Ders Adı Coğrafyaya Giriş
Ders Kodu COG-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Arş. Gör. Dr. Aziz ÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Coğrafyanın tanımı, konusu ve öğeleri 2. Doğal ortam ve doğal ortamın unsurları 3. Doğal ortamı etkileyen coğrafi faktörler 4. Coğrafya araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikler 5. Coğrafyanın tarihsel gelişimi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Coğrafyanın tanımı, ne tür bir bilim olduğu, coğrafyanın felsefesi, bilimler arasındaki yeri, sistematik tasnifi ve dallarının temel coğrafi kavram ve yöntemlerle birlikte ayrıntılı olarak tanıtımı, Dünya' da ve Türkiye'de coğrafyanın gelişimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Coğrafyanın ana çizgilerinin öğretmek
Dersin Amacı Coğrafyanın tanımı, ne tür bir bilim olduğu, coğrafyanın felsefesi, bilimler arasındaki yeri, sistematik tasnifi ve dallarının temel coğrafi kavram ve yöntemlerle birlikte ayrıntılı olarak tanıtmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Coğrafyanın tanımı, konusu ve öğeleri
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
2 Doğal ortam ve doğal ortamın unsurları
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
3 Doğal ortamı etkileyen coğrafi faktörler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
4 Doğal ortam-Fiziki unsurların ilişkisi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
5 Doğal ortam-Beşeri unsurların ilişkisi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
6 Coğrafyayı oluşturan ilke ve prensipler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
7 Coğrafyayı oluşturan ilke ve prensipler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
8 Coğrafya araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
9 Coğrafyanın tarihsel gelişimi, ilk ve orta çağda coğrafya
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
10 19 yy. öncesinde ve sonrasında coğrafya
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
11 Cumhuriyet öncesi ve sonrasında Türkiye’de coğrafyanın gelişimi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
12 Fiziki Coğrafyanın bölümleri ve tanımları
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
13 Beşeri Coğrafyanın bölümleri ve tanımları
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 80
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 1 1
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 88    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
Diğer Kaynaklar Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
Ödevler
Sınavlar Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2014). Coğrafya Geçmiş - Kavramlar - Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul. Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Özçağlar, A.(2001). Coğrafyaya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)