Ders Adı Cumhuriyet Edebiyatı I
Ders Kodu TDE-417
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğrt. Üyesi Cafer GARİPER
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin oluştuğu dönemin sosyal, siyasi, ekonomik şartları, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin oluşumuna etki eden edebiyat akımları ve anlayışları, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin genel özellikleri, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin belli başlı yönelişleri ve temsilcileri.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste Cumhuriyetin kuruluş yıllarından başlayarak sosyal, siyasi, ekonomik, tarihi şartlar belirlenecek, Türk şiirinin Cumhuriyet yıllarında hangi kaynaklardan beslendiği, hangi fikir ve sanat akımlarının etkisinde kaldığı ve nasıl bir gelişme gösterdiği tespit edilecek, belli başlı topluluklar ve anlayışlar tanıtılacak, öne çıkan temsilcilerini kalem ürünleri üzerinde durulacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin özelliklerini tanımak, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin kaynaklarını öğrenmek, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde edebi topluluklar ve yönelişler hakkında bilgi sahibi olmak, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin gelişim ve değişim sürecini tanımak, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin öne çıkan şairlerinin şiirlerini çözümlemek.
Dersin Amacı Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin özelliklerini tanımak Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin kaynaklarını öğrenmek Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde edebi topluluklar ve yönelişler hakkında bilgi sahibi olmak Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin yakından tanınmasını sağlamak Cumhuriyet dönemi şiirleri üzerinde yorum yapma becerisi kazanmak Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin özellikleri, kaynakları, başlıca topluluklar ve yönelişler göstermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin genel görünümü
  Ön Hazırlık: Okuma: Aktaş, Şerif (1996). Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi (1920-1940) 2, Ankara: Akçağ, s. 13-27.
2 Memleket Edebiyatı
  Ön Hazırlık: Okuma: Gariper, C., "Memleket Edebiyatı" ders notu.
3 Sosyalist gerçekçi yönelim ve Nazım Hikmet şiiri
  Ön Hazırlık: Ders notu
4 Sosyalist gerçekçi şiir çözümlemeleri
  Ön Hazırlık: Okuma: Gariper, C., "Nazım Hikmet'in Kerem Gibi Şiiri ile Çolpan'ın Otlı Suv Şiirini Metinler Arasılık ve Karşılaştırmalı Edebiyat Çerçevesinde Okuma-Anlamlandırma Denemesi", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, nr. 12, Isparta 2004, s. 1-20. Gariper, C., - Küçükcoşkun, Y., Arş. Gör., "Nazım Hikmet'in Sanat Evreninde Bilinç Parçalanması ve Mevlana Karmaşası", Erdem, sayı: 50, Ankara 2008, s. 83-110.
5 Yedi Meşale topluluğu
  Ön Hazırlık: Okuma: Gariper, C., "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının İlk Topluluğu: Yedi Meşale", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Sayı: 9-10, Isparta 2003, s. 29-46.
6 Saf şiir anlayışı
  Ön Hazırlık: Okuma: Ahmet Haşim, "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar"
7 Metafizik ve mistik yönelişler
  Ön Hazırlık: Okuma: Gariper, C, Türk Şiiinde Metafizik ve Mistik Yönelişler, ders notu
8 Metafizik ve mistik yönelişe bağlı şiir çözümlemeleri
  Ön Hazırlık: Okuma: Necip Fazıl Kısakürek, "Çile", Asaf Halet Çelebi, "He", "İbrahim", Sezai Karakoç, "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine", "Leyla, "Balkon"
9 Garip hareketi: doğuşu, temsilcileri ve sanat anlayışı
  Ön Hazırlık: Okuma: Gariper, C. Gariper, Hareketi, ders notu. Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., - 1996 Gariper, C. – Küçükcoşkun, Y., “Kanonik Şiirin Hegemonyası Karşısında Garip Poetikası ve Şiiri”, I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi: ‘Hegemonya-Karşı Hegemonya’”, 5-7 Mayıs 2016 Konya, Bildiriler Kitabı, Konya 2016, s. 111-118.
10 Garip şiiri
  Ön Hazırlık: Okuma: Gariper, C. Gariper, Hareketi, ders notu. Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., - 1996 Gariper, C. – Küçükcoşkun, Y., “Kanonik Şiirin Hegemonyası Karşısında Garip Poetikası ve Şiiri”, I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi: ‘Hegemonya-Karşı Hegemonya’”, 5-7 Mayıs 2016 Konya, Bildiriler Kitabı, Konya 2016, s. 111-118.
11 Hisar ve Mavi toplulukları
  Ön Hazırlık: Okuma: Gariper, C., Hisar Topluluğu, Mavi Hareketi, ders notu
12 İkinci Yeni hareketi ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Okuma: Gariper, C., İkinci Yeni, ders notu
13 İkinci Yeni şairleri ve şiir sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma: Gariper, C., İkinci Yeni, ders notu
14 1980 sonrası Türk şiiri
  Ön Hazırlık: Okuma: Gariper, C., 1980 Sonrası Türk Şiiri, ders notu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 2
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 1
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 1
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 1
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 2
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 2
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 2
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 2
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 2
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 2
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 2
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 40
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 36 3 108
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 156    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Aktaş, Şerif, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 2 (1920-1940), Akçağ Yay., Ankara 1998. Büyük Türk Klâsikleri, C. 12-14, Ötüken-Söğüt Yay., İstanbul 1992. Çebi, Hasan, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl Kısakürek’in Şiiri, Kültür vr Turizm Bakanlığı Yay. Ankara 1987. Çelik, Yakup, Şubat Yolcusu - Attilâ İlhan’ın Şiiri, Akçağ Yay., Ankara 1998. Çetin, Nurullah, Behçet Necatigil, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Kültür bakanlığı Yay., Ankara 1997. Enginün, İnci, Araştırmalar ve Belgeler, Dergâh Yay., İstanbul 2000. ¾¾¾¾ ¾¾, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yay., İstanbul 2001. Hece Türk Şiiri Özel Sayısı, nr. 53/54/55, Hece Yay., Ankara 2001. Okuma: Metin sorunları üzerinde yorumlama ve çözümleme çalışmaları. Okuma: 281-237, Ö. Faruk Huyugüzel, “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür’, KBY, Ankara 2002. Gariper, Cafer, "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının İlk Topluluğu: Yedi Meşale", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, S. 9-10, Isparta 2003, s. 29-46. ¾¾¾ ¾¾, "Türk Edebiyatında İleri Bir Atılış: Yahya Kemal'in Akıncı Şiiri", Bir Medeniyeti Yorumlamak, Yahya Kemal Sempozyumu (03-07 Kasım 2008), Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası V, İstanbul 2008, s. 516-524. ¾¾¾ ¾¾, “Bir Medeniyet ve Sanat Projesi Olarak Yahya Kemal’in Arayışlarının Yol Açtığı Yeni Bir Yöneliş: Nev-Yunanîlik”, Yahya Kemal Kitabı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Anakara 2008, s. 114-126. ¾¾¾ ¾¾, "Nazım Hikmet'in Kerem Gibi Şiiri ile Çolpan'ın Otlı Suv Şiirini Metinler Arasılık ve Karşılaştırmalı Edebiyat Çerçevesinde Okuma-Anlamlandırma Denemesi", Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, Sayı:12, Isparta 2004, s. 1-20. ¾¾¾ ¾¾, “Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’nda İronik Dil: İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif İronisi”, Arayışlar –İnsan Bilimleri Araştırmaları-, S. 20, Isparta 2008, s. 120-130. Geçgel, Hulusi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anı Yay., Ankara 2006. Gürsel, Nedim, Nâzım Hikmet ve Geleneksel Türk Yazını, Adam Yay., İstanbul 1992. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri II, Dergâh Yay., 8. baskı, İstanbul 1999. ¾¾¾ ¾¾¾, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar II, Dergâh Yay., İstanbul 1987. Karataş, Turan, Doğunun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, Kaknüs Yay., İstanbul 1998. Korkmaz, Ramazan, İkaros’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Akçağ Yay., Ankara 2002. Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., - 1996 Türk Edebiyatı Tarihi, C. 4, T C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2006; 2. baskı, Ankara 2007. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Editör: Ramazan Korkmaz, Grafiker Yay., Ankara 2004. Baki Asiltürk, Türk Şiirinde 1980 Kuşağı, YKY, İstanbul 2013.
Diğer Kaynaklar Aktaş, Şerif, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 2 (1920-1940), Akçağ Yay., Ankara 1998. Büyük Türk Klâsikleri, C. 12-14, Ötüken-Söğüt Yay., İstanbul 1992. Çebi, Hasan, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl Kısakürek’in Şiiri, Kültür vr Turizm Bakanlığı Yay. Ankara 1987. Çelik, Yakup, Şubat Yolcusu - Attilâ İlhan’ın Şiiri, Akçağ Yay., Ankara 1998. Çetin, Nurullah, Behçet Necatigil, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Kültür bakanlığı Yay., Ankara 1997. Enginün, İnci, Araştırmalar ve Belgeler, Dergâh Yay., İstanbul 2000. ¾¾¾¾ ¾¾, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yay., İstanbul 2001. Hece Türk Şiiri Özel Sayısı, nr. 53/54/55, Hece Yay., Ankara 2001. Okuma: Metin sorunları üzerinde yorumlama ve çözümleme çalışmaları. Okuma: 281-237, Ö. Faruk Huyugüzel, “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür’, KBY, Ankara 2002. Gariper, Cafer, "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının İlk Topluluğu: Yedi Meşale", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, S. 9-10, Isparta 2003, s. 29-46. ¾¾¾ ¾¾, "Türk Edebiyatında İleri Bir Atılış: Yahya Kemal'in Akıncı Şiiri", Bir Medeniyeti Yorumlamak, Yahya Kemal Sempozyumu (03-07 Kasım 2008), Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası V, İstanbul 2008, s. 516-524. ¾¾¾ ¾¾, “Bir Medeniyet ve Sanat Projesi Olarak Yahya Kemal’in Arayışlarının Yol Açtığı Yeni Bir Yöneliş: Nev-Yunanîlik”, Yahya Kemal Kitabı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Anakara 2008, s. 114-126. ¾¾¾ ¾¾, "Nazım Hikmet'in Kerem Gibi Şiiri ile Çolpan'ın Otlı Suv Şiirini Metinler Arasılık ve Karşılaştırmalı Edebiyat Çerçevesinde Okuma-Anlamlandırma Denemesi", Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, Sayı:12, Isparta 2004, s. 1-20. ¾¾¾ ¾¾, “Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’nda İronik Dil: İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif İronisi”, Arayışlar –İnsan Bilimleri Araştırmaları-, S. 20, Isparta 2008, s. 120-130. Geçgel, Hulusi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anı Yay., Ankara 2006. Gürsel, Nedim, Nâzım Hikmet ve Geleneksel Türk Yazını, Adam Yay., İstanbul 1992. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri II, Dergâh Yay., 8. baskı, İstanbul 1999. ¾¾¾ ¾¾¾, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar II, Dergâh Yay., İstanbul 1987. Karataş, Turan, Doğunun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, Kaknüs Yay., İstanbul 1998. Korkmaz, Ramazan, İkaros’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Akçağ Yay., Ankara 2002. Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., - 1996 Türk Edebiyatı Tarihi, C. 4, T C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2006; 2. baskı, Ankara 2007. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Editör: Ramazan Korkmaz, Grafiker Yay., Ankara 2004. Baki Asiltürk, Türk Şiirinde 1980 Kuşağı, YKY, İstanbul 2013.
Materyal
Dökümanlar Aktaş, Şerif, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 2 (1920-1940), Akçağ Yay., Ankara 1998. Büyük Türk Klâsikleri, C. 12-14, Ötüken-Söğüt Yay., İstanbul 1992. Çebi, Hasan, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl Kısakürek’in Şiiri, Kültür vr Turizm Bakanlığı Yay. Ankara 1987. Çelik, Yakup, Şubat Yolcusu - Attilâ İlhan’ın Şiiri, Akçağ Yay., Ankara 1998. Çetin, Nurullah, Behçet Necatigil, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Kültür bakanlığı Yay., Ankara 1997. Enginün, İnci, Araştırmalar ve Belgeler, Dergâh Yay., İstanbul 2000. ¾¾¾¾ ¾¾, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yay., İstanbul 2001. Hece Türk Şiiri Özel Sayısı, nr. 53/54/55, Hece Yay., Ankara 2001. Okuma: Metin sorunları üzerinde yorumlama ve çözümleme çalışmaları. Okuma: 281-237, Ö. Faruk Huyugüzel, “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür’, KBY, Ankara 2002. Gariper, Cafer, "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının İlk Topluluğu: Yedi Meşale", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, S. 9-10, Isparta 2003, s. 29-46. ¾¾¾ ¾¾, "Türk Edebiyatında İleri Bir Atılış: Yahya Kemal'in Akıncı Şiiri", Bir Medeniyeti Yorumlamak, Yahya Kemal Sempozyumu (03-07 Kasım 2008), Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası V, İstanbul 2008, s. 516-524. ¾¾¾ ¾¾, “Bir Medeniyet ve Sanat Projesi Olarak Yahya Kemal’in Arayışlarının Yol Açtığı Yeni Bir Yöneliş: Nev-Yunanîlik”, Yahya Kemal Kitabı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Anakara 2008, s. 114-126. ¾¾¾ ¾¾, "Nazım Hikmet'in Kerem Gibi Şiiri ile Çolpan'ın Otlı Suv Şiirini Metinler Arasılık ve Karşılaştırmalı Edebiyat Çerçevesinde Okuma-Anlamlandırma Denemesi", Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, Sayı:12, Isparta 2004, s. 1-20. ¾¾¾ ¾¾, “Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’nda İronik Dil: İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif İronisi”, Arayışlar –İnsan Bilimleri Araştırmaları-, S. 20, Isparta 2008, s. 120-130. Geçgel, Hulusi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anı Yay., Ankara 2006. Gürsel, Nedim, Nâzım Hikmet ve Geleneksel Türk Yazını, Adam Yay., İstanbul 1992. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri II, Dergâh Yay., 8. baskı, İstanbul 1999. ¾¾¾ ¾¾¾, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar II, Dergâh Yay., İstanbul 1987. Karataş, Turan, Doğunun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, Kaknüs Yay., İstanbul 1998. Korkmaz, Ramazan, İkaros’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Akçağ Yay., Ankara 2002. Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., - 1996 Türk Edebiyatı Tarihi, C. 4, T C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2006; 2. baskı, Ankara 2007. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Editör: Ramazan Korkmaz, Grafiker Yay., Ankara 2004. Baki Asiltürk, Türk Şiirinde 1980 Kuşağı, YKY, İstanbul 2013.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)