Ders Adı Sosyolojiye Giriş
Ders Kodu SOS-500
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Adem EFE
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Olaylara sosyolojik açıdan bakmayı öğrenir. 2. Öğrenci olayların sadece göründüğü gibi olmadığını öğrenir. 3. Siyaset,aile, din, hukuk ile toplumun bağlantılarını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1. Giriş 2. Bilim Nedir 3. Sosyoloji ve kurumlar 4. Sosyoloji ve siyaset 5. Sosyoloji ve kültür 6. Küreselleşme 7. Sosyoloji ve Aile 8. Eğitim sosyolojisi 9. Sosyoloji ve Din 10. Vize sınavı 11. Sosyoloji ve Suç 12. Sosyoloji ve Hukuk 13. Genel Değerlendirme 14. Final Sınavı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyoloji dersinin ilke yöntem ve konularını öğretmek
Dersin Amacı Sosyoloji dersinin ilke yöntem ve konularını öğretmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Giriş
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
2 Bilim Nedir
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
3 Sosyoloji ve kurumlar
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
4 Sosyoloji ve siyaset
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
5 Sosyoloji ve kültür
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
6 Küreselleşme
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
7 Sosyoloji ve Aile
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
8 Eğitim sosyolojisi
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
9 Sosyoloji ve Din
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
10 Vize sınavı
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
11 Sosyoloji ve Suç
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
12 Sosyoloji ve Hukuk
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
13 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 4
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar Bauman, Zygmunt Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler --
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)