınları, Ankara. Ahnet Yesevi. (2019). Divan-ı Hikmet. Sağlam Yayınevi, İstanbul. TATÇI, Mustafa. (2020). Yunus Emre Divanı. H Yayınları, Ankara. Yunus Emre. (2019). Risaletü'n-Nushiyye. (Haz. Osman Horata-Umay Türkeş Günay). Akçağ Yayınları, Ankara. TATÇI, Mustafa. (2008). Yunus Emre Külliyatı, H Yayınları, İstanbul. YILDIZ, İsmail. (2000). Alaiye Beyliği ve Gülefşendeki Kaygusuz Abdal. Alanya. GÖLPINARLI, Abdülbaki. (2014). Kaygusuz Abdal, Hatayi Kul Himmet. Kapı Yayınları, İstanbul. SEVER, Mustafa. (2017). Divan-ı Kaygusuz Abdal. Helke Yayıncılık, Ankara. GÜZEL, Abdurrahman. (1999). Kaygusuz Abdal Menakıbnamesi. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. GÖLPINARLI, Abdülbaki. (2014). Pir Sultan Abdal. Kapı Yayınları, İstanbul. AVCI, Ali Haydar. (2016). Osmanlı Gizli Tarihinde Pir Sultan Abdal. La Kitap, İstanbul. AKGÜL, Leyla. (2014). Pir Sultan Abdal Sözlüğü. La Kitap, İstanbul.
Diğer Kaynaklar BARKAN, Ömer Lütfi. (1942). Kolonizatör Türk Dervişleri, Vakıflar Dergisi, II, (Ayrı basım). KÖPRÜLÜ, M. Fuad. (1984). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara. GÜNGÖR, Erol. (1993). İslam Tasavvufunun Meseleleri. GÜZEL, Abdurrahman. (2018). Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı El Kitabı El Kitabı. Akçağ Yayınları, Ankara. ZAMANHANULI, Zikirya Jandarbek. (2018). Hoca Ahmed Yesevi'nin Türk Tarihindeki Yeri. Astana Yayınları, Ankara. Ahnet Yesevi. (2019). Divan-ı Hikmet. Sağlam Yayınevi, İstanbul. TATÇI, Mustafa. (2020). Yunus Emre Divanı. H Yayınları, Ankara. Yunus Emre. (2019). Risaletü'n-Nushiyye. (Haz. Osman Horata-Umay Türkeş Günay). Akçağ Yayınları, Ankara. TATÇI, Mustafa. (2008). Yunus Emre Külliyatı, H Yayınları, İstanbul. YILDIZ, İsmail. (2000). Alaiye Beyliği ve Gülefşendeki Kaygusuz Abdal. Alanya. GÖLPINARLI, Abdülbaki. (2014). Kaygusuz Abdal, Hatayi Kul Himmet. Kapı Yayınları, İstanbul. SEVER, Mustafa. (2017). Divan-ı Kaygusuz Abdal. Helke Yayıncılık, Ankara. GÜZEL, Abdurrahman. (1999). Kaygusuz Abdal Menakıbnamesi. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. GÖLPINARLI, Abdülbaki. (2014). Pir Sultan Abdal. Kapı Yayınları, İstanbul. AVCI, Ali Haydar. (2016). Osmanlı Gizli Tarihinde Pir Sultan Abdal. La Kitap, İstanbul. AKGÜL, Leyla. (2014). Pir Sultan Abdal Sözlüğü. La Kitap, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar BARKAN, Ömer Lütfi. (1942). Kolonizatör Türk Dervişleri, Vakıflar Dergisi, II, (Ayrı basım). KÖPRÜLÜ, M. Fuad. (1984). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara. GÜNGÖR, Erol. (1993). İslam Tasavvufunun Meseleleri. GÜZEL, Abdurrahman. (2018). Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı El Kitabı El Kitabı. Akçağ Yayınları, Ankara. ZAMANHANULI, Zikirya Jandarbek. (2018). Hoca Ahmed Yesevi'nin Türk Tarihindeki Yeri. Astana Yayınları, Ankara. Ahnet Yesevi. (2019). Divan-ı Hikmet. Sağlam Yayınevi, İstanbul. TATÇI, Mustafa. (2020). Yunus Emre Divanı. H Yayınları, Ankara. Yunus Emre. (2019). Risaletü'n-Nushiyye. (Haz. Osman Horata-Umay Türkeş Günay). Akçağ Yayınları, Ankara. TATÇI, Mustafa. (2008). Yunus Emre Külliyatı, H Yayınları, İstanbul. YILDIZ, İsmail. (2000). Alaiye Beyliği ve Gülefşendeki Kaygusuz Abdal. Alanya. GÖLPINARLI, Abdülbaki. (2014). Kaygusuz Abdal, Hatayi Kul Himmet. Kapı Yayınları, İstanbul. SEVER, Mustafa. (2017). Divan-ı Kaygusuz Abdal. Helke Yayıncılık, Ankara. GÜZEL, Abdurrahman. (1999). Kaygusuz Abdal Menakıbnamesi. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. GÖLPINARLI, Abdülbaki. (2014). Pir Sultan Abdal. Kapı Yayınları, İstanbul. AVCI, Ali Haydar. (2016). Osmanlı Gizli Tarihinde Pir Sultan Abdal. La Kitap, İstanbul. AKGÜL, Leyla. (2014). Pir Sultan Abdal Sözlüğü. La Kitap, İstanbul.
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)