Ders Adı Uzaktan Algılama Teknikleri
Ders Kodu COG-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Gülcan SARP
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Elektromagnetik Enerji 2 Elektromagnetik Işınımın Algılanması Ve Algılama Sistemleri 3 Algılama Platformları 4 Fotogrametri Ve Foto Yorumlama Fotografik Esaslar 5 Üç Boyutlu Stereoskopik Görüş Ve Aletleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yeryüzünün yapısı çok değişken ve karmaşıktır. Yüzeydeki ayrıntılar yüzey altı için bir gösterge oluşturur. Yüzeyde gözüken arazi biçimi tektoniği, erozyon ve biriktirme olaylarını deyimlerken, yine tektonik hava fotoğraflarında incelenen topografya ve akarsu düzenlerindeki çizgisel ve düzensiz renk tonunun nedeni olabilir. Siyah- beyaz hava fotoğraflarında grinin renk tonlarında gözüken renk ve renk düzenleri zemin ve kayaçları, bunların gerginliklerini, bitki örtüsünü vb. ayırt etmede önemlidir. Hava fotoğraflarının jeolojik açıdan yorumlanması, fotogrametrinin sağladığı üç boyutlu görüş olanağı da içerecek şekilde fotoğrafta ayırt edici rol oynayan birçok özelliğin bir arada incelenmesi gibi konuları içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1 Elektromagnetik Enerjinin öğrenilmesi 2 Elektromagnetik Işınımın Algılanması Ve Algılama Sistemlerinin öğrenilmesi 3 Fotogrametri Ve Foto Yorumlama Fotografik Esaslarının öğrenilmesi
Dersin Amacı Hava fotoğraflarıyla ilgili arazide ve derste detaylı çalışmalar yapmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Uzaktan Algılama Tanımı Uzaktan Algılamanın Tarihçesi
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/advanced_photogeology1.htm
2 Uzaktan Algılama Platformları Yersel Platformlar Hava Platformları Uzaydan Algılama Yapan Sistemler
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
3 Uydu Görüntüsü Hava Fotoğrafı
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
4 Niçin uydu görüntüsü tercih edilmeli?
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
5 • Hava Fotoğraflarinin Teknik Özellikleri • Yatay fotoğraflar • Eğik fotoğraflar • Düşey fotoğraflar
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
6 Fotoğraf boyutları ve üzerindeki işaretler ne anlam taşır?
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
7 Hava fotoğraflarının alınış yöntemleri
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
8 Ortorektifikasyon ve ortofoto harita nedir?
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
9 Fotoğraftaki bilgilerin harita üzerine aktarılması
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
10 Hava fotoğraflarının yorumlanmasında kullanılan temel ilkeler • Hava fotoğraflarında drenaj Tipleri
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
11 Hava fotoğraflarının yorumlanmasında kullanılan temel ilkeler • Hava fotoğraflarında ton analizleri
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
12 Hava fotoğraflarının yorumlanmasında kullanılan temel ilkeler • Hava fotoğraflarında Süreklilik Analizi
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
13 Sayısal görüntü
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
14 Uydu Platformları
  Ön Hazırlık: Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp. Dirik, K. Advanced Photogeology İleri Fotojeoloji lercture notes.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 4
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 5 10
Sunum 1 10 10
Proje 2 5 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Örmeci C., 1987. Uzaktan Algılama. İTÜ, sayı:1345, İstanbul Örmeci C., 8 Fotojeoloji. İTÜ, sayı:1345, İstanbul
Diğer Kaynaklar Örmeci C., 1987. Uzaktan Algılama. İTÜ, sayı:1345, İstanbul Örmeci C., 8 Fotojeoloji. İTÜ, sayı:1345, İstanbul
Materyal
Dökümanlar Örmeci C., 1987. Uzaktan Algılama. İTÜ, sayı:1345, İstanbul Örmeci C., 8 Fotojeoloji. İTÜ, sayı:1345, İstanbul
Ödevler
Sınavlar Örmeci C., 1987. Uzaktan Algılama. İTÜ, sayı:1345, İstanbul Örmeci C., 8 Fotojeoloji. İTÜ, sayı:1345, İstanbul
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)