Ders Adı Kır Yerleşmeleri
Ders Kodu COG-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mustafa YAKAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kır Yerleşmelerinin Genel Özellikleri 2. Kır Yerleşmelerinin Sınıflandırılması 3. Köy Şekilleri 4. Kır Yerleşmelerinde Konut 5. Kır Yerleşmelerinde Görülen Ekonomik Faaliyetler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yerleşmenin tanımı, yerleşmelerin sınıflandırılması, temel kavramlar; Yerleşme tarihi, ilk yerleşmelerin ortaya çıkışını hazırlayan faktörler; Yerleşmelerin yeryüzünde dağılışı ve dağılış üzerinde etkili olan faktörler; Meskenlerin tanımı, şekilleri, planları ve fonksiyonları üzerinde etkili olan faktörler, dünya ve Türkiye?den örnekler; Köy ve köyden küçük yerleşme şekilleri, çevre ile etkileşimleri, benzerlik ve farklılıkları, planları, fiziki ve kültürel faktörlerin kırsal yerleşmeler üzerindeki etkisinin incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kır yerleşmeleri hakkında bilgiler vermek
Dersin Amacı Yerleşmenin tanımı, yerleşmelerin sınıflandırılması, temel kavramlar; Yerleşme tarihi, ilk yerleşmelerin ortaya çıkışını hazırlayan faktörler; Yerleşmelerin yeryüzünde dağılışı ve dağılış üzerinde etkili olan faktörler; Meskenlerin tanımı, şekilleri, planları ve fonksiyonları üzerinde etkili olan faktörleri tespit etmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kır Yerleşmelerinin Genel Özellikleri
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
2 Kır Yerleşmelerinin Sınıflandırılması; Köyler ve Köy Altı İskan Çeşitleri
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
3 Ekonomik Faaliyetlerine Göre Kır Yerleşmelerinin Sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
4 Konumlarına Göre Köylerin Sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
5 Köy Şekilleri
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
6 Gelişmiş Sanayi Ülkelerinde Köy Yerleşmeleri
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
7 Gelişmiş Sanayi Ülkelerinde Köy Yerleşmeleri
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
8 Kır Yerleşmelerinin Bölgesel Farklılıkları
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
9 Kır Yerleşmelerinde Konut
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
10 Konutlarda Kullanılan Malzeme (Taş ev-Kerpiç Ev- Odun Ev- Sazdan Ev)
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
11 Konut ve Eklentileri
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
12 Kır Yerleşmelerinde Görülen Ekonomik Faaliyetler
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
13 Ekonomik Faaliyetlerin Yerleşme Düzenine Etkileri
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
14 Fiziki Çevre Faktörlerinin Yerleşme Düzenine Etkileri ve Kır Yerleşmeleri Üzerindeki Olumsuz Etkileri
  Ön Hazırlık: Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 4
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 3
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 4
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 2 20
Devam 1 20
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
Diğer Kaynaklar Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
Materyal
Dökümanlar Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
Ödevler
Sınavlar Kır Yerleşmesi Ders Notları Tunçdilek, N., 1967, Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)