Ders Adı Türk Halk Bilimi II
Ders Kodu TDE-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Halil Altay GÖDE
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Nezih TATLICAN
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal normlar, örf, adet, gelenek ve görenek kavramları hakkında genel bilgi sahibi olacaktır. Geçiş dönemi folkloru hakkındaki genel bilgi sahibi olacaktır. Doğum adetleri ve doğum öncesi ortaya çıkan adetler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Doğum sırası ve sonrası ortaya çıkan adetler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Evlenme, evlenme biçimleri, evlilik çağı ve yaşı hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ölümü düşündüren ön belirtiler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ölümden sonra yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
YOK -
Dersin İçeriği Sosyal normlar ve çeşitleri, doğum (doğum öncesi, doğum sırası, doğum sonrası) adetleri, evlenme (evlenme öncesi, evlenme sırası, evlenme sonrası) adetleri, ölüm (ölüm öncesi, ölüm sırası, ölüm sonrası) adetleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyal normların tanıtılması Geçiş dönemleri hakkında bilgi verilmesi Bu dönemlerde uygulanan adetlerin incelenmesi
Dersin Amacı Sosyal normları ve çeşitlerini tanıtmak, hayatın geçiş aşamalarından olan doğum, evlenme ve ölüm hakkında bilgi vermek, bu evrelerde uygulanan adetleri incelemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sosyal Normlar Hakkında genel bilgi. Örf, adet, gelenek, görenek kavramlarının değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: DURSUN, Aysun. (2017). Türk Halk Hukuku. Ötüken Neşriyat, İstanbul. KARATAŞ, Hicran. (2018). Türk Halk Hukuku Uygulamaları ve Sürgün Gelinler. Ötüken Neşriyat, İstanbul. ÖRNEK, Sedat Veyis. (2014). Türk Halkbilimi. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. EKİCİ, Metin. (2007). Halkbilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara.
2 An’ane, Teamül, Töre ve Moda kavramlarının değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: DURSUN, Aysun. (2017). Türk Halk Hukuku. Ötüken Neşriyat, İstanbul. KARATAŞ, Hicran. (2018). Türk Halk Hukuku Uygulamaları ve Sürgün Gelinler. Ötüken Neşriyat, İstanbul. ÖRNEK, Sedat Veyis. (2014). Türk Halkbilimi. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. EKİCİ, Metin. (2007). Halkbilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara.
3 Geçiş dönemi folkloru hakkında genel bilgiler.
  Ön Hazırlık: ÖRNEK, Sedat Veyis. (2014). Türk Halkbilimi. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. YEŞİL, Yılmaz. (2014). Türk Dünyasında Geçiş Dönemi Ritüelleri. Türk Dünyası Vakfı Yayınları, Eskişehir. OZAN, Meral, (2011). “Geçiş Ritüelleri ve Halk Masalları”. Milli Folklor. S. 91, ss. 72-84. ÖZKAN, Fatma, (2002). “Sibirya Türklerinde Geçiş Törenleri”, Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri (26-28 Mayıs 2000). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, ss. 595-608.
4 Doğum adetleri doğum öncesi ortaya çıkan adetler.
  Ön Hazırlık: Altun, Işıl. (2004). Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm. Yayıncı Yayınları, İzmit. Artun, E. (2011). Türk Halkbilimi. Karahan Kitabevi, Adana. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2017). Muğla Alevi Türkmen Kültürü. Kömen Yayınları, Konya. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2012). Muğla Yöresi Kadın Merkezli Geleneksel Uygulamalar ve İşlevleri. Kömen Yayınları, KOnya.
5 Doğum sırası ve sonrası ortaya çıkan adetler.
  Ön Hazırlık: Altun, Işıl. (2004). Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm. Yayıncı Yayınları, İzmit. Artun, E. (2011). Türk Halkbilimi. Karahan Kitabevi, Adana. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2017). Muğla Alevi Türkmen Kültürü. Kömen Yayınları, Konya. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2012). Muğla Yöresi Kadın Merkezli Geleneksel Uygulamalar ve İşlevleri. Kömen Yayınları, KOnya.
6 Çocuk ile ilgili adetler ve ad koyma.
  Ön Hazırlık: ACIPAYAMLI, Orhan, (1992). “Türk Kültüründe ‘Ad Koyma Folkloru’nun Morfolojik ve Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi”. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. C. IV, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları: 1-14. ÖRNEK, Sedat Veyis. (2015). Geleneksel Kültürümüzde Çocuk. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. SAATÇİ, Suphi. (2008). Kerkük Çocuk Folkloru. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
7 Adı belirleyen etmenler üzerine değerlendirmeler
  Ön Hazırlık: ACIPAYAMLI, Orhan, (1992). “Türk Kültüründe ‘Ad Koyma Folkloru’nun Morfolojik ve Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi”. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. C. IV, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları: 1-14. ÖRNEK, Sedat Veyis. (2015). Geleneksel Kültürümüzde Çocuk. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. SAATÇİ, Suphi. (2008). Kerkük Çocuk Folkloru. Ötüken Neşriyat, İstanbul. KİBAR, Osman. (2005). Türk Kültüründe Ad Verme. Akçağ Yayınları, Ankara.
8 Geleneksel sağaltma pratikleri ve işlemleri
  Ön Hazırlık: ACIPAYAMLI, Orhan, (1992). “Türk Kültüründe ‘Ad Koyma Folkloru’nun Morfolojik ve Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi”. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. C. IV, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları: 1-14. ÖRNEK, Sedat Veyis. (2015). Geleneksel Kültürümüzde Çocuk. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. SAATÇİ, Suphi. (2008). Kerkük Çocuk Folkloru. Ötüken Neşriyat, İstanbul. KİBAR, Osman. (2005). Türk Kültüründe Ad Verme. Akçağ Yayınları, Ankara.
9 Sünnet. Sünnet çocuğunun yaşı ve sünnetin zamanı.
  Ön Hazırlık: ACIPAYAMLI, Orhan, (1992). “Türk Kültüründe ‘Ad Koyma Folkloru’nun Morfolojik ve Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi”. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. C. IV, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları: 1-14. ÖRNEK, Sedat Veyis. (2015). Geleneksel Kültürümüzde Çocuk. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. SAATÇİ, Suphi. (2008). Kerkük Çocuk Folkloru. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
10 Evlenme, Evlenme biçimleri, evlilik çağı ve yaşı.
  Ön Hazırlık: Altun, Işıl. (2004). Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm. Yayıncı Yayınları, İzmit. Artun, E. (2011). Türk Halkbilimi. Karahan Kitabevi, Adana. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2017). Muğla Alevi Türkmen Kültürü. Kömen Yayınları, Konya. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2012). Muğla Yöresi Kadın Merkezli Geleneksel Uygulamalar ve İşlevleri. Kömen Yayınları, KOnya.
11 Nişan, kına gecesi, düğün.
  Ön Hazırlık: Altun, Işıl. (2004). Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm. Yayıncı Yayınları, İzmit. Artun, E. (2011). Türk Halkbilimi. Karahan Kitabevi, Adana. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2017). Muğla Alevi Türkmen Kültürü. Kömen Yayınları, Konya. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2012). Muğla Yöresi Kadın Merkezli Geleneksel Uygulamalar ve İşlevleri. Kömen Yayınları, KOnya.
12 Ölümü düşündüren ön belirtiler ve ölümden sonra yapılan işlemler
  Ön Hazırlık: Altun, Işıl. (2004). Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm. Yayıncı Yayınları, İzmit. Artun, E. (2011). Türk Halkbilimi. Karahan Kitabevi, Adana. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2017). Muğla Alevi Türkmen Kültürü. Kömen Yayınları, Konya. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2012). Muğla Yöresi Kadın Merkezli Geleneksel Uygulamalar ve İşlevleri. Kömen Yayınları, KOnya.
13 Halk Hekimliği ve uygulamaları.
  Ön Hazırlık: DAĞI, Fahri. (2020). Türk Halk Anlatılarında Halk Hekimliği. Gece Kitaplığı, İstanbul. TEK, Recep. (2018). Kayseri Yöresi Sağaltma Ocakları. Kömen Yayınları, Konya. AVCIOĞLU, İlker. (2017). Şebinkarahisar Halk Hekimliği Uygulamaları. Gece Kitaplığı, Ankara.
14 Halk meteorolojisi ve takvimi.
  Ön Hazırlık: Biray, N. (2013). “Bugün Hava Nasıl Olacak? Halk Bilgisine Dayalı Takvim ve Hava Tahmini: Kazak Türkçesi Örneğinde.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 20(2): 1-30. Bulut, İ.& Yürüdür, E. ve Kazancı, H. (2013). “Artova Yöresinde (Tokat) Yerel İklim Bilgisi ve Halk Takvimi.” Türk Coğrafya Dergisi, 61: 21-30. Demirkaya, H. (2013). “Antalya’da Geleneksel Hava Durumu Tahmini.” Milli Folklor, 25(98): 174-186. Ekici, M. (2008). “Geleneksel Kültürü Güncellemek Üzerine Bir Değerlendirme.” Milli Folklor, 11(80): 33-38. Enginer, G. (1984). Uşak Halk Takvimi ve Halk Meteorolojisi. Ankara: TTK Basımevi. VEREN, Ergün. (2019). Anadolu HALK takvimi. Doğan Kitap, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 3
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 1
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 1
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 1
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 5
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 4
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 5
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 3
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 3
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 3
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 5
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu DURSUN, Aysun. (2017). Türk Halk Hukuku. Ötüken Neşriyat, İstanbul. KARATAŞ, Hicran. (2018). Türk Halk Hukuku Uygulamaları ve Sürgün Gelinler. Ötüken Neşriyat, İstanbul. ÖRNEK, Sedat Veyis. (2014). Türk Halkbilimi. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. EKİCİ, Metin. (2007). Halkbilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. ACIPAYAMLI, Orhan, (1992). “Türk Kültüründe ‘Ad Koyma Folkloru’nun Morfolojik ve Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi”. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. C. IV, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları: 1-14. ÖRNEK, Sedat Veyis. (2015). Geleneksel Kültürümüzde Çocuk. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. SAATÇİ, Suphi. (2008). Kerkük Çocuk Folkloru. Ötüken Neşriyat, İstanbul. Altun, Işıl. (2004). Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm. Yayıncı Yayınları, İzmit. Artun, E. (2011). Türk Halkbilimi. Karahan Kitabevi, Adana. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2012). Muğla Yöresi Kadın Merkezli Geleneksel Uygulamalar ve İşlevleri. Kömen Yayınları, KOnya. TRYJARSKİ, Edward. (2012). Türkler ve Ölüm. Pinhan Yayıncılık, İstanbul. ROUX, Jean-Paul. (1999). Altay Türklerinde Ölüm. Kabalcı Yayınevi, İstanbul. AĞI, Fahri. (2020). Türk Halk Anlatılarında Halk Hekimliği. Gece Kitaplığı, İstanbul. TEK, Recep. (2018). Kayseri Yöresi Sağaltma Ocakları. Kömen Yayınları, Konya. AVCIOĞLU, İlker. (2017). Şebinkarahisar Halk Hekimliği Uygulamaları. Gece Kitaplığı, Ankara. Biray, N. (2013). “Bugün Hava Nasıl Olacak? Halk Bilgisine Dayalı Takvim ve Hava Tahmini: Kazak Türkçesi Örneğinde.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 20(2): 1-30. Bulut, İ.& Yürüdür, E. ve Kazancı, H. (2013). “Artova Yöresinde (Tokat) Yerel İklim Bilgisi ve Halk Takvimi.” Türk Coğrafya Dergisi, 61: 21-30. Demirkaya, H. (2013). “Antalya’da Geleneksel Hava Durumu Tahmini.” Milli Folklor, 25(98): 174-186. Ekici, M. (2008). “Geleneksel Kültürü Güncellemek Üzerine Bir Değerlendirme.” Milli Folklor, 11(80): 33-38. Enginer, G. (1984). Uşak Halk Takvimi ve Halk Meteorolojisi. Ankara: TTK Basımevi. VEREN, Ergün. (2019). Anadolu HALK takvimi. Doğan Kitap, İstanbul
Diğer Kaynaklar DURSUN, Aysun. (2017). Türk Halk Hukuku. Ötüken Neşriyat, İstanbul. KARATAŞ, Hicran. (2018). Türk Halk Hukuku Uygulamaları ve Sürgün Gelinler. Ötüken Neşriyat, İstanbul. ÖRNEK, Sedat Veyis. (2014). Türk Halkbilimi. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. EKİCİ, Metin. (2007). Halkbilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. ACIPAYAMLI, Orhan, (1992). “Türk Kültüründe ‘Ad Koyma Folkloru’nun Morfolojik ve Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi”. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. C. IV, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları: 1-14. ÖRNEK, Sedat Veyis. (2015). Geleneksel Kültürümüzde Çocuk. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. SAATÇİ, Suphi. (2008). Kerkük Çocuk Folkloru. Ötüken Neşriyat, İstanbul. Altun, Işıl. (2004). Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm. Yayıncı Yayınları, İzmit. Artun, E. (2011). Türk Halkbilimi. Karahan Kitabevi, Adana. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2012). Muğla Yöresi Kadın Merkezli Geleneksel Uygulamalar ve İşlevleri. Kömen Yayınları, KOnya. TRYJARSKİ, Edward. (2012). Türkler ve Ölüm. Pinhan Yayıncılık, İstanbul. ROUX, Jean-Paul. (1999). Altay Türklerinde Ölüm. Kabalcı Yayınevi, İstanbul. AĞI, Fahri. (2020). Türk Halk Anlatılarında Halk Hekimliği. Gece Kitaplığı, İstanbul. TEK, Recep. (2018). Kayseri Yöresi Sağaltma Ocakları. Kömen Yayınları, Konya. AVCIOĞLU, İlker. (2017). Şebinkarahisar Halk Hekimliği Uygulamaları. Gece Kitaplığı, Ankara. Biray, N. (2013). “Bugün Hava Nasıl Olacak? Halk Bilgisine Dayalı Takvim ve Hava Tahmini: Kazak Türkçesi Örneğinde.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 20(2): 1-30. Bulut, İ.& Yürüdür, E. ve Kazancı, H. (2013). “Artova Yöresinde (Tokat) Yerel İklim Bilgisi ve Halk Takvimi.” Türk Coğrafya Dergisi, 61: 21-30. Demirkaya, H. (2013). “Antalya’da Geleneksel Hava Durumu Tahmini.” Milli Folklor, 25(98): 174-186. Ekici, M. (2008). “Geleneksel Kültürü Güncellemek Üzerine Bir Değerlendirme.” Milli Folklor, 11(80): 33-38. Enginer, G. (1984). Uşak Halk Takvimi ve Halk Meteorolojisi. Ankara: TTK Basımevi. VEREN, Ergün. (2019). Anadolu HALK takvimi. Doğan Kitap, İstanbul
Materyal
Dökümanlar DURSUN, Aysun. (2017). Türk Halk Hukuku. Ötüken Neşriyat, İstanbul. KARATAŞ, Hicran. (2018). Türk Halk Hukuku Uygulamaları ve Sürgün Gelinler. Ötüken Neşriyat, İstanbul. ÖRNEK, Sedat Veyis. (2014). Türk Halkbilimi. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. EKİCİ, Metin. (2007). Halkbilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. ACIPAYAMLI, Orhan, (1992). “Türk Kültüründe ‘Ad Koyma Folkloru’nun Morfolojik ve Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi”. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. C. IV, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları: 1-14. ÖRNEK, Sedat Veyis. (2015). Geleneksel Kültürümüzde Çocuk. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. SAATÇİ, Suphi. (2008). Kerkük Çocuk Folkloru. Ötüken Neşriyat, İstanbul. Altun, Işıl. (2004). Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm. Yayıncı Yayınları, İzmit. Artun, E. (2011). Türk Halkbilimi. Karahan Kitabevi, Adana. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2012). Muğla Yöresi Kadın Merkezli Geleneksel Uygulamalar ve İşlevleri. Kömen Yayınları, KOnya. TRYJARSKİ, Edward. (2012). Türkler ve Ölüm. Pinhan Yayıncılık, İstanbul. ROUX, Jean-Paul. (1999). Altay Türklerinde Ölüm. Kabalcı Yayınevi, İstanbul. AĞI, Fahri. (2020). Türk Halk Anlatılarında Halk Hekimliği. Gece Kitaplığı, İstanbul. TEK, Recep. (2018). Kayseri Yöresi Sağaltma Ocakları. Kömen Yayınları, Konya. AVCIOĞLU, İlker. (2017). Şebinkarahisar Halk Hekimliği Uygulamaları. Gece Kitaplığı, Ankara. Biray, N. (2013). “Bugün Hava Nasıl Olacak? Halk Bilgisine Dayalı Takvim ve Hava Tahmini: Kazak Türkçesi Örneğinde.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 20(2): 1-30. Bulut, İ.& Yürüdür, E. ve Kazancı, H. (2013). “Artova Yöresinde (Tokat) Yerel İklim Bilgisi ve Halk Takvimi.” Türk Coğrafya Dergisi, 61: 21-30. Demirkaya, H. (2013). “Antalya’da Geleneksel Hava Durumu Tahmini.” Milli Folklor, 25(98): 174-186. Ekici, M. (2008). “Geleneksel Kültürü Güncellemek Üzerine Bir Değerlendirme.” Milli Folklor, 11(80): 33-38. Enginer, G. (1984). Uşak Halk Takvimi ve Halk Meteorolojisi. Ankara: TTK Basımevi. VEREN, Ergün. (2019). Anadolu HALK takvimi. Doğan Kitap, İstanbul
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)