Ders Adı Türkçenin Sorunları
Ders Kodu TDE-418
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Yalkın
Dersin Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Yalkın
Dersin Öğrenme Çıktıları Ölçünlü Türkiye Türkçesinin tartışmalı belirli konuları hakkında görüş sahibi olur. Farklı anlayışlar ve yaklaşımları değerlendirir, sonuçlar çıkarır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Takısız tamlama, 3. kişi iyelik, tamlayan eki, tasarlama kipleri, şart kipi veya şart zarf-fiili, bileşik cümle, güncel yazım sorunları, terim sorunları, Türkçe öğretimi sorunları, Türkçenin yozlaşması, sözlük sorunu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ölçünlü Türkiye Türkçesinin tartışmalı belirli konularını (takısız tamlama, 3. kişi iyelik, tamlayan eki, tasarlama kipleri, şart kipi veya şart zarf-fiili, bileşik cümle vs.) kaynaklar ışığında gözden geçirme; Türkçenin karşılaştığı çeşitli sorunlar (güncel yazım sorunları, terim sorunları, Türkçe öğretimi sorunları, Türkçenin yozlaşması, sözlük sorunu, vs.) hakkında bilgilenme.
Dersin Amacı Türkçenin tartışmalı konuları ve farklı yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olma. Farklı görüşlerden hareketle çıkarımlarda bulunabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türk lehçelerinin tasnif yaklaşımları
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
2 Türk dillerinin ortak alfabe sorunu
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
3 Türk Dilinin Sözlükleri ve Türk Sözlükçülüğü
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
4 Türk Dilinin Sözlükleri ve Türk Sözlükçülüğü
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
5 Türk Dilinin Gramerleri ve Türk Gramerciliği
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
6 Türkçede Kapalı e
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
7 Türkçede Uzun Ünlüler
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
8 Takısız tamlama sorunu
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
9 Türkçede koruyucu ünsüzler
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
10 3. kişi iyelik eki zamir n'si konusu
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
11 Yazım Sorunu
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
12 Yazım Sorunu
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
13 Terim Sorunu
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
14 Terim Sorunu
  Ön Hazırlık: Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 5
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 5
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 4
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 4
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 5
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 5
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 5
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 5
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 5
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 5
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
Diğer Kaynaklar Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
Materyal
Dökümanlar Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer Gülsevin, G.-E. Boz (2006), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ankara: Gazi Kitabevi; Doğan, İ.-A. Öztürk (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Ankara: Gece Kitaplığı.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)