Ders Adı Matematik Coğrafyası
Ders Kodu COG-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. İsmail KERVANKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Evrenin oluşumu ve ögeleri 2. Dünyanın oluşumu, şekli ve özellikleri 3. Dünyanın yapısı ve hareketleri 4. Dünya üzerinde yer belirleme 5. Zaman (yerel, ulusal ve uluslararası saat, mevsimler, takvim)
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Evren, evrende dünyanın yeri belirtildikten sonra, dünyanın sekli hakkındaki görüşler ile dünyanın büyüklüğünü bulmak için yapılmış olan ölçümler kronolojik olarak açıklanmaktadır. Bu konuları takiben dünyanın fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketler sonucunda oluşan olaylar incelenir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Evrenin oluşumu ve ögelerini öğretmek 2. Dünyanın oluşumu, şekli ve özelliklerini vermek 3. Dünyanın yapısı ve hareketlerini vermek 4. Dünya üzerinde yer belirlemek 5. Zaman (yerel, ulusal ve uluslararası saat, mevsimler, takvim)
Dersin Amacı Evren, evrende dünyanın yeri belirtildikten sonra, dünyanın sekli hakkındaki görüşler ile dünyanın büyüklüğünü bulmak için yapılmış olan ölçümler kronolojik olarak açıklanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Coğrafyanın tanımı ve öğeleri
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
2 Evrenin oluşumu
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
3 Galaksiler ve Güneş sistemi
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
4 Dünya, Dünyanın oluşumu ve hayatın başlangıcı
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
5 Dünyanın şekli ve şekli hakkındaki farklı görüşler
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
6 Dünyanın büyüklüğü
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
7 Dünyanın büyüklüğü
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
8 Dünyanın fiziksel özellikleri (hacmi, yoğunluğu, kütlesi, sıcaklığı)
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
9 Dünyanın yapısı ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
10 Dünyanın hareketleri (kendi, Güneş çevresinde ve kutup hareketleri)
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
11 Dünya üzerinde yer belirleme
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
12 Paralel ve meridyenler sistemi
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
13 Zaman (yerel,ulusal ve uluslararası saat, mevsimler, takvim)
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 3
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 4
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 1 20
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 5 5 25
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 141    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara.
Ödevler
Sınavlar Matematik Coğrafya Ders Notları Elibüyük, M., 2000. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)