Ders Adı Tarım Coğrafyası
Ders Kodu COG-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Tarımın tanımı başlıca özellikleri 2. Tarımın tarihçesi ve gelişimi 3. Tarım bölgeler ve dağılışında etkili olan coğrafi faktörler 4. Dünyada tarımsal kalkınma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dünya tarım üretimi doğal, beşeri ve ekonomik nedenlere bağlı olarak incelenmektedir. Tarımın tarihsel gelişimi, dünya bitkisel üretim faaliyetleri, önemli tarımsal ürünler ve bunların danya üzerindeki mekansal dağılışı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dünya tarımının genel özelliklerini vermek
Dersin Amacı Dünya tarımsal üretimi doğal, beşeri ve ekonomik nedenlere bağlı olarak incelenmektedir. İnsan gıdası olan önemli tarım ürünlerinin üretimi, tüketimi ve ticareti ile ilgili genel bilgiler verilmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tarımın tanımı başlıca özellikleri
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
2 Tarımsal faaliyetlere etki eden başlıca faktörler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
3 Tarımsal faaliyetlere etki eden başlıca faktörler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
4 Tarımın tarihçesi ve gelişimi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
5 Birinci ve ikinci tarım devrimi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
6 Üçüncü tarım devrimi ve dünya tarımındaki gelişmeler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
7 Üçüncü tarım devrimi ve dünya tarımındaki gelişmeler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
8 Ekstansif tarım, Entansif tarım
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
9 Tarım bölgelerin dağılışında etkili olan coğrafi faktörler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
10 Tarımsal ürün üretimi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
11 Tarımsal ürün üretimi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
12 Orman alanlarının coğrafi dağılışı
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
13 Ormancılık faaliyetleri
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
14 Dünya’da tarımsal kalkınma
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 4
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 4
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 20 20
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar Tarım Coğrafyası ders notları Tümertekin, E., Özgüç,N.,2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)