Ders Adı Türk Tiyatro Tarihi I
Ders Kodu TDE-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Arş. Gör. Dr. Nezih TATLICAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları II. Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosunun özelliklerini göstermek II. Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosunda tiyatro anlayışı, tiyatro toplulukları ve eserler hakkında bilgi kazandırmak Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun gelişimini ve beslendiği kaynaklar konusunda bilgi vermek Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun özelliklerini göstermek Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda başlıca tiyatro yönelişleri ve anlayışları hakkında bilgi vermek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
YOK. -
Dersin İçeriği Tiyatro kavramı ve tiyatronun ortaya çıkışı hakkında bilgi verilir. Türk tiyatrosunun kültürel kaynakları anlatılır. köy tiyatrosu hakkında bilgi verilir. Dünyada ve Türkiye'de kukla geleneği anlatılır. Gölge oyunu hakkında bilgi verilir. Ortaoyunu, meddahlık geleneği ve tuluat tiyatrosu hakkında bilgi verilir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri II. Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosunun gelişim ve değişim seyrini göstermek, Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun gelişim ve değişim seyrini kavratmak, II. Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosunda yeni tiyatro anlayışlarını ve yönelişlerini kavratmak. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda yeni tiyatro anlayışlarını ve yönelişlerini kavratmak. Yeni tiyatro anlayışlarını ve yönelişlerini kavratmak.
Dersin Amacı Dünya ve Türk tiyatrosunun doğuşu ve gelişimi hakkında bilgi vermek, geleneksel Türk tiyatro oyunlarını açıklamak, bu oyunların işlevleri, icra ortamları, oyuncu kadroları hakkında değerlendirmelerde bulunmak, Türk tiyatrosunun bugününü ve yarınını tartışmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tiyatro kavramı ve tiyatronun ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: 1. Tiyatro Tarihi. (2019). (Der. David Wiles-Christine Dymkowski). (Çev. Süha Sertabiboğlu). Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 2. BROCKETT, Oscar G.. (2000). Tiyatro Tarihi. (Çev. Sevinç Sokullu vd.). Dost Kitabevi, Ankara. 3. NUTKU, Özdemir. (1985). Dünya Tiyatrosu Tarihi 1. Remzi Kitabevi, İstanbul
2 Türk tiyatrosunun kültürel kaynakları
  Ön Hazırlık: 1. AND, Metin. (2014). Başlangıcından 1983'e Türk Tiyatro Tarihi". İletişim Yayınları, İstanbul. 2. Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu. (2017). (Ed. Mustafa Aça-Sezen Güngör). Motif Vakfı Yayınları, İstanbul. 3. AND, Metin. (2019). Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 4. AND, Metin. (2003). Oyun ve Bügü. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 5. AND, Metin. (2002). Ritüelden Drama. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
3 Köy tiyatrosunun kültürel kökenleri
  Ön Hazırlık: 1. AND, Metin. (1985). Geleneksel Türk Tiyatrosu. İnkılap Kitabevi, Ankara. 2. TÖRE, Enver. (2016). Geleneksel Türk Tiyatrosu. Kesit Yayınları, İstanbul. 3. METİN BASAT, Ezgi. (2017). Köy Seyirlik Oyunlarında İnsan, Doğa ve Topluluk İlişkisi. Grafiker Yayınları, Ankara. 4. TEKEREK, Nurhan. (2008). Köy Seyirlik Oyunları. Mitos Boyut Yayınları, İstanbul.
4 Köy tiyatrosuna ilişkin oyunlar
  Ön Hazırlık: 1. DÜZGÜN, Dilaver. (1999). Erzurum Köy Seyirlik Oyunları. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. 2. OĞUZ, M. öCAL-GÜRÇAYIR, Selcan. (2006). 2005 Yılında Çorum'da Yaşayan Köy Seyirlik Oyunları. Hitit Üniversitesi Yayınları, Ankara. 3. DURMAZ, Uğur. (2014). Balıkesir Köy Seyirlik Oyunları Üzerine Bir İnceleme. Gece Kitaplığı, İstanbul. 5. ÖZHAN, Mevlüt. (2011). Kırşehir Köy Seyirlik Oyunları. Kırşehir Valiliği Yayınları, Kırşehir.
5 Dünyada kukla
  Ön Hazırlık: 1. DAŞTAN, Nihangül. (2018). Dramatik Bir Gösterim Türü Olarak Türk Kukla Tiyatrosu. (Basılmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 3. SAYIN, Mehtap. (2019). Türk Kukla Tiyatrosu, Dev Kuklalar ve Dev Kukla Gruplarının İncelenmesi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Erzurum. 4. SÖYÜK, Mihrinaz. (2019). Türkiye-Ankara ve İtalya-Lecce Şehirlerinde Bulunan El Yapımı Kuklaların Karşılaştırılması ve Turstik Ürün Uygulamaları. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.
6 Türk kültüründe kukla
  Ön Hazırlık: 1. DAŞTAN, Nihangül. (2018). Dramatik Bir Gösterim Türü Olarak Türk Kukla Tiyatrosu. (Basılmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 3. SAYIN, Mehtap. (2019). Türk Kukla Tiyatrosu, Dev Kuklalar ve Dev Kukla Gruplarının İncelenmesi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Erzurum. 4. SÖYÜK, Mihrinaz. (2019). Türkiye-Ankara ve İtalya-Lecce Şehirlerinde Bulunan El Yapımı Kuklaların Karşılaştırılması ve Turstik Ürün Uygulamaları. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.
7 Gölge oyunu ve özellikleri
  Ön Hazırlık: 1. AND, Metin. (1977). Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu. Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara. 2. SEVİN, Nureddin. (1968). Türk Gölge Oyunu. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul. 3. SAKAOĞLU, Saim. (2003). Türk Gölge Oyunu Karagöz. Akçağ Yayınları, Ankara. 4. CENGİZ, Erdoğan Hasan. (2018). Gölge Oyunu ve Kocaeli Şehir Tiyatrosu Repertuarının Son 20 Yılında Yapılan Sahne Performanslarında Kullanılan Gölge Oyununun Değerlendirilmesi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
8 Karagöz oyununun kişileri ve tekniği
  Ön Hazırlık: 1. KURT, Orhan. (2015). Karagöz'ün Kuralları Karagöz Yapım ve Oynatım Teknikleri. Lale Yayınları, İstanbul. 2. SAKAOĞLU, Saim. (2003). Türk Gölge Oyunu Karagöz. Akçağ Yayınları, İstanbul. 3. Karagöz Kitabı (2005). (Haz. Sevengül Sönmez). Kitabevi Yayınları, İstanbul. 4. Türk Gölge Tiyatrosu Karagöz ve Yunan Gölge Tiyatrosu Karaghiozis. (2018). (Haz. Ünver Oral). Kitabevi Yayınları, İstanbul. 5. Dünden Bugüne Karagöz Oyunları. (2019). (Haz. Ünver Oral). Kitabevi Yayınları, İstanbul.
9 Karagöz ustaları ve günümüz Karagöz metinleri
  Ön Hazırlık: 1. ORAL, Ünver. (2019). Karagöz-Hacivat Muhavereleri. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 2. ORAL, Ünver. (2014). Hayalden gerçeğe Karagöz. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 3. Karagöz Kitabı (2005). (Haz. Sevengül Sönmez). Kitabevi Yayınları, İstanbul. 4. Türk Gölge Tiyatrosu Karagöz ve Yunan Gölge Tiyatrosu Karaghiozis. (2018). (Haz. Ünver Oral). Kitabevi Yayınları, İstanbul. 5. Dünden Bugüne Karagöz Oyunları. (2019). (Haz. Ünver Oral). Kitabevi Yayınları, İstanbul. 5. Dünden Bugüne Karagöz Oyunları. (2019). (Haz. Ünver Oral). Kitabevi Yayınları, İstanbul.
10 Ortaoyununun kültürel kökenleri ve geleneğin temsilcileri
  Ön Hazırlık: 1. ORAL, Ünver. (2017). Kavuklu İş Buldu. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 2. KUDRET, Cevdet. (2007). Ortaoyunu 1. Cilt. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 3. KUDRET, Cevdet. (2007). Ortaoyunu 2. Cilt. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 4. AYKAÇ, Onur. (2019). Geçmişten Günümüze Ortaoyunu Geleneği. Akçağ Yayınları, Ankara.
11 Ortaoyunu metinleri
  Ön Hazırlık: 1. ORAL, Ünver. (2017). Kavuklu İş Buldu. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 2. KUDRET, Cevdet. (2007). Ortaoyunu 1. Cilt. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 3. KUDRET, Cevdet. (2007). Ortaoyunu 2. Cilt. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 4. ELÇİN, Şükrü. (1991). Anadolu Köy Orta Oyunları. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara. 5. TÜRKMEN, Nihat. (1991). Orta Oyunu. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
12 Meddahlık geleneği ve geleneğin icra ortamları
  Ön Hazırlık: 1. Meddah Kitabı. (2006). (Haz. Ünver Oral). Kitabevi Yayınları, İstanbul. 2. NUTKU, Özdemir. (1997). Meddahlık ve Meddah Hikayeleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. 3. ARIOĞLU, İbrahim Ethem. (2011). Günümüzde Meddahlık. (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
13 Meddahlık geleneğinin temsilcileri
  Ön Hazırlık: 1. ALPASLAN, İsmet-AKTAŞ, T. Naci. (2014). Ağrı Yöresinin Son Meddahı Şemseddin Akbaba (Şeşoy). Birleşik Matbaacılık, İzmir. 2. Bir Meddah Hikayesi Börekçi Güzeli. (2012). Haz. Ünver Oral. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 3. NUTKU, Özdemir. (1997). Meddahlık ve Meddah Hikayeleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. 4. SAKAOĞLU, Saim-ALPTEKİN, Ali Berat. (1999). Meddah Behçet Mahir'in Bütün Hikayeleri Cilt 1-2. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara.
14 Tuluat tiyatrosu
  Ön Hazırlık: 1. AND, Metin. (2019). Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 2. AND, Metin. (1973). Tiyatro Kılavuzu. Milliyet Yayınları, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 4
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 2
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 1
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 1
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 5
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 4
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 3
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 4
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 3
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 3
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 3
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 4
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Tiyatro Tarihi. (2019). (Der. David Wiles-Christine Dymkowski). (Çev. Süha Sertabiboğlu). Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 2. BROCKETT, Oscar G.. (2000). Tiyatro Tarihi. (Çev. Sevinç Sokullu vd.). Dost Kitabevi, Ankara. 3. NUTKU, Özdemir. (1985). Dünya Tiyatrosu Tarihi 1. Remzi Kitabevi, İstanbul 4. AND, Metin. (2014). Başlangıcından 1983'e Türk Tiyatro Tarihi". İletişim Yayınları, İstanbul. 5. Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu. (2017). (Ed. Mustafa Aça-Sezen Güngör). Motif Vakfı Yayınları, İstanbul. 6. AND, Metin. (2019). Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 7. AND, Metin. (2003). Oyun ve Bügü. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 8. AND, Metin. (2002). Ritüelden Drama. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 9. AND, Metin. (1985). Geleneksel Türk Tiyatrosu. İnkılap Kitabevi, Ankara. 10. TEKEREK, Nurhan. (2008). Köy Seyirlik Oyunları. Mitos Boyut Yayınları, İstanbul. 11. DÜZGÜN, Dilaver. (1999). Erzurum Köy Seyirlik Oyunları. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. 12. OĞUZ, M. öCAL-GÜRÇAYIR, Selcan. (2006). 2005 Yılında Çorum'da Yaşayan Köy Seyirlik Oyunları. Hitit Üniversitesi Yayınları, Ankara. 13. SÖYÜK, Mihrinaz. (2019). Türkiye-Ankara ve İtalya-Lecce Şehirlerinde Bulunan El Yapımı Kuklaların Karşılaştırılması ve Turstik Ürün Uygulamaları. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara. 14. KURT, Orhan. (2015). Karagöz'ün Kuralları Karagöz Yapım ve Oynatım Teknikleri. Lale Yayınları, İstanbul. 15. ORAL, Ünver. (2019). Karagöz-Hacivat Muhavereleri. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 16. ORAL, Ünver. (2017). Kavuklu İş Buldu. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 17. TÜRKMEN, Nihat. (1991). Orta Oyunu. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul. 18. Meddah Kitabı. (2006). (Haz. Ünver Oral). Kitabevi Yayınları, İstanbul. 19. ALPASLAN, İsmet-AKTAŞ, T. Naci. (2014). Ağrı Yöresinin Son Meddahı Şemseddin Akbaba (Şeşoy). Birleşik Matbaacılık, İzmir. İstanbul. 20. AND, Metin. (1973). Tiyatro Kılavuzu. Milliyet Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar 1. Tiyatro Tarihi. (2019). (Der. David Wiles-Christine Dymkowski). (Çev. Süha Sertabiboğlu). Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 2. BROCKETT, Oscar G.. (2000). Tiyatro Tarihi. (Çev. Sevinç Sokullu vd.). Dost Kitabevi, Ankara. 3. NUTKU, Özdemir. (1985). Dünya Tiyatrosu Tarihi 1. Remzi Kitabevi, İstanbul 4. AND, Metin. (2014). Başlangıcından 1983'e Türk Tiyatro Tarihi". İletişim Yayınları, İstanbul. 5. Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu. (2017). (Ed. Mustafa Aça-Sezen Güngör). Motif Vakfı Yayınları, İstanbul. 6. AND, Metin. (2019). Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 7. AND, Metin. (2003). Oyun ve Bügü. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 8. AND, Metin. (2002). Ritüelden Drama. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 9. AND, Metin. (1985). Geleneksel Türk Tiyatrosu. İnkılap Kitabevi, Ankara. 10. TEKEREK, Nurhan. (2008). Köy Seyirlik Oyunları. Mitos Boyut Yayınları, İstanbul. 11. DÜZGÜN, Dilaver. (1999). Erzurum Köy Seyirlik Oyunları. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. 12. OĞUZ, M. öCAL-GÜRÇAYIR, Selcan. (2006). 2005 Yılında Çorum'da Yaşayan Köy Seyirlik Oyunları. Hitit Üniversitesi Yayınları, Ankara. 13. SÖYÜK, Mihrinaz. (2019). Türkiye-Ankara ve İtalya-Lecce Şehirlerinde Bulunan El Yapımı Kuklaların Karşılaştırılması ve Turstik Ürün Uygulamaları. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara. 14. KURT, Orhan. (2015). Karagöz'ün Kuralları Karagöz Yapım ve Oynatım Teknikleri. Lale Yayınları, İstanbul. 15. ORAL, Ünver. (2019). Karagöz-Hacivat Muhavereleri. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 16. ORAL, Ünver. (2017). Kavuklu İş Buldu. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 17. TÜRKMEN, Nihat. (1991). Orta Oyunu. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul. 18. Meddah Kitabı. (2006). (Haz. Ünver Oral). Kitabevi Yayınları, İstanbul. 19. ALPASLAN, İsmet-AKTAŞ, T. Naci. (2014). Ağrı Yöresinin Son Meddahı Şemseddin Akbaba (Şeşoy). Birleşik Matbaacılık, İzmir. İstanbul. 20. AND, Metin. (1973). Tiyatro Kılavuzu. Milliyet Yayınları, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar 1. Tiyatro Tarihi. (2019). (Der. David Wiles-Christine Dymkowski). (Çev. Süha Sertabiboğlu). Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 2. BROCKETT, Oscar G.. (2000). Tiyatro Tarihi. (Çev. Sevinç Sokullu vd.). Dost Kitabevi, Ankara. 3. NUTKU, Özdemir. (1985). Dünya Tiyatrosu Tarihi 1. Remzi Kitabevi, İstanbul 4. AND, Metin. (2014). Başlangıcından 1983'e Türk Tiyatro Tarihi". İletişim Yayınları, İstanbul. 5. Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu. (2017). (Ed. Mustafa Aça-Sezen Güngör). Motif Vakfı Yayınları, İstanbul. 6. AND, Metin. (2019). Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 7. AND, Metin. (2003). Oyun ve Bügü. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 8. AND, Metin. (2002). Ritüelden Drama. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 9. AND, Metin. (1985). Geleneksel Türk Tiyatrosu. İnkılap Kitabevi, Ankara. 10. TEKEREK, Nurhan. (2008). Köy Seyirlik Oyunları. Mitos Boyut Yayınları, İstanbul. 11. DÜZGÜN, Dilaver. (1999). Erzurum Köy Seyirlik Oyunları. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. 12. OĞUZ, M. öCAL-GÜRÇAYIR, Selcan. (2006). 2005 Yılında Çorum'da Yaşayan Köy Seyirlik Oyunları. Hitit Üniversitesi Yayınları, Ankara. 13. SÖYÜK, Mihrinaz. (2019). Türkiye-Ankara ve İtalya-Lecce Şehirlerinde Bulunan El Yapımı Kuklaların Karşılaştırılması ve Turstik Ürün Uygulamaları. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara. 14. KURT, Orhan. (2015). Karagöz'ün Kuralları Karagöz Yapım ve Oynatım Teknikleri. Lale Yayınları, İstanbul. 15. ORAL, Ünver. (2019). Karagöz-Hacivat Muhavereleri. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 16. ORAL, Ünver. (2017). Kavuklu İş Buldu. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 17. TÜRKMEN, Nihat. (1991). Orta Oyunu. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul. 18. Meddah Kitabı. (2006). (Haz. Ünver Oral). Kitabevi Yayınları, İstanbul. 19. ALPASLAN, İsmet-AKTAŞ, T. Naci. (2014). Ağrı Yöresinin Son Meddahı Şemseddin Akbaba (Şeşoy). Birleşik Matbaacılık, İzmir. İstanbul. 20. AND, Metin. (1973). Tiyatro Kılavuzu. Milliyet Yayınları, İstanbul.
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)