Ders Adı Nüfus Coğrafyası
Ders Kodu COG-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mustafa YAKAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Nüfus Kavramı ve Dünya Nüfusunun Gelişimi 2-Nüfus sayımları ve nüfus artışı 3- Nüfus Değişiminde Rol Oynayan Hususlar 4-Başlıca Nüfus Siyasetleri 5-Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Nüfus ve Nüfus Coğrafyası, Nüfusun Veri Kaynakları Nüfus Artışıyla İlgili Görüş ve Teoriler¨ Nüfus Gelişiminin Doğası Nüfus Gelişiminin Belirleyicileri (Doğum, Ölüm, Göç)¨ Bir Nüfus Gelişim Modeli (Demografik Geçiş Modeli) Nüfus Gelişim Sorunları ve Toplumsal Değişme Nüfus Dağılışı ve Yoğunluğu Nüfus Nitelikleri (Yas, Cinsiyet, Ekonomik ve Sosyal Yapılar) Nüfus Hareketleri (Göç Sınıflandırması, Nedenleri, Teorileri ve Sonuçları).
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Nüfus coğrafyasının ana hatlarını öğretmek
Dersin Amacı Bu dersin konusunu genel hatlarıyla nüfus ve nüfus coğrafyası, nüfusun veri kaynakları, nüfus artışıyla ilgili görüş ve teoriler nüfus gelişiminin doğası, nüfus gelişiminin belirleyicileri nüfus gelişim sorunları ve toplumsal değişme nüfus dağılışı ve yoğunluğu nüfus nitelikleri nüfus hareketlerinin incelenmesi oluşturmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Nüfus ve Dünya Nüfusunun Gelişimi
  Ön Hazırlık: Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
2 Nüfus Sayımları
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
3 Nüfus Artışı ve Demografik Geçiş
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
4 Nüfus Artışı ile İlgili Görüşler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
5 Nüfus Değişiminde Rol Oynayan Hususlar –Doğumlar,Ölümler,Göçler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
6 Nüfus Siyasetleri Çin-Hindistan-Japonya-Bangladeş
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
7 Nüfus Siyasetleri Çin-Hindistan-Japonya-Bangladeş
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
8 Nüfusun Yaş Yapısı Zengin Ülkelerde Yaşlanma Sorunları
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
9 Göçler-Göç Nedenleri – İç Göçler- Dış Göçler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
10 Nüfus Yoğunluğu ve Nüfusun Dağılışı
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
11 Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
12 Dünya Nüfusunun Günümüzdeki Dağılışı
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
13 Türkiye’nin Nüfusu ve Gelişimi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
14 Türkiye’de Uygulanan Nüfus Siyasetleri ve Türkiye Nüfusunun Günümüzdeki Yapısı
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 4
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 3
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 4
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 20
Ödev 3 20
Devam 0 0
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Doç. Dr. Mustafa Yakar Ders Notları Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul. Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Doç. Dr. Mustafa Yakar Ders Notları Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul. Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Doç. Dr. Mustafa Yakar Ders Notları Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul. Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar Doç. Dr. Mustafa Yakar Ders Notları Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul. Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)