Ders Adı Halk Bilimi Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu TDE-317
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Halil Altay GÖDE
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Nezih TATLICAN
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler derleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Öğrenciler metin merkezli ve bağlam merkezli halkbilimi teorilerini tanır. Halkbiliminin sözlü ve yazılı kaynaklarını tanır. Bu kaynakların Türk kültür hayatındaki önemini tanımlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Derleme, derlemeci, kaynak kişi, derleme yeri kavramları, derlemenin planlanması, derleme yöntemleri, metin merkezli halkbilimi teorileri, bağlam merkezli halkbilimi teorileri, halkbiliminin sözlü kaynakları, halkbiliminin yazılı kaynakları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Derleme yöntem ve teorilerinin aktarımı Halkbilimi kuramları ve metotları hakkında bilgi verilmesi Folklorun sözlü ve yazılı kaynaklarının tanıtımı
Dersin Amacı Derleme yöntem ve teorilerini aktarmak Halkbilimi kuramları ve metotları hakkında bilgi vermek Folklorun sözlü ve yazılı kaynaklarını tanıtmak
WorkPlacement Sınıf
Hafta Konular  
1 Derleme, derleme yeri ve zamanı, kaynak kişi, derlemeci
2 Derlemenin planlanması
3 Derleme yöntemleri
4 Derlenen metni düzenleme ve yayınlama
5 Halkbilimi teorilerinin ortaya çıkışı
6 Metin merkezli halkbilimi teorileri
7 Tarihi-Coğrafi Fin Metodu
8 Psikoanalitik Kuram ve yapısalcı Kuram
9 Bağlam merkezli halkbilimi teorileri hakkında genel bilgi
10 İşlevsel Teori
11 Sözlü Kompozisyon Teorisi
12 Performans Teori
13 Halkbiliminin sözlü kaynakları
14 Halkbiliminin yazılı kaynakları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 1
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 3
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 1
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 1
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 1
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 1
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 3
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 3
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 3
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 2
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 0
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 152    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Elçin, Şükrü. (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları 1, Akçağ Yayınları, Ankara. Elçin, Şükrü. (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları 2, Akçağ Yayınları, Ankara. Çobanoğlu, Özkul. (2002). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara. Ekici, Metin. (2011). Halkbilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Geleneksel Yayıncılık, Ankara. Artun, Erman. (2004). Türk Halk Edebiyatına Giriş, Kitabevi Yayınları, ,İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)