Ders Adı Sosyolojiye Giriş
Ders Kodu SOS-500
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) DOÇ.DR. H. EYLEM KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Öğrenciler sosyoloji alanının kurucusu olan düşünürlerin kuramlarına dair bilgi sahibi olur. 2- Öğrenciler sosyoloji alanının temel kavramları ve bu kavramları öne süren düşünürler hakkında bilgi sahibi olur. 3- Öğrenciler toplumsal kurumlar ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 4- Öğrenciler kuramsal bilgiyle toplumsal gerçeklik arasındaki ilişki hakkında bilimsel veriye/bilgiye dayalı yorum yapma yeteneği kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Haftalık ders konusu hakkında ön okuma ve hazırlık yapılarak derse katılınması -
Dersin İçeriği Sosyolojinin tanımı, tarihsel kökleri, temel kuramcıları ve temel kavramları. Kültür, kültürel değişme, toplum, toplumsallaşma, toplumsal etkileşim, toplum tipleri, toplumsal gruplar, örgüt ve bürokrasi, sapma ve suç, toplumsal tabakalaşma, sınıf ve statü. Toplumsal kurumlar olarak siyaset, din, aile ve eğitim. Ekonomi toplum ilişkisi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Derste öğrencilerin kuramsal bilgiyle toplumsal gerçeklik arasında bağlantı kurabilecek kavramsal bilgi birikime sahip olması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda başta Saint-Simon, Comte, Spencer, Durkheim, Marx ve Weber olmak üzere kurucu düşünürlerin yaklaşımları ve tanımları üzerinden güncel tartışmalara uzanan bir ders yapılması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Öğrencilerin sosyoloji alanının temel kavramları, temel kuramcıları ve alandaki güncel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede toplumsal kurumlar ve bu kurumların birbirleriyle olan etkileşimi üzerinde de durulacak ve bu etkileşimin ortaya çıkardığı toplumsal dinamiklere değinilecektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sosyoloji Nedir? Sosyolojik düşünmek. Birey ve toplum. Sosyoloji ve diğer bilimler.
  Ön Hazırlık: Literatür ve Sunum
2 Sosyolojik düşüncenin gelişimi. İlk dönem sosyolojisi: Saint-Simon, Comte, Spencer.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 2. Bölüm: Sosyolojik düşüncenin gelişimi ve sosyoloji teorileri.
3 Sosyolojik düşüncenin gelişimi. Klasik sosyoloji: Durkheim, Marx, Weber.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 2. Bölüm: Sosyolojik düşüncenin gelişimi ve sosyoloji teorileri.
4 Sosyolojik düşüncenin gelişimi. Çağdaş sosyoloji, postmodernite ve küreselleşme.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 2. Bölüm: Sosyolojik düşüncenin gelişimi ve sosyoloji teorileri.
5 Kültür, kültürün ögeleri, kültürel çeşitlilik ve kültürel değişme.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 4. Bölüm: Kültür
6 Toplumsallaşma, toplumsallaşma teorileri, toplumsallaşmanın aracıları ve evreleri.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 5. Bölüm: Toplumsallaşma.
7 Toplum tipleri, toplumsal etkileşim, toplumsal etkileşimin ögeleri.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 6. Bölüm: Toplum ve toplumsal etkileşim.
8 Ara sınav. Ara sınav. Ara sınav. Ara sınav. Ara sınav. Ara sınav. Ara sınav.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 1, 2, 4, 5, 6. Bölümler.
9 Toplumsal gruplar, sanal topluluklar, formel örgütler, bürokrasi.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 7. Bölüm: Toplumsal gruplar ve formel örgütler.
10 Toplumsal sapma ve suç, sapma ve suç teorileri, suç tipleri ve yaklaşımlar.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 8. Bölüm: Toplumsal sapma ve suç.
11 Toplumsal tabakalaşma, toplumsal sınıflar, statü, toplumsal hareketlilik.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 9. Bölüm: Toplumsal tabakalaşma.
12 Toplumsal kurumlar, siyaset kurumu, devlet, iktidar ve otorite kavramları, din kurumu, geçmişten bugüne dinler ve sekülarizm.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 10 ve 11. Bölümler: Siyaset ve Din
13 Toplumsal kurumlar, aile kurumu, aile türleri, eğitim kurumu, yaklaşımlar ve yönelimler.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 12 ve 13. Bölümler: Aile ve Eğitim.
14 Toplumsal değişme. Küreselleşme, ekonomi ve toplum ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. 14 ve 15. Bölümler: Ekonomik yaşam ve Toplumsal değişme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 0
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 0
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 2
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 2
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 2
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 0
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 2
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 2
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 2
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 0
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 2
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 1 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 14 4 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 15 15
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 30 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 189    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. Sosyolojiye Giriş Sosyolojide Temel Kavramlar ve Kuramlar
Diğer Kaynaklar Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. Sosyolojiye Giriş Sosyolojide Temel Kavramlar ve Kuramlar
Materyal
Dökümanlar Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt, Ekin Yayınları. Sosyolojiye Giriş Sosyolojide Temel Kavramlar ve Kuramlar
Ödevler Her yer Sosyoloji Her yerde Sosyoloji Etkiniği
Sınavlar Vize Sınavı I Final Sınavı I Bütünleme Sınavı I
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)