Ders Adı Eski Türk Edebiyatında Nesir
Ders Kodu TDE-416
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÇETİN
Dersin Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÇETİN
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci, örnek metinler aracılığıyla Osmanlı Edebiyatı içinde yer alan çok sayıdaki nesir tarzı metinlerden haberdar olup onları sınıflandırma, doğru okuma, anlama ve anlamlandırma becerisi kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Osmanlı Edebiyatı içinde yer alan edebî, tarihî, dinî ve tasavvufî metinleri (destanî hikâyeler, halk hikâyeleri, hikâyeler, menakıbnâmeler, tezkireler vs.) öğrenme, tasnif etme, okuma, anlama, yorumlama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Osmanlı Edebiyatı nesirlerinin Türk edebiyatı içindeki konumlarını tespit edilmesi, tasnif edilmesi, her nesir türüne ait örnek metinlerle konunun öğrenciler tarafından doğru şekilde anlaşılması.
Dersin Amacı Öğrencilere Osmanlı Edebiyatı nesirlerini anlamaları, anlamlandırmaları için gerekli teorik bilgiyi pekiştirmek ve örnek metinler üzerinde uygulamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osmanlı Edebiyatı’ndaki nesir türü eserlerle ilgili kaynakça.
  Ön Hazırlık: AKSOYAK, İ. Hakkı, Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, 2. Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2009. DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara, 2006. TİMURTAŞ, Faruk Kadri, Osmanlı Türkçesine Giriş, Gramer, Metinler (3 kitap) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1977.
2 Osmanlı Edebiyatı’ndaki nesir türü eserler, tasnifi ve bu eserler hakkında ayrıntılı bilgi.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
3 Osmanlı Edebiyatı’ndaki nesir türü eserler, tasnifi ve bu eserler hakkında ayrıntılı bilgi.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
4 Osmanlı Edebiyatı’ndaki nesir türü eserler, tasnifi ve bu eserler hakkında ayrıntılı bilgi.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
5 Destanî hikâyeler: Battalnâme, Saltuknâme vd.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
6 Menâkıb-nâmeler.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
7 Menâkıb-nâmeler.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
8 Halk Hikâyeleri.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
9 Tarihî Metinler.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
10 Dinî-Tasavvufî Metinler.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
11 Dinî-Tasavvufî Metinler.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
12 Biyografik Eserler.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
13 Biyografik Eserler.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
14 Biyografik Eserler.
  Ön Hazırlık: İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 5
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 5
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 5
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 4
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 4
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 5
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 5
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 5
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 5
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 5
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İZ, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996. 2. KAVRUK, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998. 3. LEVEND, Agâh Sırrı. "Divan edebiyatında hikâye." TDYA Belleten (1967): 71-117. 4. YAĞCI, Şerife. "Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye." Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160. Tezkireler Destânî hikâyeler.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)