Ders Adı Çağdaş Toplum Teorileri
Ders Kodu SOS-503
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. H. Eylem KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Doğa ve toplum gerçeğinin öğrenilmesini sağlar, 2) Toplumsal olay ve olgularını birbiriyle ilişkili olduğunu anlatır, 3) Toplumsal araştırmalara bakış açısı kazandırır.. 4) Toplumsal yaşamın anlaşılmasını sağlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Haftalık ders konusu hakkında ön okuma ve hazırlık yapılarak derse katılınması -
Dersin İçeriği Büyük boy, orta boy ve küçük boy kuramlarını yapısı, işlevi, toplumsal olgu ile ilişkisi ve eleştirisi dersin içeriğini oluşturur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toplumsal yaşamla ilgili genellemeler olarak tanımlanan çağdaş sosyoloji teorileri, toplumda oluşan olay ve olguları ele alır. Olguların oluşumunun, işlevinin, yapısının olumlu-olumsuz yönlerinin öğrenilmesini amaçlar.
Dersin Amacı Toplumsal yaşamla ilgili genellemeler olarak tanımlanan çağdaş sosyoloji teorileri, toplumda oluşan olay ve olguları ele alır. Olguların oluşumunun, işlevinin, yapısının olumlu-olumsuz yönlerinin öğrenilmesini amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kaynak Tanıtımı ve Genel Konuşma
  Ön Hazırlık: M.Polama, 1993
2 Toplumsal Değişme ve Kuram İlişkisi: Model(Paradigma) Kavramı, Kuramın Tanımı, Yapısı
  Ön Hazırlık: Wallace ve Wolf 2002, M.Polama, 1993
3 Kuramların Genel ve Temel Özellikleri, Kuram Sınıflaması, Kuram türleri
  Ön Hazırlık: Kongar 1972, Kızılçelik 1992
4 Yapısal-İşlevselcilik: İşlev Kavramı, Yapı Kavramı, Temsilcileri
  Ön Hazırlık: Kongar 1972, Kızılçelik 1992
5 Bir Sistem olarak Yapısalcılık-İşlevselcilik, Kuramın Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Wallace ve Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992
6 Davranışçı Alış –Veriş Kuramı: Homans ve İnsan Grubu, Önermeler, Eleştiriler
  Ön Hazırlık: Wallace ve Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
7 Çatışmacı Yapısalcılık: Levis A.Coser, Toplumsal Çatışmanın İşlevi, Emniyet Supabı Kuramları, Gerçekçi- Gerçekçi Olmayan Çatışma
8 Ara Sınavı
9 Çatışmacı Yapısalcılık II: Marksist Kuram ve R. Dahrendorf’un Eleştirisi, Yarı Gruplar ve Çıkar Grupları
  Ön Hazırlık: Wallace ve Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
10 Genel Sistem Kuramı: Parsons’un Genel Eylem Kuramı, Kuramın Yapısı ve İşlevselcilik
  Ön Hazırlık: Wallace ve Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
11 Genel Eylem Kuramına Göre Alt Sistemler, Kuramın Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Wallace ve Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
12 Modernleşme Kuramı: kavramsal Açıklama, Kuramın Özellikleri, Kuramın Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Wallace ve Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
13 Sanayi Ötesi Kuramlar: Bilgi kuramı, Postmodernizm ve Diğerleri
  Ön Hazırlık: , Kızılçelik 1992, Steven ve Douglas 1998
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 3
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 5
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 3
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 2
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 3
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 2
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 3
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 3
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 5
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 2
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 100
TOPLAM 140
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 40 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu M.Polama, Margaret, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayınları, Ankara-1993 Wallace, Ruth A., Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev.Leyla Elburuz, M.Rami Ayas, İ zmir-2002 Çakır, Sabri: Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar, Fakülte Kitabevi Yayınları, Sosyoloji Dizisi: 19, 2.Baskı: Ekim 2009, Isparta–2009
Diğer Kaynaklar M.Polama, Margaret, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayınları, Ankara-1993 Wallace, Ruth A., Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev.Leyla Elburuz, M.Rami Ayas, İ zmir-2002 Çakır, Sabri: Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar, Fakülte Kitabevi Yayınları, Sosyoloji Dizisi: 19, 2.Baskı: Ekim 2009, Isparta–2009
Materyal
Dökümanlar M.Polama, Margaret, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayınları, Ankara-1993 Wallace, Ruth A., Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev.Leyla Elburuz, M.Rami Ayas, İ zmir-2002 Çakır, Sabri: Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar, Fakülte Kitabevi Yayınları, Sosyoloji Dizisi: 19, 2.Baskı: Ekim 2009, Isparta–2009
Ödevler Her yer Sosyoloji Her yerde Sosyoloji Etkiniği
Sınavlar Vize Sınavı I Final Sınavı I Bütünleme Sınavı I
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)