Ders Adı Ekonomik Coğrafyada Alan Araştırmaları
Ders Kodu COG-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. İsmail KERVANKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Coğrafi araştırmanın aşamalar ve araştırmanın formülleştirilmesi 2. İlgili verilerin toplanması 3. Bibliyografik kaynaklar, Kartografik kaynaklar, İnternet 4. Verilerin kartografik ve istatistik olarak değerlendirilmesi 5. Uygulamalı alan çalışması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonomik coğrafya konularıyla ilgili olarak arazide anket çalışmaları, arazi kullanım haritaları, yönetim birimlerinin sınırlarının çizimi konuları öğrencilere bizzat arazide uygulamalı olarak gösterilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Coğrafi araştırmanın aşamalarını ve araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini vermek
Dersin Amacı Ekonomik coğrafya konularıyla ilgili olarak arazide anket çalışmaları, arazi kullanım haritaları, yönetim birimlerinin sınırlarının çizimi konuları öğrencilere bizzat arazide uygulamalı olarak gösterilmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Coğrafi araştırmanın aşamalar
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
2 Coğrafi problemin tanımlanması
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
3 Araştırmanın formülleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
4 İlgili verilerin toplanması
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
5 İlgili verilerin toplanması
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
6 Bibliyografik kaynaklar, Kartografik kaynaklar, İnternet
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
7 Bibliyografik kaynaklar, Kartografik kaynaklar, İnternet
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
8 Mekansal çalışmalar
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
9 Mekansal çalışmalar
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
10 Verilerin kartografik ve istatistik olarak değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
11 Verilerin kartografik ve istatistik olarak değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
12 Uygulamalı alan çalışması
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
13 Uygulamalı alan çalışması
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
14 Alan çalışmasının sonuçlandırılması
  Ön Hazırlık: Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 3
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 4
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 1 20
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 10 20
Ödevler 2 20 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar Ekonomik Coğrafyada Alan Araştırmaları Ders Notları Özgüç, N., 1994. Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi yay. No: 3849, İstanbul.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)