Ders Adı Çoğrafyada Bilgisayar
Ders Kodu COG-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Gülcan SARP Dr. Öğr. Üyesi Çağan ALEVKAYALI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Windows İşletim sistemini kullanabilir ve denetim ayarlarını yapabilir 2- MS Word uygulama programında belge oluşturabilir, biçimlendirme yapabilir, tablo oluşturabilir, programın ve belgelerin özelliklerini ayarlayabilir. 3- MS Excel uygulama programında çalışma kitabı oluşturabilir, hücrelere biçimlendirme yapabilir, formül ekleyebilir, programın ve çalışma kitaplarının özelliklerini ayarlayabilir. 4- MS Powerpoint uygulama programında sunu slaytları oluşturabilir, slayt düzeni, slayt tasarımı ve slayt animasyonu gibi biçimlendirme özelliklerini gerçekleştirebilir, programın ve sunun özelliklerini ayarlayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgisayar Temel kavramları, İnternet kullanımı, Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint kullanımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel düzey bilgisayar kullanım becerisini geliştirmek
Dersin Amacı Bilgisayar kullanımı hakkında temel kavramları vererek, işletim sistemi (Windows XP),internet ve Ms ofis uygulama yazılımlarının temel seviyede kullanım becerisini kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Windows XP’ye giriş, Dosya dizin kavramı, Pencere özellikleri, Yeni klasör oluşturmak
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/word.html
2 Windows XP- Bilgisayarım, Geri dönüşüm kutusu, Kısayol oluşturma, Birlikte aç , Paint yazılımı
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/word.html
3 Temel İnternet servisleri, İnternet tarayıcılar ve ayarları, Arama motorları , Google ve ayrıntılı arama seçenekleri
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/word.html
4 Bilimsel makle araştırma- veritabanları- Acrobat Reader temel menüler
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/word.html
5 MS Word – MS Word ekranı, Araç çubukları ve özellikleri, Kaydet, Güvenlik seçenekleri, Sayfa Yapısı, Word’de yazı yazma, Yazı tipi özellikleri, Biçim boyacısı
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/word.html
6 MS Word – Paragraf özellikleri, Sekmeler, Kenarlık ve Gölgelendirme, Sütunlar, Madde işaretleri ve numaralandırma
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/word.html
7 MS Word – Tablo eklemek ve tablo araç çubuğu, Çizim nesnesi eklemek, Şablonlar
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/word.html
8 MS Word – Otomatik düzeltme seçenekleri, Özel yapıştır, Bul-Değiştir-Git, Küçük resim ve resim eklemek, resim araç çubuğunun kullanılması
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/word.html
9 MS Excel - Excel´e Giriş, Sayfa ve Hücre Kavramı, İmleç Çeşitleri, Sayfa Sekmeleri, Kes-Kopyalama-Yapıştır, Satır ve Sütun İşlemleri
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/word.html
10 MS Excel - Araç Çubuklarıyla Tanışmak, Dosyalarla Çalışmak, Çalışma Sayfasında Gezinmek
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/word.html
11 MS Excel - Operatörler, Formül Oluşturma
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/word.html
12 MS Excel - Hücre Biçimlendirme, Çizim Nesneleri Oluşturmak, Grafikler
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/word.html
13 MS Powerpoint - Slayt oluşturmak, Slayt düzeni, Slayt Tasarımı, Özel animasyon, ses eklemek ve slaytı başlatmak
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/powerpoint.html
14 MS Powerpoint - Slayt oluşturmak, Slayt düzeni, Slayt Tasarımı, Özel animasyon, ses eklemek ve slaytı başlatmak
  Ön Hazırlık: Coğrafyada bilgisayar ders notları http://www.officelecture.com/powerpoint.html
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 4
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Hedef:ECDL, Datkom Bilişim Yy. Bornova/ İZMİR
Diğer Kaynaklar Hedef:ECDL, Datkom Bilişim Yy. Bornova/ İZMİR
Materyal
Dökümanlar Hedef:ECDL, Datkom Bilişim Yy. Bornova/ İZMİR
Ödevler
Sınavlar Hedef:ECDL, Datkom Bilişim Yy. Bornova/ İZMİR Coğrafyada Bilgisayar Ders Notları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)