Ders Adı Hidrografya
Ders Kodu COG-114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yıldırım ATAYETER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Hidrografya nın tanımı 2 Yeraltı sularının ve Kaynaklarının tanımı , akifer ve akifer tipleri 3 Akarsular 4 Akarsu yatakları, hızları, debileri, akımları ve akımlarına etki eden etmenler, akarsu rejim tipleri 5 Göller ve Denizler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hidroğrafya nın tanımı, konusu ve amacı, yeraltı sularının tanımı, oluşumu, yeraltı sularının kaynağı, hareketi, akifer ve akifer tipleri, yeraltı sularının aşındırma ve biriktirme faaliyetleri, yeraltı sularından faydalanma, kaynaklar, tanımı, oluşumu, tipleri, kaynakların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri, kaynaklardan faydalanma konuları işlenmektedir. Akarsuların tanımı, oluşumları ve oluşumlarında rol oynayan etmenler, akarsu tipleri, akarsu kütlesinin morfometrik özellikleri, akarsu yatakları, hızları, debileri, akımları ve akımlarına etki eden etmenler, akarsu rejim tipleri, akarsuların yükü, akarsu ağları ve havzaları, akarsuların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri, akarsulardan faydalanma konuları işlenmektedir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yeraltı suları, Kaynakları, Akarsular, Göller ve Denizler hakkında bilgilerin öğretilmesi.
Dersin Amacı Su potansiyeli nedir? Bu potansiyeli oluşturan etkiler nelerdir? Yeraltı suları, Kaynakları, Akarsular, Göller ve Denizler hakkında bilgilerin öğrenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 YERALTI SULARI;Yeraltısularının Tanımı ve Oluşumu,Yeraltısularının Kaynağı,Yeraltısularında Hareket
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
2 Akifer Ve Akifer Tipleri,Yeraltısularının Kimyasal Bileşimleri, Yeraltısularının Aşındırma Ve Biriktirme Faaliyetleri, Yeraltısularından Faydalanma
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
3 KAYNAKLAR;Kaynakların Tanımı, Oluşumu ve Tipleri
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
4 Kaynak Sularının Aşındırma Ve Biriktirme Faaliyetleri Kaynaklardan Faydalanma
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
5 AKARSULAR Akarsuların Tanımı ve Oluşumu
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
6 Akarsu Tipleri
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
7 Akarsu Kütlesinin Morfometrik Özellikleri
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
8 Akarsu Yatakları
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
9 Akarsularda Hız, Akım (Debi)
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
10 Rejim ve Rejim Tipleri
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
11 Taşkın ve Çekikler, Akarsuların Yükü
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
12 Akarsu Ağları, Akarsu Havzaları
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
13 Akarsularda Aşındırma Ve Biriktirme Faaliyetleri
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
14 Akarsulardan Faydalanma
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 3
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 4
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Hidrografya ders notları
Diğer Kaynaklar Hidrografya ders notları
Materyal
Dökümanlar Hidrografya ders notları
Ödevler
Sınavlar Hidrografya ders notları HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)