Ders Adı Kıyı Jeomorfolojisi
Ders Kodu COG-319
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Çetin ŞENKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kıyı jeomorfolojisinin gelişimi üzerinde etkili faktörler Deniz seviyesi oynamaları ve kıyı jeomorfolojisi Kıyı tiplerinin sınıflandırılması Kıyılardaki aşınım ve birikim şekilleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kıyı jeomorfolojisinin nitelikleri, kıyı şekillenmesinde etkili olan süreçler, kıyı ile ilgili terimler, kıyılardaki aşınım ve birikim şekilleri, kıyı tipleri, kıyıların jeomorfolojik gelişimi ve kıyı kullanımı ve karşılaşılan sorunlar üzerinde durulmaktadır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kıyıların bilimsel olarak tanınması ve kıyı sorunlarının hukuki çözümlerine bilimsel yaklaşım
Dersin Amacı Kıyı jeomorfolojisi ile ilgili temel kavramları öğretmek, Kıyı jeomorfolojisinin gelişiminde etkili olan faktörleri kavratmak ve Türkiye’de kıyı kullanımında karşılaşılan sorunlar
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kıyı şekillenmesine etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
2 Dalgaların kıyı şekillenmesi üzerine etkileri
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
3 Kıyılarda aşınım şekilleri
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
4 Kıyılarda birikim şekilleri
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
5 Dik profilli kıyılarda gelişim
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
6 Yatık profilli kıyılarda gelişim
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
7 Kıyı gelişiminde kesintiler
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
8 Kıyı Tiplerinin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
9 Kıyı tiplerinin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
10 Buzullarla işlenmiş sahaların kıyı tipleri
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
11 Akarsularla işlenmiş sahaların kıyı tipleri
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
12 Konstrüktif kıyı tipleri
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
13 Kıyı kullanımı ve karşılaşılan sorunlar
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
14 Türkiye’de kıyı kullanımı
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 2
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 2
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 2
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 3
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 2
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 2
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 1
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 2
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 2
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 3
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul. Hoşgören, M.Y., 2000, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri II, Çantay Yaynıları, İstanbul. BİRİCİK, A.S., 2009, Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri Cilt-I, İSTANBUL GÜNEY,E., (1999), Jeomorfoloji Uygulaması, Bilgi yayın, İstanbul. BİRİCİK, A.S., 2009, Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri Cilt-I, İSTANBUL CAlLLEUX, A. - TRICART, J. (1959): Initiation a l'Etude des Sab¬les et des Galets. C:D.U, Paris. COREEL, J. (1959): Vitesse de l'Etosion. Zeits•ehrift für Geomorp¬hologie. Neue Folge. Band 3, Heft 1, s. 1-28, Berlin. CORBEL, J. (1963): Etudes sur l'Etosion Aetuelle. Revue Geograp¬hique de l'Est, Tome III, No., 4, s. 385-3'92, Naney.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)