Ders Adı Kartoğrafya
Ders Kodu COG-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yıldırım ATAYETER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dünya ve Türk haritacılığı hakkında bilgi kazanır Harita ve çeşitlerini öğrenir Haritanın elemanlarını öğrenir Projeksiyon sistemlerini öğrenir Harita okuması ve yorumlamasını öğrenir Haritalardan bilgi üretimini öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kartoğrafya ve temel prensipleri, harita, plan, kroki, harita çeşitleri, kullanım alanları, haritaların okunması, harita ölçeği, uzunluk ve alan ölçümleri, harita elemanları ve simgeleri, harita çizim teknikleri, projeksiyon sistemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Haritacılık bilgisinin kazandırılması
Dersin Amacı Haritanın oluşturulması, harita yapım tekniği ve haritanın kullanımı için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kartoğrafyanın tanımı Kartoğrafya ve haritacılığın tarihsel gelişimi Kartoğrafya bilimi
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
2 Harita Haritanın elemanları
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
3 Haritacılıkta kullanılan projeksiyon sistemleri
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
4 Harita çeşitleri Genel haritalar
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
5 Harita çeşitleri Özel haritalar
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
6 Harita çeşitleri Ölçeklerine göre haritalar
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
7 Haritalarda büyütme ve küçültme Haritalarda uzunluk ölçümleri Haritalarda alan ölçümleri
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
8 Haritalarda yer şekillerinin gösterilmesi
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
9 Topoğrafik haritalar ve yorumları
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
10 Profil çıkarma Jeolojik kesitler
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
11 Haritalarda uzunluk hesaplamaları Haritalarda alan hesaplamaları
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
12 Haritalarda ölçek hesaplamaları Haritalarda eğim hesaplamaları
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
13 Harita yapımının temel ilkeleri Grafik ve diyagramlar
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
14 Haritanın çizimsel tasarımı Sembol ve işaretler
  Ön Hazırlık: S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Kartoğrafya dersi notları S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
Diğer Kaynaklar Kartoğrafya dersi notları S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
Materyal
Dökümanlar Kartoğrafya dersi notları S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
Ödevler
Sınavlar Kartoğrafya dersi notları S.Şenol, U.Dinç., Kartoğrafya Ders Kitabı. Ç.Ü. Yayınları, 1994.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)