Ders Adı Genel Ekonomik Coğrafya
Ders Kodu COG-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Ekonomik coğrafyanın tanımı ve konuları 2. Ekonomik küreselleşme, küreselleşmenin biçimlenmesi, uluslar arası ticaret 3. Ekonomik kalkınma ve sanayileşme 4. Ekonomi ve kalkınma ilişkisi 5. Zengin ve Yoksul: Ekonomik büyüme aşamaları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonomik coğrafyanın konusu, amacı ve temel kavramlar; coğrafya-ekonomi ilişkisi ve önemi; ekonomiyi etkileyen doğal ve sosyal-kültürel faktörler; ekonomik coğrafya ile ilgili kurum ve kuruluşlar; ekonomik coğrafyanın konularını öğretmek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Ekonomik coğrafyanın tanımı ve konularını vermek 2. Ekonomik küreselleşme, küreselleşmenin biçimlenmesi, uluslar arası ticaret üzerinde durmak 3. Ekonomik kalkınma ve sanayileşmeyi vermek 4. Ekonomi ve kalkınma ilişkisini öğretmek 5. Zengin ve Yoksul: Ekonomik büyüme aşamalarını verrmek
Dersin Amacı Ekonomik coğrafyanın konusu, amacı ve temel kavramlar; coğrafya-ekonomi ilişkisi ve önemi; ekonomiyi etkileyen doğal ve sosyal-kültürel faktörler; ekonomik coğrafya ile ilgili kurum ve kuruluşlar; ekonomik coğrafyanın konularını öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ekonomik coğrafyanın tanımı ve konuları
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
2 19.yy. başlarında Modern coğrafyanın kuruluş aşamaları: Ticari coğrafya
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
3 1880-1930 yılları arasında ekonomik coğrafyanın gelişim aşamaları: 1929 Dünya Ekonomik Buhranı
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya dersi notları
4 İkinci dünya savaşı dünyadaki ekonomik gelişmeler: Uygulamalı coğrafya dönemi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
5 1990 yılı sonrası Büyüme, Ekonomik kriz ve Fordizm
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
6 Ekonomik küreselleşme, küreselleşmenin biçimlenmesi, uluslar arası ticaret
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
7 Ekonomik küreselleşme, küreselleşmenin biçimlenmesi, uluslar arası ticaret
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
8 Ekonomik kalkınma ve sanayileşme
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
9 Gelişmişlik ve azgelişmişlik: Az gelişmişliğin belirtileri
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
10 Kalkınma kavramı ve kalkınmanın ölçütleri
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
11 Gelimiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalkınmadaki farklılıklar
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
12 Ekonomi ve kalkınma ilişkisi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
13 Kalkınmanın mekansal organizasyonu
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
14 Zengin ve Yoksul: Ekonomik büyüme aşamaları
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 4
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
Diğer Kaynaklar Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
Materyal
Dökümanlar Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
Ödevler
Sınavlar Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi , İstanbul. Genel Ekonomik Coğrafya ders notları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)