Ders Adı Tenkit ve Tenkit Teorileri I
Ders Kodu TDE-413
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yard. Doç Dr. Cafer GARİPER
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Eleştiri kavramı ve türü hakkında bilgi sahibi olmak, Dünyada gelişen yeni eleştiri teorilerini tanımak, Eleştirinin edebiyat eserini anlamada ve anlamlandırmada katkısını kavratmak, Türk edebiyatında eleştiri türünün gelişimini göstermek, Edebiyat eserleri üzerinde eleştiri yapabilme becerisi kazandırmak,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders modern eleştiri anlayışlarını ve teorilerini kapsamakta, dünyada ortaya çıkan eleştiri teorileri gösterilmekte, söz konusu eleştiri teorileri ve anlayışlarının edebiyat metinlerine uygulanabilirliği belirlenmekte, Türk edebiyatında eleştiri türünde ortaya konan ürünler tanıtılmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dünya edebiyatlarında ortaya çıkan eleştiri teorilerini ve anlayışlarını kavratmak, Dünya edebiyatlarında ortaya çıkan eleştiri teorilerini ve anlayışlarını çağdaş Türk edebiyatı metinlerine uygulatmak, Türk edebiyatından Örnek metinler üzerinde uygulama yapmak. Türk edebiyatında eleştiri türünde ortaya konan ürünleri tanıtmak.
Dersin Amacı Öğrencilerin eleştiri kavramı ve türü hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, Dünyada gelişen yeni eleştiri teorilerini tanıtmak, Eleştirinin edebiyat eserini anlamada ve anlamlandırmada sağladığı katkıyı kavratmak, Türk edebiyatında eleştiri türünün gelişimini öğretmek, Öğrencilere edebiyat eserleri üzerinde eleştiri yapabilme becerisi kazandırmak,
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 0
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 0
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 0
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 0
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 0
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 0
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 0
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 0
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 0
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 0
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 0
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 0
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 0
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)