Ders Adı Fiziki Coğrafyada Alan Araştırmaları
Ders Kodu COG-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Çetin ŞENKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Jeomorfolojide kullanılan araştırma yöntemleri ve metodları 2. Arazi tektonizması ve Stratigrafinin gözlemlenmesi 3. Grup çalışması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fiziki coğrafya konularıyla ilgili olarak arazide anket çalışmaları, arazi kullanım haritaları, yönetim birimlerinin sınırlarının çizimi konuları öğrencilere bizzat arazide uygulamalı olarak gösterilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Alan çalışmasını uygulamalı olarak öğretmek
Dersin Amacı Fiziki coğrafya konularıyla ilgili olarak arazide anket çalışmaları, arazi kullanım haritaları, yönetim birimlerinin sınırlarının çizimi konuları öğrencilere bizzat arazide uygulamalı olarak gösterilmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Coğrafi araştırmanın aşamaları
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul
2 Hazırlık, Gözlem, Sonuç
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul
3 Arazi Çalışmasında kullanılan materyaller
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul
4 Kartoğrafik Kaynaklar
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul
5 Topoğrafya, Jeoloji ve Jeomorfoloji Haritaları
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
6 Hava Fotosu Üzerinde Çalışmalar
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
7 Hava Fotosu Üzerinde Çalışmalar
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
8 Mekansal çalışmalar
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
9 Mekansal çalışmalar
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
10 Mekansal çalışmalar
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
11 Mekansal çalışmalar
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
12 Mekansal çalışmalar
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
13 Grup Çalışması
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
14 Grup Çalışması
  Ön Hazırlık: Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 4
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 3
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 8 8
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Fiziki Coğrafyada Alan Araştırmaları Ders Notları Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
Diğer Kaynaklar Fiziki Coğrafyada Alan Araştırmaları Ders Notları Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Fiziki Coğrafyada Alan Araştırmaları Ders Notları Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
Ödevler
Sınavlar Fiziki Coğrafyada Alan Araştırmaları Ders Notları Biricik, A.S. 2012. Yer İlimlerinde Arazi Gözlemleri Ve Uygulamalı Çalışmalar ( Takım, Cilt 1 ve 2). İstanbul.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)