Ders Adı Türk Tiyatro Tarihi II
Ders Kodu TDE-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Arş. Gör. Dr. E. Candan İRİ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosunu tanıtmak, Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunu tanıtmak, Oyun yazarları hakkında bilgi vermek, Oyuncu yetiştirme, sahneye oyun koyma, tiyatro toplulukları, seyirci vb. konularda bilgi vermek,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, lisans düzeyinde öğrencilere modern Türk tiyatrosunun gelişiminin gösterilmesini ve kimi tiyatro metinlerinin çözümlenmesini içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk tiyatrosunun II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemindeki gelişimini göstermektir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, modern Türk tiyatrosunun gelişimini göstermek, tiyatro anlayışlarını tanıtmak, sahneye oyun koyma, oyuncu yetiştirme gibi konularda bilgi vermek, kimi tiyatro metinlerini çözümlemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yenileşmenin başlangıcı: Gelenekle yeniliğin kesiştiği alanda varlık kazanan "Tuluat Tiyatrosu" ve "Kanto" Şair Evlenmesi'nden önceki ilk Türkçe oyunlar
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Refik Ahmet Sevengil, Türk Tiyatrosu Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2015, s. 401-407; Metin And, Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi, YKY, İstanbul, 2019, s. 121-126.
2 Batılı tarzda yazılmış ilk Türkçe oyun: Şair Evlenmesi
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Şinasi, Şair Evlenmesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2009. Refik Ahmet Sevengil, Türk Tiyatrosu Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2015, s. 196-200.
3 Batılı tarzda yazılmış ilk Türkçe oyun: Şair Evlenmesi
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Şinasi, Şair Evlenmesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2009. Refik Ahmet Sevengil, Türk Tiyatrosu Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2015, s. 196-200.
4 Şemseddin Sami ve Namık Kemal'in tiyatroya dair görüşleri ve tiyatro eserleri
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Refik Ahmet Sevengil, Türk Tiyatrosu Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2015, s. 301-315.
5 Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Midhat Efendi ve Ahmet Vefik Paşa'nın tiyatro çalışmaları
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Refik Ahmet Sevengil, Türk Tiyatrosu Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2015, s. 264-285.
6 Direktör Âli Bey, Abdülhak Hâmit, Sami Paşazâde Sezai gibi diğer isimlerin tiyatro faaliyetleri Saray Tiyatrosu nedir?
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Metin And, Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi, YKY, İstanbul, 2019, s. 153-158.
7 Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosunda sahne, seyirci, oyuncu ve tiyatro anlayışı
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Metin And, Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi, YKY, İstanbul, 2019, s. 164-173.
8 Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosunda tiyatro toplulukları, tiyatro binaları, tiyatro yönetimi ve sahne düzeni
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Metin And, Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi, YKY, İstanbul, 2019, s. 173-179; Metin And, Başlangıcından 1983’e Türk Tiyatro Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s. 114-133.
9 Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosunda tiyatro eserleri
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Metin And, Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi, YKY, İstanbul, 2019, s. 183-196; Metin And, Başlangıcından 1983’e Türk Tiyatro Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s. 133-140.
10 Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda seyirci, oyuncu, tiyatro toplulukları, tiyatro binaları, sahne düzeni
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Metin And, Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi, YKY, İstanbul, 2019, s. 198-214; Metin And, Başlangıcından 1983’e Türk Tiyatro Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s. 162-194.
11 Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda oyun yazarlığı (1923-1940)
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Ramazan Korkmaz (Ed.), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014, s. 381-386; Metin And, Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi, YKY, İstanbul, 2019, s. 235-247.
12 Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda oyun yazarlığı (1940-1960)
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Ramazan Korkmaz (Ed.), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014, s. 386-390; Metin And, Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi, YKY, İstanbul, 2019, s. 235-247.
13 Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda oyun yazarlığı (1960-1980)
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders Notları Ramazan Korkmaz (Ed.), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014, s. 390-393; Metin And, Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi, YKY, İstanbul, 2019, s. 235-247.
14 Cumhuriyet döneminde epik tiyatronun etkileri ve Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı
  Ön Hazırlık: Gariper, Cafer, "Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı Üzerinde Bir İnceleme", İlmî Araştırmalar, Sayı: 20, İstanbul 2005, s. 89-120.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 4
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 1
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 1
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 1
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 5
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 4
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 2
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 5
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 2
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 56 2 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 144    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Akı, Niyazi (1989). Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I. İstanbul: Dergâh Yayınları. And, Metin (1971). Meşrutiyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1908-1923). Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları. And, Metin (1973). 50 Yılın Türk Tiyatrosu. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları. And, Metin (2015). Başlangıcından 1983’e Türk Tiyatro Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları. And, Metin (2019). Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi. İstanbul: YKY. Çalışlar, Aziz (1995). Tiyatro Ansiklopedisi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Korkmaz, Ramazan (Ed.) (2014). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000. Ankara: Grafiker Yayınları. Nutku, Özdemir (1969). Darülbedayi’nin Elli Yılı. Ankara: AÜ DTCF Yayınları. Nutku, Özdemir (2008). Dünya Tiyatrosu Tarihi 2. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları. Sevengil, Refik Ahmet (2015). Türk Tiyatrosu Tarihi. İstanbul: Alfa Yayınları. Sokullu, Sevinç (1979). Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Şener, Sevda (ts.). Cumhuriyet’in 75 Yılında Türk Tiyatrosu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Şener, Sevda (2006). “Tiyatro”. Türk Edebiyatı Tarihi. C. 3. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. s. 179-210. Yalçın, Alemdar (1985). II. Meşrutiyet’te Tiyatro Edebiyatı Tarihi. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
Diğer Kaynaklar Akı, Niyazi (1989). Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I. İstanbul: Dergâh Yayınları. And, Metin (1971). Meşrutiyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1908-1923). Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları. And, Metin (1973). 50 Yılın Türk Tiyatrosu. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları. And, Metin (2015). Başlangıcından 1983’e Türk Tiyatro Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları. And, Metin (2019). Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi. İstanbul: YKY. Çalışlar, Aziz (1995). Tiyatro Ansiklopedisi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Korkmaz, Ramazan (Ed.) (2014). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000. Ankara: Grafiker Yayınları. Nutku, Özdemir (1969). Darülbedayi’nin Elli Yılı. Ankara: AÜ DTCF Yayınları. Nutku, Özdemir (2008). Dünya Tiyatrosu Tarihi 2. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları. Sevengil, Refik Ahmet (2015). Türk Tiyatrosu Tarihi. İstanbul: Alfa Yayınları. Sokullu, Sevinç (1979). Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Şener, Sevda (ts.). Cumhuriyet’in 75 Yılında Türk Tiyatrosu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Şener, Sevda (2006). “Tiyatro”. Türk Edebiyatı Tarihi. C. 3. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. s. 179-210. Yalçın, Alemdar (1985). II. Meşrutiyet’te Tiyatro Edebiyatı Tarihi. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Akı, Niyazi (1989). Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I. İstanbul: Dergâh Yayınları. And, Metin (1971). Meşrutiyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1908-1923). Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları. And, Metin (1973). 50 Yılın Türk Tiyatrosu. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları. And, Metin (2015). Başlangıcından 1983’e Türk Tiyatro Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları. And, Metin (2019). Kısa Türk Tiyatrosu Tarihi. İstanbul: YKY. Çalışlar, Aziz (1995). Tiyatro Ansiklopedisi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Korkmaz, Ramazan (Ed.) (2014). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000. Ankara: Grafiker Yayınları. Nutku, Özdemir (1969). Darülbedayi’nin Elli Yılı. Ankara: AÜ DTCF Yayınları. Nutku, Özdemir (2008). Dünya Tiyatrosu Tarihi 2. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları. Sevengil, Refik Ahmet (2015). Türk Tiyatrosu Tarihi. İstanbul: Alfa Yayınları. Sokullu, Sevinç (1979). Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Şener, Sevda (ts.). Cumhuriyet’in 75 Yılında Türk Tiyatrosu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Şener, Sevda (2006). “Tiyatro”. Türk Edebiyatı Tarihi. C. 3. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. s. 179-210. Yalçın, Alemdar (1985). II. Meşrutiyet’te Tiyatro Edebiyatı Tarihi. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
Ödevler -
Sınavlar Bu derste yalnızca ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)