Ders Adı Anadolu ve Rumeli Ağızları II
Ders Kodu TDE-316
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Talat DİNAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ağız gruplarının ayırıcı özellikleri, ağızlarda görülen ses hadiseleri, ağız gruplarının ayırıcı özelliklerini metin üzerinde tespit edebilme, örnek metinler üzerinden çözümlemeler yapma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Ağız araştırmaları konusunda temel bilgilerle, Anadolu ve Rumeli Ağızları üzerinde yapılmış çalışmaları bilmek. Ağız çalışmalarının dil incelmelerindeki yerini kavramak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Anadolu ağızlarında görülen başlıca ünlüler
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
2 Anadolu ağızlarında görülen başlıca ünsüzler
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
3 Anadolu ağızlarında ünlü uyumları ve uzun ünlüler
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
4 Anadolu ağızlarında ünlü türemeleri ve düşmeleri
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
5 Anadolu ağızlarında ünsüz değişmeleri
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
6 Anadolu ağızlarında ünsüz değişmeleri
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
7 Örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme çalışmaları (Doğu Grubu Ağızları)
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
8 Örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme çalışmaları (Doğu Grubu Ağızları)
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
9 Örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme çalışmaları (Kuzey Doğu Grubu Ağızları)
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
10 Örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme çalışmaları (Kuzey Doğu Grubu Ağızları)
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
11 Örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme çalışmaları ( Batı Grubu Ağızları)
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
12 Örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme çalışmaları ( Batı Grubu Ağızları)
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
13 Örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme çalışmaları ( Batı Grubu Ağızları)
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
14 Örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme çalışmaları ( Batı Grubu Ağızları)
  Ön Hazırlık: Dinar, Talat (2006), Başmakcı ve Dazkırı Ağzı, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; Karahan, L. (2011). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay.; Gemalmaz, E. (1995). Erzurum ili ağızları. C 1., Ankara: TDK Yay.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 0
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 0
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 0
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 0
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 0
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 0
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 0
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 0
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 0
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 0
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 0
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 0
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 0
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 30 1 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 60 60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 178    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)