Ders Adı Uzaktan Algılama ve Hava Fotoğrafları
Ders Kodu COG-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Gülcan SARP
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Uzaktan algılamasının temel prensipleri, farklı yeryüzü objelerinin yansıma karakteristikleri 2 Yapısal Şekiller 3 Görüntü Algılamada Görüntü Çeşitleri Ve Özellikleri 4 Hava Resimlerinin Yorumu 5 Fotojeolojik İşaretler Ve Yorumlama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uzaktan algılamasının temel prensipleri, farklı yeryüzü objelerinin yansıma karakteristikleri, arazi kullanımı, ürün ve alan tahminleri, toprak etütleri ve tarımın diğer dallarında Landsat verilerinin kullanılma olanakları gibi Coğrafyada haritalama ve yorumlama olaylarının bilgisayara ortamında örneklerle uygulanarak analiz yöntemlerini içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hava fotoğraflarının jeolojik açıdan yorumlanması, fotogrametrinin sağladığı üç boyutlu görüş olanağı da içerecek şekilde fotoğrafta ayırt edici özelliklerin görülmesi ve öğrenilmesi
Dersin Amacı Hava fotoğraflarının jeolojik açıdan yorumlanması, fotogrametrinin sağladığı üç boyutlu görüş olanağı da içerecek şekilde fotoğrafta ayırt edici özelliklerin görülmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Uzaktan Algılama Nedir? Hava Fotoğrafı ve Uydu görüntüleri kavramları
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
2 Uzaktan Algılama Kullanım Alanı
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
3 Uzaktan Algılama Elemanları
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
4 Elektro Manyetik Radyasyon
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
5 Elektro Manyetik Enerjiyi Etkiletyen Fiziksel olaylar Atmosferle Etkileşim
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
6 Elektro Manyetik Enerjiyi Etkiletyen Fiziksel olaylar Yeryüzü ile etkileşim
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
7 Objelerin Yansımaya İlişkin Özel İmzaları Uzaktan Algılamada Çözünürlük Kavramı
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
8 Uzaktan Algılamada Çözünürlük Kavramı - Mekansal Çözünürlük -Spektral Çözünürlülük -Radyometrik Çözünürlük -Zamansal Çözünürlük
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
9 Uzaktan Algılamada Veri kavramı ve Veri Türleri
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
10 Sayısal Görüntü İşleme -Görüntü Ön İşleme (Radyometrik ve Geometrik Düzeltmeler)
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
11 Görüntü Zenginleştirme Kavramı -Kontrast artırma • Liner olmayan kontrast artırma • Lineer kontrast artırma
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
12 Görüntü Zenginleştirme Kavramı Mekânsal Filtreleme (Spatial Filtering)
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
13 Görüntü Keskinleştirme ve Görüntü Sınıflandırma Kavramları
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
14 Görüntü Bölütleme- Indeks-Temel Bileşenler Analizleri Kavramları
  Ön Hazırlık: Ders materyali: Ders notları ve sunumlar Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing – A Remote Sensing Perspective. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall). Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation, third ed.. Wiley, New York, p. 750. Aronoff, S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI Press, Redlands, CA, 487pp.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 4
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Uzaktan Algılama ve Hava Fotoğrafları dersi notları Örmeci C., 1987. Uzaktan Algılama. İTÜ, sayı:1345, İstanbul Örmeci C., 8 Fotojeoloji. İTÜ, sayı:1345, İstanbul
Diğer Kaynaklar Uzaktan Algılama ve Hava Fotoğrafları dersi notları Örmeci C., 1987. Uzaktan Algılama. İTÜ, sayı:1345, İstanbul Örmeci C., 8 Fotojeoloji. İTÜ, sayı:1345, İstanbul
Materyal
Dökümanlar Uzaktan Algılama ve Hava Fotoğrafları dersi notları Örmeci C., 1987. Uzaktan Algılama. İTÜ, sayı:1345, İstanbul Örmeci C., 8 Fotojeoloji. İTÜ, sayı:1345, İstanbul
Ödevler
Sınavlar Uzaktan Algılama ve Hava Fotoğrafları dersi notları Örmeci C., 1987. Uzaktan Algılama. İTÜ, sayı:1345, İstanbul Örmeci C., 8 Fotojeoloji. İTÜ, sayı:1345, İstanbul
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)